Europese Unie

Boeken dossier Europese Unie

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Betalingen en ontvangsten van de EU en de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de afdrachten van de lidstaten.

Nederland is van januari tot juli 2016 voorzitter van de Raad van de EU. Ter gelegenheid hiervan heeft CBS de publicatie Nederland langs de Europese Meetlat 2016 uitgebracht. In deze publicatie wordt Nederland voor een aantal onderwerpen vergeleken met de andere EU-lidstaten. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere EU-landen? Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede, of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’?

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie.

In het rapport 'Arbeidsmarkt zonder grenzen' beschrijven het Planbureau voor de Leefomgeving en CBS de grensoverschrijdende arbeidsstromen en de potentie voor grensoverschrijdend werken vanuit zowel het Nederlandse als het Belgische en Duitse perspectief.

De publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’ geeft een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen.

De Nederlandse Migratiekaart 2013 geeft een kwantitatief overzicht van de migratiestromen van en naar Nederland in de periode 2000-2012. Tevens wordt inzicht gegeven in de achtergronden van deze migratiestromen. Dan gaat het over economische ontwikkelingen, migratiebeleid en politieke ontwikkelingen – uitbreiding van de Europese Unie, gewelddadige conflicten – als oorzaak van vluchtelingenstromen. Mede op basis van deze achtergronden worden ook – voorzichtige – voorspellingen gedaan over mogelijke toekomstige migratiestromen.

Methodologisch handboek van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op 8 en 9 april 2011 vond in Maastricht een internationale conferentie plaats over het waarnemen en beoordelen van verkiezingen. In deze publicatie wordt hiervan verslag gedaan waarmee een inkijk wordt gegeven in de besluitvorming, de rol en de interpretatie van de bevindingen van de 30 duizend internationale waarnemers.

De Europese Unie is belangrijk voor Nederland. In deze publicatie wordt Nederland voor een aantal onderwerpen vergeleken met de andere EU-lidstaten.