Conjunctuur

Boeken dossier conjunctuur

Maandelijks wordt door het CBS, in opdracht van de Europese Commissie in Brussel, conjunctuuronderzoek gedaan in de industrie. De resultaten van die enquêtes worden gepubliceerd in samenhang met de uitkomsten van de andere lidstaten van de Europese Unie.Dit is een uitgave van de Europese Commissie.

Eenmaal per kwartaal wordt het conjunctuuronderzoek, dat het CBS houdt in opdracht van de Europese Commissie, uitgebreid met een aantal vragen. Het gaat hierbij om vragen naar: bezettingsgraden van productie-installaties, concurrentiepositie en productiebelemmeringen. Ook deze resultaten worden door de Europese Commissie gepubliceerd in samenhang met de uitkomsten van de andere lidstaten van de Europese Unie.Dit is een uitgave van de Europese Commissie.

Steven Keuning en Marleen Verbruggen (november 2001)Tijdens de top van Lissabon in 2000 heeft de EU zichzelf tot doel gesteld om de meest competitieve en dynamische kennisintensieve economie van de wereld te worden. De voortgang zal worden gemeten aan de hand van indicatoren: Structural Indicators. Het paper plaatst kanttekeningen bij de set van Structural Indicators die hiervoor ontwikkeld is. Daarnaast geeft het paper de mogelijkheden en voordelen van inbedding van de indicatoren in een statistisch integratiekader (SESAME).