Asielzoekers

Boeken dossier asielzoekers

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen

De Nederlandse Migratiekaart 2013 geeft een kwantitatief overzicht van de migratiestromen van en naar Nederland in de periode 2000-2012. Tevens wordt inzicht gegeven in de achtergronden van deze migratiestromen. Dan gaat het over economische ontwikkelingen, migratiebeleid en politieke ontwikkelingen – uitbreiding van de Europese Unie, gewelddadige conflicten – als oorzaak van vluchtelingenstromen. Mede op basis van deze achtergronden worden ook – voorzichtige – voorspellingen gedaan over mogelijke toekomstige migratiestromen.