Asielzoekers

Boeken dossier asielzoekers

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen