Overheid en politiek

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Gemeenten; lasten en baten Iv3-functies sociaal domein; realisatie 2016

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Uitgaven Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf (MKB) en leveranciers buiten het MKB, 2015

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.

Uitkomsten van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder decentrale overheden.

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar diverse kenmerken

Voor een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid zijn detailleringen van inkoopgegevens nodig.

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Aantal inwoners en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrectie per 1 januari 2016.

Folder, posterset en dashboard over het aandeel van de overheid in de economie.