Europese Unie

Artikelen dossier Europese Unie

Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese landen is dat bescheiden. Het grootste deel van deze kenniswerkers (63 procent) werkt in de dienstensector

Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar werken relatief vaak, en hebben een vrij hoog inkomen, vergeleken met jonge ouderen in andere Europese landen. Ook doen ze vaak vrijwilligerswerk.

BNI cijfers 2019 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU.

In 2018 werd 4,6 miljoen ton goederen over de weg vervoerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is 5,7 procent minder dan een jaar eerder.

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer in juli 2019 bijna 30 procent hoger.

In het eerste kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten ongeveer 390 miljoen euro uit (excl. btw) bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

Ongeveer 13,5 miljoen inwoners van Nederland mogen stemmen tijdens de komende verkiezingen voor het Europees Parlement

Nieuwe moeders zijn gemiddeld bijna 30 jaar als hun baby geboren wordt. In 2018 is de leeftijd van vrouwen die hun eerste kind kregen opnieuw gestegen, tot 29,9 jaar. Nederland staat daarmee op de vijfde plek in Europa.

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald.

De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen.

Deze factsheet geeft een overzicht van de internationale handel met Canada. Op 21 september 2017 trad het handelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada in werking.

In maart 2019 stegen de consumentenprijzen in Nederland twee keer zo hard als gemiddeld in de eurozone. Het verschil in prijsstijging tussen Nederland (2,9 procent) en de eurozone (1,4 procent) is de afgelopen maanden sterk opgelopen.

In 2017 werden ruim 838 duizend banen vervuld door buitenlandse werknemers. Werknemers van Poolse herkomst vormen hiervan de grootste groep. Zij bezetten bijna 180 duizend banen en behoren tot de laagst betaalden.

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

BNI cijfers 2018 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU.

In 2017 volgden ruim 1,7 miljoen 25- tot 65-jarigen scholing. Het gaat zowel om formeel onderwijs, zoals een opleiding in het mbo of hoger onderwijs, als om cursussen en workshops. In vergelijking met andere EU-landen volgen in Nederland relatief veel volwassenen onderwijs: ruim 19 procent.

Jongeren Nederland en EU wonen vaker bij ouders. De verschuiving was het grootst in Ierland en België. Meeste thuiswonende jongemannen in Kroatië.

Nederland is één van de 19 lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de bevolking groeit. De bevolking groeit vooral door migratie.

Online winkelen is sterk in opkomst in de Europese Unie. In de EU kocht 57 procent van de mensen producten of diensten via internet in 2017. In Nederland winkelde dat jaar 79 procent van de mensen van 16 tot 75 jaar online.

De levensverwachting neemt zowel in Nederland als in de EU langzamer toe dan in voorgaande periodes. De grootste toename deed zich voor tussen 2003 en 2008. De levensverwachting in Nederland minder gestegen dan in de meeste andere EU-landen

Nederlandse consumenten kochten in het eerste kwartaal van 2018 voor circa 400 miljoen euro bij buitenlandse webwinkels gevestigd in de Europese Unie.

In Nederland heeft 1 procent van de 20-plussers morbide obesitas.

De jeugdwerkloosheid is al acht maanden lager dan voor het begin van de economische crisis. In het eerste kwartaal van 2018 waren er 104 duizend jongeren tussen de 15 en 25 jaar werkloos. Dat is 7,2 procent van de jonge beroepsbevolking.

Ruim 500 bedrijven met meer dan 50 medewerkers verplaatsen in de periode 2014-2016 activiteiten naar het buitenland.

In 2017 nam Nederland 2 265 uitgenodigde vluchtelingen op. Veel van deze vluchtelingen konden zich in Nederland vestigen in het kader van de EU-Turkije-verklaring uit maart 2016.

Voorlopige resultaten van onderzoek met big data naar online uitgaven van Nederlandse consumenten bij winkels in de EU

De waarde van de Nederlandse export van goederen nam in 2017 toe met 43,5 miljard euro, oftewel 10 procent.

Het aantal tienermoeders is gedaald tot 3 per duizend meisjes, dat is ook internationaal gezien laag

BNI cijfers 2017 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU

Van de vijf populairste zomervakantielanden betaal je in Griekenland het minste voor hotelovernachtingen.

Eerste resultaten van onderzoek met big data naar online uitgaven van Nederlandse consumenten bij winkels in de EU

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden

Hoe belangrijk is die uitvoer naar China voor de Nederlandse economie?

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen is noodzakelijk

Naar verhouding was Nederland tussen 2000 en 2015 gemiddeld de grootste nettobetaler van alle EU-lidstaten.

Ruim 77 procent van de kledingimport van de EU komt uit Azië.

Economische groei (bbp) in eurozone, EU en andere landen in derde kwartaal 2016

BNI cijfers 2016 voor de bepaling van de afdracht voor de eigen middelen van de EU

Een derde van de 813 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2016 in Flevoland.

Driekwart van de Nederlandse kinderen onder 3 jaar kreeg in 2014 opvang. Dat is het hoogste aandeel binnen de EU.

Economische groei (bbp) in eurozone, EU en andere landen in tweede kwartaal 2016

ICT-vaardigheden in het algemeen en op deelgebieden informatie, communicatie, computer/online diensten en software.

Het cloudgebruik in Nederland is relatief hoog. Gebruikers van de cloud zijn minder bezorgd over internetveiligheid

Nederland verdiende in 2015 ruim 20 miljard euro aan de export naar het Verenigd Koninkrijk.

Een herziene versie van de zogenaamde statistische wet (verordening 223/2009).

Meer twintigers roken, maar ze roken minder vaak

In this manuscript we consider an important topic in official statistics, namely estimating the number of usual residents. For the Netherlands we investigate the under coverage of the Population Register. First, the Population Register is linked to an Employment Register and a Crime Suspects Register. Then, we use three list capture-recapture methodology to estimate the number of usual residents. Two problems arise: 1) all three registers have no variable on usual residence; 2) capture-recapture methodology relies on a couple of assumptions, for which it cannot be verified whether they are met. The paper shows how the problems are solved.

Nederlanders zijn vergeleken met de rest van de EU relatief actief in een ‘leven lang leren’. Hoogopgeleiden en werknemers in de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs volgen vaker cursussen voor werk of in vrije tijd.

De economieën van zowel de eurozone als de hele EU zijn in het vierde kwartaal van vorig jaar gegroeid met 0,3 procent. Dat meldt Eurostat. De economie van Nederland houdt daarmee dus gelijke tred met de eurozone.

Bij het internationale vrachtvervoer vanuit en naar Nederland is de rol van voertuigen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landen) de laatste jaren steeds toegenomen. Ruim 15 procent van alle goederen die in 2014 over de weg de Nederlandse grens passeerden werd vervoerd in een vrachtauto uit een MOE-land. In 2006 was dit nog 6 procent.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in december 0,7 procent. Ook in november lagen de prijzen voor consumenten 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde inflatie in 2015 bedroeg 0,6 procent.

De levensverwachting van jongetjes in Nederland is 79,9 jaar (2014). In de EU hebben alleen de mannen in Zweden, Italië en Spanje een betere verwachting. Nederlandse meisjes kunnen 83,3 jaren tegemoet zien. Zij bereiken daarmee nog niet de verwachte ouderdom van het gemiddelde Europese meisje.

Allochtonen uit EU-landen vormen vooral langs de grenzen en in de grote steden een aanzienlijk deel van de bevolking. De gemeente Vaals telde het hoogste aandeel (41 procent), Urk het laagste (1 procent).

Nederland kent in vergelijking met andere EU-landen weinig risico op armoede of sociale uitsluiting met 16,5 procent van de bevolking. In 2014 liep een kwart van de bevolking in de Europese Unie dit risico, oftewel 122 miljoen mensen.

Nederland telde in 2014 bijna anderhalf keer zoveel migranten uit de EU-landen als in 2007. De meesten kwamen uit Polen, gevolgd door Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dit beeld is sinds 2010 niet veranderd.

De omvang van de economie (het bbp) per hoofd van de bevolking lag vorig jaar in Nederland 31 procent boven het gemiddelde in de EU. Daarmee is Nederland van plaats 2 naar 3 gedaald op de ranglijst van EU-landen met het hoogste bbp per hoofd van de bevolking.

Nederlandse ondernemers in de industrie zijn positiever dan veel van hun Europese collega’s. Producenten in Griekenland en Polen waren in november 2015 het negatiefst. Met 2 ligt het Nederlandse producentenvertrouwen ruim boven het tienjarig gemiddelde. De Nederlandse producent was in november 2015 vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid dan gemiddeld in Europa.

Het aandeel van Nederland en de EU in de totale wereldeconomie in 35 jaar tijd bijna gehalveerd. Dat komt met name door de sterke groei van China en andere opkomende landen.

Nederlanders waarderen de tevredenheid met hun leven met een 7,8 en staat hiermee op de vijfde plek in de EU.

Nederlanders hebben iets meer vertrouwen in de Europese Unie dan in de Tweede Kamer. Het vertrouwen in beide is laag, nog geen vier op de tien Nederlanders heeft vertrouwen in deze instituties.

Nederlandse vrachtauto’s maken jaarlijks ongeveer 8 miljoen ritten met een buitenlandse bestemming. Tachtig procent gaat naar Duitsland en België. Na onze buurlanden worden het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië het vaakst aangedaan.

De overheid incasseerde in 2014 23,9 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen. Huishoudens betaalden van elke euro van deze belastinginkomsten 66 eurocent.

In 2014 gaf het Rijk 167,6 miljard euro uit. Dit is 5,6 miljard euro meer dan in 2013. Ook de inkomsten stegen, van 156,4 miljard euro in 2013 tot 160,5 miljard euro in 2014.

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van 2015 gegroeid met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt uit eerste berekeningen die Eurostat vanochtend bekend heeft gemaakt. De Europese Unie als geheel noteerde een groei van 0,4 procent.

De export van Nederlandse producten naar landen buiten de EU is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld.

Sinds begin dit jaar is de werkloosheid gedaald. De langdurige werkloosheid stijgt echter nog steeds. In het eerste kwartaal van dit jaar waren 289 duizend mensen een jaar of langer werkloos tegen 233 duizend in hetzelfde kwartaal van 2014.

Wereldwijd heeft Nederland het op zes na grootste overschot in de goederenhandel. China en Duitsland hebben de grootste overschotten en de Verenigde Staten het grootste tekort. De eurolanden Frankrijk, Spanje en Griekenland hebben ook een groot handelstekort.

Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op kapitaal heeft juist een relatief laag aandeel in de belastingontvangsten.

De deelname aan sociale netwerken is zowel bij bedrijven als personen sterk gestegen. In de EU scoort Nederland bovengemiddeld op dit gebied. De laatste jaren zijn vooral veel meer 45-plussers sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter gaan gebruiken.

Het aantal inwoners afkomstig uit een van de Midden- en Oost-Europese landen is in 2014 toegenomen van 160 duizend naar 177 duizend. Daarnaast zijn er naar schatting nog 75 duizend tijdelijke werknemers uit de MOE-landen in Nederland.

Het belang van de eurozone als handelspartner van Griekenland is in 2015 sterk toegenomen, na jaren van afname of lichte groei. Zo heeft euroland Duitsland Rusland ingehaald als belangrijkste goederenleverancier, terwijl euroland Italië Turkije afloste als grootste exportbestemming.

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie en Prijzen.

Het afgelopen jaar kwamen ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013.

De kwaliteit van het leven in Nederland is groot in vergelijking met andere landen in de Europese Unie. Binnen alleen de Noordwestelijke EU-landen zit Nederland in de middenmoot.

In 2013 leverde de export van goederen en diensten naar EU-landen Nederland 140 miljard euro op. Deze export ging gepaard met 1,4 miljoen voltijdsbanen. Dat is een vijfde van het Nederlandse bbp en van de werkgelegenheid.

Uit CBS-onderzoek voor de periode 1978-2014 blijkt dat een 10 procent daling van de euro ten opzichte van de dollar gemiddeld gepaard gaat met een groei van het Nederlandse exportvolume met 1,9 procent. Voor de periode 2008-2014 is dat gemiddeld 2,8 procent.

Feiten en grafieken over de export en investeringen van Nederland. De factsheet geeft vooral aan welke positie Nederland inneemt in de Europese Unie.

Nederlandse internetgebruikers van tussen de 16 tot en meten 74 jaar slaan gemiddeld vaker bestanden op via cloud coumputing dan internetters in andere Europese landen. Ze betalen hiervoor echter minder vaak dan in andere EU-landen met vergelijkbaar gebruik. Nederland staat met 36 procent op de zesde plaats van cloudgebruik in de EU (27 procent). Hiervoor betaalt 10 procent, iets onder het EU-gemiddelde van 11 procent.

Veel Nederlanders maken gebruik van vrij verkeer van personen in Europa: begin 2011 woonden bijna een half miljoen Nederlanders in andere Europese landen.

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie. In deze Factsheet wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en ontwikkelingenvan elke indicator.

Bijna vier op de tien Nederlanders proberen, afgezien van het stemmen, wel eens de politiek te beïnvloeden. Het aandeel politiek actieven verschilt per regio, maar is beduidend lager dan in Duitsland.

De Nederlandse detailhandel blijft achter bij de detailhandel in andere Europese landen. Nederland ligt met een volumegroei van 1,0 procent onder het gemiddelde van EU; de volumegroei in de EU bedroeg bijna 2 procent. In slechts acht van de 27 andere EU-landen was de ontwikkeling minder dan in Nederland.

De export van Nederlandse makelij gaat steeds minder vaak naar EU-landen. Ook bij de totale goederenexport neemt het EU-belang af. Nederland is echter internationaal gezien nog steeds sterk op de EU gericht. Griekenland is van alle EU-landen juist het minst op de EU gericht.

De Nederlandse goederenexport naar Griekenland herstelt zich de laatste jaren langzaam na een forse dip in de eerste jaren van de crisis. De import uit Griekenland kent minder schommelingen, maar is wel veel kleiner in omvang.

De Europese landen hebben samen 195 miljard euro uitgeleend aan de Griekse overheid. De Nederlandse bijdrage is 11,9 miljard, ofwel ruim 700 euro per Nederlander. De Griekse overheidsschuld bestaat tegenwoordig voornamelijk uit leningen van Europese landen in plaats van staatsobligaties.

De economieën van de eurozone en de Europese Unie als geheel zijn in het vierde kwartaal van 2014 gegroeid met respectievelijk 0,3 en 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit blijkt uit eerste berekeningen die Eurostat vanochtend bekend heeft gemaakt. Eerder vandaag bracht het CBS al naar buiten dat de Nederlandse economie in dezelfde periode met 0,5 procent is gegroeid. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder groeide de Nederlandse economie in het vierde kwartaal met 1,0 procent. De economieën van de eurozone en de Europese Unie groeiden in dezelfde periode met respectievelijk 0,9 en 1,3 procent.

Nadat de handelsbeperkingen tussen Rusland en de EU van kracht werden is de Nederlandse exportwaarde van geboycotte voedingsproducten naar Rusland met bijna de helft afgenomen. Daarnaast werden minder machines uitgevoerd.

Het CBS gaat veranderingen doorvoeren in de opgave voor de statistiek Internationale Handel in Goederen. Vanaf 2015 werkt het CBS met een nieuwe webapplicatie waardoor het aanleveren van data eenvoudiger wordt. Daarnaast wordt aan bijna de helft van de ondernemingen de mogelijkheid geboden om hun opgave voor Internationale Handel in Goederen binnen de EU op jaarbasis te verzorgen in plaats van maandelijks.

In 2012 en 2013 heeft 58 procent vertrouwen in de medemens. Bijna zeven op de tien burgers hebben in beide jaren vertrouwen in rechters en politie. Het vertrouwen in het leger is tussen 2012 en 2013 met drie procentpunt gestegen naar 62 procent. Het vertrouwen in andere instituties is minder groot en gedaald, bijvoorbeeld het vertrouwen in kerken, ambtenaren, de Tweede Kamer, de Europese Unie, banken en grote bedrijven. Vooral opleidingsniveau en leeftijd zijn relevant voor de mate van vertrouwen. (Auteurs: Judit Arends en Hans Schmeets)

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie. In deze Factsheet wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en ontwikkelingenvan elke indicator.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed in 2014 onderzoek naar gepromoveerden in Nederland. Dit Gepromoveerdenonderzoek maakt onderdeel uit van een internationaal project dat geïnitieerd is door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het statistische instituut van Unesco (UIS) en Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie. Doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in de loopbanen en de mate van internationale mobiliteit van gepromoveerden na het behalen van hun doctoraat. Aan het onderzoek hebben gepromoveerden (tot 70 jaar) deelgenomen die na 1990 zijn gepromoveerd aan één van de veertien Nederlandse universiteiten die samen de VSNU (vereniging van universiteiten) vormen.

Vergeleken met andere Europese landen liggen we in ons land niet lang in het ziekenhuis: voor een bevalling nog geen twee dagen, voor een acuut hartinfarct nog geen zes dagen. Ook telt Nederland relatief weinig rokers.

De economieën van de eurozone en de EU zijn in het derde kwartaal van 2014 gegroeid met respectievelijk 0,2 en 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 0,8 procent en die van de EU met 1,3 procent. Dit blijkt uit cijfers die Eurostat vanochtend bekend maakte. Eerder vandaag maakte het CBS bekend dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal groeide met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder en 1,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. De laatste jaren loopt de ontwikkeling van de Nederlandse economie gelijk op met die van de eurozone.

In augustus bedroeg de Nederlandse export naar Oekraine 53 miljoen euro. Vorig jaar werd in augustus nog voor 98 miljoen naar Oekraïne uitgevoerd.

This publication presents the objective of this study and some background information on the relevance of the sustainable energy sector for the Dutch economy.

Nederland kent een hoge economische verwevenheid met andere Europese landen. De welvaart en werkgelegenheid hangen voor een groot deel af van de handelsrelaties met andere Europese landen. Dit blijkt uit een CBS-analyse op het gebied van export, buitenlandse investeringen en werkgelegenheid.

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie. In deze Factsheet wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en ontwikkelingenvan elke indicator.

Deze eerste editie van het ESS Jaarverslag geeft informatie over de organisatie en structuur van het ESS en over een aantal belangrijke prestaties en initiatieven in 2012. Het beschrijft o.a. de meting van welzijn van EU-burgers, een onderwerp dat steeds belangrijker wordt. Denemarken en Cyprus geven vervolgens een opsomming van de belangrijkste resultaten van hun voorzitterschap van de Europese Raad in 2013. Verder worden de rol en de doelen van het Europees Statistisch Programma 2013-2017 uiteengezet. Het laatste artikel betreft plannen om het systeem sterker en toekomstbestendig te maken.

De 2013 editie van het ESS jaarverslag geeft informatie over de organisatie en structuur van het ESS en over een aantal belangrijke prestaties en initiatieven in 2013. Het rapport gaat in op de European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB), geeft uitleg over de rol van het wisselende voorzitterschap van de Europese Raad, waarbij twee landen, Ierland en Litouwen, een opsomming geven van de belangrijkste resultaten van hun voorzitterschap in 2013. Het rapport kijkt ook naar Big Data en de nieuwe communicatievormen in de wereld van de statistiek: applicaties voor mobiele apparaten, interactieve visualisaties, en sociale media.

Toelichting op de revisie van nationale rekeningen 2014. Met deze revisie voldoet Nederland als een van de eerste landen in de Europese Unie aan de nieuwste set van internationale richtlijnen en methoden voor de nationale rekeningen. Met ingang van september 2014 is dit wettelijk verplicht voor alle Europese lidstaten.

Op donderdag 19 juni 2014 publiceerde de OECD (OESO) een rapportage over de ontwikkelingen in inkomensongelijkheid en kansen op armoede binnen de EU. Hierin concludeert de OECD dat de inkomensongelijkheid binnen Europa toeneemt, maar in Nederland relatief klein is. Dit komt overeen met de eerder gepubliceerde bevindingen van het CBS over inkomensongelijkheid in Nederland.

De handelsrelatie tussen Polen en Nederland wordt steeds belangrijker. Van de landen die de aflopen tien jaar lid zijn geworden van de Europese Unie is het handelsbelang met Polen verreweg het grootst.

In 2013 lag het woon- en werkadres van 0,8 procent van alle werkzame personen in de Europese Unie in twee verschillende landen.De grensarbeid vanuit Nederland was lager dan het EU-gemiddelde. Ruim 40 duizend personen werkten vanuit Nederland in het buitenland.

Het aandeel vrouwen in het Europees parlement is de afgelopen decennia gestaag gestegen. In 1979, toen het Europees parlement voor het eerst rechtstreeks werd gekozen, was 16 procent van de Europarlementariërs vrouw. In het huidige parlement is dat 36 procent.

De economische crisis heeft het lastiger gemaakt voor Nederland en andere leden van de Europese Unie om sommige doelen te halen die zij zichzelf gesteld hebben in het kader van de Europa 2020-strategie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aandeel werkenden in de bevolking en het aandeel mensen dat een risico loopt op armoede of sociale uitsluiting. De andere 2020-thema’s hangen niet of minder sterk samen met de economische ontwikkelingen.

Nederland presteert relatief goed op de beleidsthema’s van de Europa 2020-strategie. Op het terrein van armoede en sociale uitsluiting, werkgelegenheid, Research & Development (R&D) en hoger opgeleiden doet Nederland het beter dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Met hernieuwbare energie loopt Nederland daarentegen achter op de meeste EU-landen.

In 2013 had de helft van de werkenden in Nederland een deeltijdbaan. Hiermee staat ons land binnen de Europese Unie veruit bovenaan.

Nederlanders van 16 tot 75 jaar zijn tussen 2010 en 2013 weer vaardiger geworden in het gebruik van internet. De internetvaardigheid van de Nederlandse bevolking is hoger dan gemiddeld in de Europese Unie.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie positiever is dan een maand eerder.

De Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 laat een gemengd beeld zien van de transportmiddelenindustrie.

In 2013 had Nederland een handelsoverschot van 61 miljard euro.

De inflatie in Nederland is sinds begin dit jaar lager dan het gemiddelde van de eurozone. Eurostat maakte vanmorgen bekend dat de inflatie in de eurozone in maart 2014 is gedaald naar 0,5 procent. De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde methode kwam uit op 0,1 procent.

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie. In deze Factsheet wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en ontwikkelingenvan elke indicator.

In het eerste kwartaal van 2014 zijn minder nieuwe personenauto’s verkocht dan in het vierde kwartaal van 2013. Doorgaans ligt de autoverkoop in het eerste kwartaal van een jaar juist beduidend hoger dan in het laatste kwartaal van het voorafgaande jaar.

Naar aanleiding van Kamervragen en recente publiciteit treft u hierbij een toelichting aan op de revisie van de macro-economische cijfers.

Dit rapport geeft nieuwe informatie over de rol van Nederland in internationale waardeketens. Het laat zien welke bedrijven hier bij betrokken zijn, hoe afhankelijk de diverse bedrijfstakken zijn van het buitenland en hoeveel werkgelegenheid hier mee gemoeid is.

In 2013 gaf bijna 80 procent van de bevolking aan in de afgelopen twaalf maanden gebruik te hebben gemaakt van websites van de overheid. Dit aandeel is de laatste jaren flink gestegen en is hoger dan in de meeste andere Europese landen.

In 2012 heeft Nederland voor 36,2 miljard euro aan goederen aan Frankrijk geleverd. Dit is net zo veel als in 2011. De invoer steeg in 2012 met 4 procent, naar 17,4 miljard euro. Er werden vooral meer aardolieproducten ingevoerd.

Nederland exporteerde in 2012 voor 48,5 miljard euro aan goederen naar België. Dit is bijna hetzelfde (-0,3 procent) als in 2011. De invoer uit België steeg met 4 procent tot 37,7 miljard euro.

In 2012 is de invoer van goederen uit het Verenigd Koninkrijk met 12 procent gestegen tot 27,4 miljard euro. Dit kwam vooral doordat er twee keer zo veel ruwe olie is ingevoerd als in 2011. De uitvoer nam met 7 procent toe tot 34,6 miljard euro. Er werden met name meer minerale brandstoffen en chemische producten uitgevoerd. Het overschot op de handelsbalans daalde naar 7,3 miljard euro.

De export van goederen naar Duitsland steeg in 2012 met 7 procent naar 106,1 miljard euro. Dit wil zeggen dat een kwart van alle door Nederland uitgevoerde goederen naar Duitsland gaat. Het aandeel van Duitsland in de totale Nederlandse goederenexport is sinds 2001 niet meer zo hoog geweest.

In 2012 is er voor 8,8 miljard euro aan goederen uit Italië ingevoerd. Dat is nauwelijks meer (0,5 procent) dan in 2011. Ook de uitvoer stond zo goed als stil. Met een waarde van 19,6 miljard euro lag de export net iets hoger (0,3 procent). Hierdoor bleef het overschot op de handelsbalans met 11,8 miljard euro zo goed als onveranderd.

De economieën van de eurozone en de Europese Unie (EU) zijn in het vierde kwartaal van 2013 gegroeid met respectievelijk 0,3 en 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 0,5 procent en die van de EU met 1,0 procent.

De export van goederen naar Griekenland is in 2012 met 10 procent gedaald naar ruim 2 miljard euro. Sinds 2009 daalt de uitvoer onafgebroken. De invoer is in 2012, na twee jaren van stijging, met 6 procent gedaald tot bijna een half miljard euro.

Nederland importeerde in 2012 voor 252 miljoen euro uit Estland. Een daling van 43 procent in vergelijking met 2011. De uitvoer naar Estland haalde in 2012 een niveau van 626 miljoen euro. Dit is 58 procent meer dan in 2011.

In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters de afgelopen jaren afgenomen tot 8,8 procent in 2012. Ook in de EU nam dat aandeel geleidelijk aan af.

Eind september 2011 verbleven 683,5 duizend in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar in Nederland. Het gaat hierbij om personen die 18 jaar of ouder waren bij hun komst naar Nederland. Bijna 28 procent van hen stond niet ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens omdat ze verwachtten maximaal vier maanden in Nederland te blijven.

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een gemengd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Vrij verkeer van personen in de Europese Unie heeft geleid tot veel migratie, al dan niet van tijdelijke aard. Dit artikel geeft een overzicht van het aantal migranten dat zich in Nederland wel of niet heeft ingeschreven. Niet-ingeschreven werknemers zijn vooral seizoenswerkers afkomstig uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten, of Duitse en Belgische grensarbeiders. Let op: dit artikel is gebaseerd op de cijfers van februari 2013. Er is inmiddels een data-update beschikbaar met de meest recente cijfers over 2011 en 2012. (Auteurs: Jeroen Ooijevaar, Nicol Sluiter, Stephan Verschuren)

In de afgelopen 20 jaar is de bijdrage (bbp) van de EU-27 aan de wereldeconomie afgenomen van 26 tot 19 procent. De bijdrage van China steeg fors. In dezelfde periode zijn de economische verhoudingen binnen de EU-27 maar weinig veranderd.

Het welvaartsniveau in Nederland was in 2012 het op drie na hoogste in de Europese Unie. Daarmee is Nederland twee plaatsen op de ranglijst gezakt.

De uitvoer naar Roemenië is in 2012 met 4 procent gestegen naar 1,7 miljard euro. De uitvoer stijgt voor het derde jaar op rij en dat brengt de exportwaarde bijna op het niveau van 2008.

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie. In deze Factsheet wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en ontwikkelingenvan elke indicator.

Sinds het begin van de crisis eind 2008 heeft de IT-dienstverlening in ons land het zwaarder te verduren gehad dan gemiddeld in Europa. Dit is terug te zien in de omzet- en prijsontwikkelingen en het aantal faillissementen sindsdien.

De goederenhandel met Bulgarije, een van de kleinere handelspartners in de Europese unie, blijft beperkt. In 2012 werd voor 294 miljoen euro aan goederen uit het land ingevoerd. Dit is 15 procent minder dan in 2011.

Nederland heeft in 2012 een groot aandeel in de totale Europese productie van sojasaus en schepen. Zo bedraagt het aandeel van de Nederlandse sojasausproductie maar liefst 90 procent. Ook in de scheepsbouw is het Nederlandse aandeel in de Europese productie groot. Dat blijkt uit de cijfers over de verkopen van industriële producten naar productgroep van Eurostat en het CBS.

De economieën van de eurozone en de Europese Unie (EU) zijn in het tweede kwartaal van 2013 met 0,3 procent gegroeid in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder krompen de economieën van de eurozone en de EU met respectievelijk 0,7 en 0,2 procent.

Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat er grote macro-economische onevenwichtigheden bestaan binnen Europa. De Europese Unie heeft daarom de zogenaamde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie. In deze Factsheet wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en ontwikkelingenvan elke indicator.

De smartphone heeft de laptop verdrongen als apparaat voor mobiel internet. Vooral veel jongeren gebruiken de smartphone vrijwel dagelijks om onderweg online te gaan.

De Nederlandse goederenhandel met Kroatië is beperkt. Dit land treedt op 1 juli 2013 als 28-ste land toe tot de Europese Unie.

Op 1 juli treedt Kroatië toe tot de EU. Hoe heeft de Nederlandse goederenexport naar de eerdere nieuwe toetreders zich ontwikkeld? En hoe sterk is onze export gericht op de EU als geheel?

Op 1 juli 2013 treedt Kroatië als 28e land toe tot de Europese Unie. In Nederland wonen ongeveer 5 900 Kroaten. De meesten zijn tussen 1990 en 2001 naar Nederland gekomen toen Joegoslavië uiteenviel en de regio door een burgeroorlog werd getroffen.

Bevolkingskrimp wordt in de toekomst een belangrijk fenomeen. Bij aanhoudende economische tegenwind zal de bevolking in Europa tot 2050 op de huidige omvang blijven staan. Bij duurzame economische groei waarbij milieuproblemen worden overwonnen, kan de bevolking in Europa met zo’n 20 procent stijgen. Bevolkingsgroei zal regionaal sterk variëren. Afhankelijk van het beleid kunnen de demografische verschillen tussen regio’s toenemen of afnemen. Auteurs: Andries de Jong, Mark ter Veer, en Gijs Beets

Tussen 2007 en 2012 liep, afgezet tegen de bevolking, het aantal nieuwe personenauto’s dat in de Europese Unie werd verkocht terug van 32 naar 24 per duizend inwoners. In Nederland ligt deze verkoop in 2012 op ongeveer 30, net als in 2007.

De omzet van de detailhandel in Nederland is in het eerste kwartaal van 2013 met ruim drie procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. De Nederlandse detailhandel doet het daarmee slechter dan in andere landen van de Europese Unie.

De bouwkosten van een woning in Nederland zijn de afgelopen vier jaar minder hard gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Dat komt doordat de kosten van bouwmaterialen in Nederland minder zijn toegenomen dan het Europese gemiddelde; de arbeidskosten stegen evenveel als het EU-gemiddelde.

De Nederlandse producentenprijzen zijn sinds medio 2009 sneller gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie (EU) en in de buurlanden. De chemische industrie heeft een grote invloed op de sterkere prijsontwikkeling in Nederland.

In de Europese Unie is Nederland in 2011 het op één na welvarendste land. Luxemburg is het meest welvarend, Bulgarije en Roemenië het minst. De verschillen in welvaart tussen de EU-landen zijn in vergelijking met 1995 minder geworden.

In 2011 bedroeg de druk van belastingen en sociale premies in de Europese Unie gemiddeld 39 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tussen de EU-landen zijn er echter grote verschillen.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie een verslechtering laat zien.

De economieën van de eurozone en de Europese Unie (EU) krompen in het vierde kwartaal van 2012 met respectievelijk 0,6 procent en 0,5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder krompen de economieën van de eurozone en de EU met respectievelijk 0,9 procent en 0,6 procent.

In het vierde kwartaal van 2012 bedroeg het bruto nationaal inkomen (bni) 156 miljard euro. Daarmee komt het totaalcijfer van dat jaar op 607 miljard euro. Het bni is niet alleen een belangrijke (internationale) macro-economische maatstaf, het cijfer wordt door de Europese Unie ook gebruikt om het grootste deel van de bijdragen van de lidstaten aan ‘Brussel’ te bepalen. Het fungeert dus als een soort belastbaar inkomen van de lidstaten.

Nederland behoort sinds oktober 2012 tot de landen met de hoogste inflatie van de eurozone. Dit komt voor een groot deel door verhogingen van de btw, assurantie- en energiebelasting die in het afgelopen jaar zijn doorgevoerd.

In 2011 verdienden vrouwelijke werknemers gemiddeld 33 duizend euro bruto. Dat is 55 procent van het gemiddelde inkomen van hun mannelijke collega’s, dat op 58 duizend euro uitkwam. Het inkomensverschil is vooral groot onder (gehuwd) samenwonende werknemers met kinderen.

In 2011 heeft Nederland voor 1,1 miljard euro aan goederen uit Slowakije ingevoerd. Dit is 13 procent minder dan in 2010. Er werden vooral minder televisies (-24 procent) ingevoerd. De uitvoer naar Slowakije lag met 1,2 miljard euro (+23 miljoen euro) nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2010.

Nederland heeft in 2011 voor 6,6 miljard euro aan goederen uit Spanje ingevoerd. Dit is een daling van 7 procent ten opzichte van 2010. Vooral de import van chemische producten is flink afgenomen. De uitvoer naar Spanje daalde in 2011 met 3 procent tot 12,2 miljard euro.

In 2011 is de Nederlandse goederenexport naar Portugal met 12 procent afgenomen ten opzichte van 2010. Hiermee was de exportwaarde 2,5 miljard euro. Vooral de export van machines is flink gedaald. De invoerwaarde steeg met 11 procent tot 1,6 miljard euro.

In 2011 heeft Nederland voor 1,4 miljard euro aan goederen uit Litouwen ingevoerd. Dit is 72 procent meer dan in 2010. Deze toename wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verhoogde invoer van aardolieproducten. Er is zowel meer stookolie als gasolie ingevoerd.

Nederland heeft in 2011 voor 572 miljoen euro aan goederen uit Letland ingevoerd. Dit is ruim drie maal zo veel als in 2010. Dit komt vooral omdat de invoerwaarde van aardolieproducten uit Letland vertienvoudigde. De uitvoer naar Letland had in 2011 een niveau van 374 miljoen euro. Dit is 27 procent meer dan in 2010.

De inflatie kwam in januari uit op 3,0 procent. In november en december 2012 was dat respectievelijk 2,8 en 2,9 procent.

In 2011 is de Nederlandse invoer van goederen uit Roemenië met bijna 25 procent gestegen naar een recordhoogte van 1,2 miljard euro. De invoer van oliehoudende zaden droeg hier in belangrijke mate aan bij. De export naar Roemenië is in 2011, in vergelijking met 2010, met 7 procent toegenomen tot 1,6 miljard euro.

De invoer van goederen uit Finland bereikte in 2011 een recordwaarde. Er werd voor 3,9 miljard euro ingevoerd en dat is 22 procent meer in vergelijking met 2010. De goederenuitvoer naar Finland is in 2011 met 11 procent gestegen tot 4,3 miljard euro. Hiermee steeg de uitvoer opnieuw naar een recordhoogte.

In 2011 voerde Nederland voor 344 miljoen euro aan goederen in uit Bulgarije. Dit is 76 procent meer dan in 2010. De uitvoer van goederen naar Bulgarije had in 2011 een niveau van 526 miljoen euro. In vergelijking met 2010 is dit 9 procent meer. Het aandeel van Bulgarije in de Nederlandse goederenhandel bedroeg in 2011 voor zowel de invoer als uitvoer slechts 0,1 procent.

De groei van de goedereninvoer uit Ierland heeft zich in 2011 voortgezet. Er werd voor 4,6 miljard euro aan goederen ingevoerd. Dit is 15 procent meer dan in 2010. Toen bedroeg de importstijging zelfs 27 procent. De uitvoer steeg in 2011 met 3 procent tot 2,9 miljard euro. In 2010 steeg de uitvoer nog met 7 procent. Het negatieve handelssaldo steeg met 500 miljoen euro tot 1,7 miljard euro.

De Nederlandse goedereninvoer uit Zweden is in 2011 met 18 procent gestegen tot 6,2 miljard euro. Dit is fors meer dan de totale Nederlandse invoerstijging van 10 procent. Er werden vooral meer papierstof, voertuigonderdelen en aardolieproducten ingevoerd. De goederenuitvoer naar Zweden steeg met 8 procent toe tot 7,2 miljard euro.

Het prijsniveau van koopwoningen is gemiddeld in de Europese Unie (EU) al drie jaar stabiel. De prijsontwikkelingen verschillen sterk van land tot land. In Nederland en Spanje zijn de huizenprijzen sinds de financiële crisis in 2008 blijven dalen. In het Verenigd Koninkrijk hebben de prijzen zich inmiddels hersteld. In Duitsland lijkt de crisis weinig effect te hebben gehad op de huizenprijzen.

In 2011 heeft Nederland voor 5,2 miljard euro aan goederen naar Oostenrijk uitgevoerd. Dit is 6 procent meer dan in 2010. In 2010 steeg de uitvoer nog met 19 procent. De invoer uit Oostenrijk is in 2011 met 7 procent toegenomen tot 1,9 miljard euro. Dit resulteert in een overschot op de handelsbalans van 3,3 miljard euro.

Ook in 2011 bleef de Nederlandse goederenhandel met Estland beperkt. Net zoals in 2010 bedroeg zowel bij de invoer als uitvoer het aandeel in de totale goederenhandel slechts 0,1 procent. De invoer uit Estland is in 2011 met 79 procent in waarde toegenomen tot 438 miljoen euro. De uitvoer steeg met 22 procent en bedroeg hiermee 396 miljoen euro.

Nederland heeft de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2010 met gemiddeld 4 procent per jaar teruggebracht ten opzichte van het Kyoto-basisjaar, terwijl de doelstelling 6 procent is. De uitstoot moet dus nog verder omlaag om de doelstelling te behalen. Het zijn vooral de Oost-Europese landen die hun doelstelling al ruimschoots gehaald hebben.

Het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Dit is ook in internationaal verband zichtbaar. In het verleden lag het aandeel zelfstandige ondernemers onder het gemiddelde van bijvoorbeeld de EU-15 en de OESO. Inmiddels neemt Nederland hier een bovengemiddelde positie in.

Net als in 2009 en 2010 heeft Nederland in 2011 na Luxemburg het hoogste welvaartsniveau van de Europese Unie. Rekening houdend met prijsverschillen tussen de landen was het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in Nederland 31 procent hoger dan het gemiddelde van de EU.

De inflatie bedroeg in november 2,8 procent. In oktober was de inflatie 2,9 procent. Dat was de hoogste inflatie in vier jaar tijd.

In 2011 is zowel de invoer- als uitvoerwaarde met Tsjechië meer dan gemiddeld gestegen. De invoer steeg met 13 procent tot 5,2 miljard euro. De uitvoer is met 12 procent toegenomen tot 5,9 miljard euro. Sinds de toetreding van Tsjechië tot de EU in 2004 is de invoer van goederen uit Tsjechië elk jaar gestegen.

Nederland haalt 68 procent van haar grondstoffen uit het buitenland. Deze grondstoffen komen voor twee derde uit Europese landen.

In 2011 is de export van goederen naar Polen met 14 procent in waarde gestegen tot 8,4 miljard euro. De invoer uit Polen nam met 10 procent toe en kwam uit op 5,1 miljard euro. Hiermee is Polen het achtste belangrijkste exportland voor Nederland.

In vrijwel alle EU-landen is het aantal melkkoeien in de periode 2011-2011 gedaald. Enige uitzondering hierop is Luxemburg waar het aantal melkkoeien marginaal steeg. De Nederlandse melkveestapel is minder snel gekrompen dan gemiddeld in de EU.

In de periode 2001-2011 is het aantal varkens in de meeste EU-landen afgenomen. Er waren zes landen waar het aantal varkens toenam. In Duitsland en Spanje is de varkensstapel fors gestegen, maar ook in Nederland steeg het aantal varkens.

In 2011 vlogen bijna 50 miljoen internationale passagiers van en naar Schiphol, een record. Van hen reisden er 28 miljoen binnen de Europese Unie.

In de meeste Europese landen was de rente op tienjarige staatsobligaties in september 2012 lager dan een jaar eerder. Vooral in Ierland en Portugal daalde de rente flink.

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van 2012 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De Europese Unie als geheel kromp in dezelfde periode met 0,3 procent. Van de drie grootste economieën in de Europese Unie presteerde het Verenigd Koninkrijk het slechtst: hier kromp de economie met 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de Duitse economie nog een groei van 1,0 procent boekte. Frankrijk noteerde een lichte groei van 0,3 procent.

In Nederland is de werkloosheid laag vergeleken met andere Europese landen. Zeker vergeleken met Spanje, waar ruim een kwart van de beroepsbevolking werkloos is.

In de periode 2004-2012 groeide de Nederlandse export naar eurolanden bijna elk jaar minder dan de export naar andere landen. Griekenland is het enige euroland waarnaar Nederland minder exporteert dan acht jaar geleden.

De inflatie kwam in augustus uit op 2,3 procent, net als in juli. Het duurder worden van autobrandstoffen had een opwaarts effect op de inflatie in augustus, maar dit werd teniet gedaan door het goedkoper worden van onder andere kleding. Per saldo bleef de inflatie onveranderd.

In 2011 was de levensverwachting bij geboorte voor vrouwen 82,9 jaar, tegen 79,2 jaar voor mannen. Vooral door een snellere stijging bij mannen is het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen sterk afgenomen.

In dit artikel wordt de arbeidsparticipatie in Nederland vergeleken met die in andere lidstaten van de Europese Unie. Met het oog op een voorziene krapte op de arbeidsmarkt wanneer de conjunctuur weer aantrekt, wordt tevens de vraag beantwoord wat de omvang en samenstelling van het onbenut arbeidsaanbod in Nederland is en hoe ons land zich hierin verhoudt tot andere EU-lidstaten. Hierbij wordt gekeken naar iedereen die niet werkt, maar wel beschikbaar of op zoek is.

In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag wat de invloed van de euro tot dusverre is geweest op de handel tussen de landen die haar als munteenheid hebben ingevoerd. Toename van deze handel was naast verdere politieke integratie immers de voornaamste reden om de munt in te voeren.

Dit artikel geeft een analyse van de indicatoren waar Nederland volgens de Europese Commissie onvoldoende op heeft gescoord. Op deze manier wordt er een actueel overzicht verkregen van de risico’s waar de Nederlandse economie aan bloot staat.

Vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie is het onbenut arbeidsaanbod in Nederland relatief klein. In 2011 omvatte het 6 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Het aantal geplaatste zonnepanelen is in 2011 opnieuw toegenomen. Er is 40 megawatt aan panelen bijgekomen. Deze toename is twee keer zo veel als het jaar ervoor.

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van 2012 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. De Europese Unie als geheel kromp in dezelfde periode met 0,2 procent. Van de drie grootste economieën in de Europese Unie presteerde het Verenigd Koninkrijk het slechtst: hier kromp de economie met 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de Duitse economie nog een groei van 1,0 procent boekte. Frankrijk noteerde een lichte groei van 0,3 procent.

In 2011 zijn de totale uitgaven aan sociale bescherming gestegen met 4 procent tot 186 miljard euro. Dat komt neer op bijna 11 130 euro per inwoner. In vergelijking met andere Europese landen besteedt Nederland veel aan sociale bescherming.

Bijna vier op de vijf Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 75 jaar handelen hun bankzaken af via het internet. Daarmee behoort ons land tot de top van de Europese Unie.

Voor 17 van de 27 EU-landen is Duitsland de belangrijkste handelspartner. De belangrijkste handelspartner van Duitsland is Nederland.

Uit de conjunctuurtest van juli blijkt dat in het beeld in de voedings- en genotmiddelenindustrie optimisme doorschijnt.

In 2011 had 94 procent van de Nederlandse huishoudens een internetaansluiting. In 2005 was dit nog 78 procent. Nederland staat al jarenlang op de eerste plaats van de Europese ranglijst met het grootste aandeel huishoudens die toegang hebben tot internet.

De immigratie van het aantal Oost-Europeanen blijft hoog. In 2011 kwamen bijvoorbeeld bijna 19 duizend Poolse immigranten naar Nederland. Dat zijn er twee keer zoveel als in 2007. Ook historisch gezien is deze migratiestroom hoog.

Al enkele decennia loopt de bevolkingsgroei in Europa terug. Dit is een gevolg van de daling van het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in de jaren zestig van de vorige eeuw. Aanvankelijk kwam dit tot uiting in een daling van het aantal jongeren. Later werd dit gevolgd door een afname van de groei van de potentiële beroepsbevolking (de bevolking van 20-64 jaar). Nu de naoorlogse geboortecohorten de pensioengerechtigde leeftijd bereiken gaat de groei van de potentiële beroepsbevolking omslaan in krimp. Auteur: Nicole van der Gaag

Binnen de eurozone houdt Nederland met afstand het meeste over aan de goederenhandel met andere eurolanden (147 miljard euro in 2011). Buiten de eurozone verdient Nederland beduidend minder aan de handel in goederen.

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van 2012 stabiel gebleven ten opzichte van een jaar eerder. De Europese Unie als geheel groeide in dezelfde periode met 0,1 procent.

Ongeveer zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet. Daarmee groeit het online shoppen nog steeds en behoort Nederland tot de top van de Europese Unie.

In 2011 is de waarde van de goederenexport naar Griekenland met 7 procent gedaald tot 2,3 miljard euro. Het is al voor het derde jaar op rij dat Nederland minder exporteert naar Griekenland.

In het Nederlandse bedrijfsleven zijn de loonkosten de laatste tien jaar net zo sterk gestegen als gemiddeld in de gehele Europese Unie. Tussen 2001 en 2011 stegen in Nederland de loonkosten per gewerkt uur in de nijverheid en de commerciële dienstverlening met 36 procent.

De verwachtingen in de transportmiddelenindustrie voor de werkgelegenheid zijn positief, dit in tegenstelling tot de industrie als geheel.

Nergens in Europa is het vertrouwen van consumenten zo sterk gedaald als in Nederland.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 4 procent groter dan een jaar eerder. In november was er nog een nulgroei, terwijl er in oktober zelfs sprake was van een krimp van de export. Het volume van de invoer nam in december eveneens met 4 procent toe.

Op 1 januari 2012 telde Nederland ruim 16,7 miljoen inwoners. Dat zijn er 70 duizend meer dan een jaar eerder.

Nederlandse wegtransporteurs vervoerden in 2010 bijna 6 miljoen ton goederen van ons land naar Frankrijk. Hiermee is Frankrijk, na Duitsland en België, de grootste markt voor het internationale wegvervoer.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Gemiddeld over alle 27 landen van de Europese Unie in 2010 was de groene druk 35 procent en de grijze druk 28 procent. Dat betekent dat er op elke 65-plusser 3,5 werkenden zijn. Deze aandelen lopen echterflink uiteen tussen de lidstaten.

In het derde kwartaal van 2011 waren de consumptieve uitgaven van de Nederlandse huishoudens 1,1 procent lager dan een jaar eerder. Daarentegen gaven de Duitse huishoudens 1,2 procent meer uit.

In 2010 had Nederland net als in 2009 het op een na hoogste welvaartsniveau binnen de EU.

In de periode januari-augustus 2011 was de Nederlandse invoer uit Japan ruim 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. Dit is een toename van ruim 17 procent. In de overige lidstaten van de Europese Unie (EU) steeg de importwaarde met ruim 2 procent.

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland krijgen moeilijker een banklening dan gemiddeld in Europa.

De overheidsschuld kwam in het tweede kwartaal van 2011 uit op 383 miljard euro. Hoewel de schuld fors hoger ligt dan voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2007, is de rentelast op jaarbasis afgenomen.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus bijna 4 procent groter dan een jaar eerder. In juni en juli lag de toename nog rond de 5 procent. Het volume van de invoer nam in augustus met ruim 6 procent toe. Dit is een stuk meer dan in juli.

Uit de Conjunctuurtest van oktober 2011 blijkt dat de orderportefeuille in de transportmiddelenindustrie verder is afgenomen.

Rapport en tabellen over kenmerken van de potentiële beroepsbevolking van personen geboren in één van de EU-uitbreidingslanden en een aantal referentiegroepen. Opdrachtgever: ministerie van Buitenlandse Zaken.

Internetgebruikers in Nederland hebben meer last van spam en minder last van computervirussen dan internetters in andere EU-landen. Het gebruik van veiligheidssoftware is in geen enkel EU-land zo hoog als in Nederland.

In de laatste twintig jaar is het aandeel van de oorspronkelijke EU-landen (EU-15) in de totale Nederlandse export naar Europa afgenomen. Het aandeel van de nieuwe EU-landen en de Europese landen buiten de EU is toegenomen. Deze verschuiving binnen de Nederlandse export heeft geresulteerd in een afnemend aandeel van de eurolanden.

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van 2011 met 1,7 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, na een groei van 2,5 procent in het eerste kwartaal. In vergelijking met het voorgaande kwartaal groeide de economie met 0,2 procent. De gehele Europese Unie van 27 landen liet in het tweede kwartaal een vergelijkbare economische groei zien als de eurozone.

In het tweede kwartaal van 2011 zijn er bijna 22 procent meer nieuwe bedrijfsauto’s verkocht dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Bij de nieuw verkochte personenauto’s was de groei bijna 19 procent.

Hoewel de economische groei en de werkgelegenheid in veel landen weer aantrekken, doen zich, drie jaar nadat de financiële wereld op haar grondvesten schudde, nog steeds naschokken voor.

Dit artikel schetst een beeld van de Nederlandse diensteneconomie in de voorbije decennia.

Duurzaamheidsmonitor van Eurostat (2009)

De Nederlandse handel is gericht op een beperkt aantal landen en goederen. Meer dan de helft van onze totale handelswaarde is te danken aan de handel met onze vijf belangrijkste handelspartners.

In de eerste vier maanden van 2011 werden in de landen van de Europese Unie 7,6 duizend asielverzoeken gedaan door mensen uit de Arabische regio. Dat is bijna twee maal zoveel als in dezelfde periode in 2010, toen ruim 4 duizend verzoeken werden ingediend.

Het internationale wegvervoer door Nederlandse transporteurs is vooral gericht op gebieden vlak over de Nederlandse grens. Ruim 80 procent van alle internationaal over de weg vervoerde tonnage wordt geladen of gelost in Duitsland of België, ruim de helft in gebieden die direct aan Nederland grenzen.

Begin 2011 waren er bijna 200 duizend Midden- en Oost-Europeanen in Nederland geregistreerd als inwoner of werknemer. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld.

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bouwen en wonen; Internationale handel in goederen en Internationale handel in diensten.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. In veel landen, vooral in het noordelijke deel van de Europese Unie (EU), is niet-gehuwd samenwonen voor jonge mensen zonder kinderen inmiddels de norm geworden. Het aandeel niet-gehuwd samenwonenden is het hoogst bij paren waarin de vrouw een twintiger is, en neemt af met de leeftijd.

Het exportbelang van Griekenland voor de Nederlandse goederenhandel daalt in een rap tempo. In de eerste vier maanden van 2011 daalde de exportwaarde naar Griekenland met 5 procent terwijl de totale Nederlandse exportwaarde met 15 procent toenam.

In maart 2011 waren er 125 duizend werknemers in Nederland die uit Midden- en Oost-Europese EU-landen komen. Dat is ruim 20 procent meer dan in maart 2010.

In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de jeugdwerkloosheid in Nederland 7,4 procent. Dit is lager dan in alle andere lidstaten van de Europese Unie.

In Nederland is het aandeel voortijdig schoolverlaters in de periode 2001-2010 afgenomen van 15 tot 10 procent. Daarmee voldoet Nederland precies aan de Europese norm.

Buitenlandse transporteurs spelen een steeds belangrijker rol in het Nederlands wegvervoer.

Het Nederlandse overheidstekort is in 2010 met 0,7 miljard euro toegenomen tot 32 miljard euro. Dat komt neer op 5,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Nederlanders denken positief over sparen. In april 2011 was het aandeel consumenten dat verwacht de komende 12 maanden geld opzij te kunnen leggen ruimschoots groter dan het percentage dat inschat dat dit niet lukt.

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van 2011 met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met het voorgaande kwartaal groeide de economie met 0,8 procent. De economie van de gehele Europese Unie van 27 landen groeide in het eerste kwartaal even snel als de eurozone.

In 2010 heeft Nederland voor 1,2 miljard euro aan goederen uit Slowakije ingevoerd. Dit is 11 procent meer dan in 2009. De uitvoer naar Slowakije bedroeg eveneens 1,2 miljard euro. In vergelijking met 2009 is dit een toename met ruim 36 procent.

De Nederlandse inflatie behoorde in maart 2011 tot de laagste in de EU.

conferentie over het waarnemen en beoordelen van verkiezingen. Het is de eerste keer wereldwijd dat de academische en (internationale) politieke wereld bij elkaar gebracht worden. De deelnemers zullen met elkaar spreken over de mogelijkheden voor verbetering van ‘waarnemen en beoordelen’ van verkiezingen. Daarmee wordt ook het democratische gehalte van verkiezingen beter in beeld gebracht.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari ruim 7 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met 7 procent toe. De toename van de internationale handel is weliswaar duidelijk lager dan in voorgaande maanden maar er wordt wel vergeleken met een hoger niveau van een jaar eerder. In januari 2010 trok de handel voor het eerst sinds de crisis flink aan.

Nederland was in 2009, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje het vijfde dienstenexportland in de Europese Unie.

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. Van alle lidstaten van de Europese Unie is Malta het dichtstbevolkt. In 2008 telde dit land 1 304 inwoners per vierkante kilometer. Geen enkele andere lidstaat komt ook maar in de buurt van dit aantal. Op de tweede plek staat Nederland, met 487 inwoners per vierkante kilometer in 2008.

Final report on Grant agreement no. 50303 2008 003 2008 352 In this discussion paper methods are presented to compile water abstraction and water use data at the level of River Basins in the Netherlands, for the years 2004-2008. In general, the methods build upon existing national data on water abstraction and drinking water use.

In de periode 1990-2009 is het gebruik van leidingwater door huishoudens in Nederland vrijwel onveranderd gebleven, ondanks de groei van de bevolking.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari ruim 7 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de invoer nam met 6 procent toe. De toename van de internationale handel is weliswaar duidelijk lager dan in voorgaande maanden maar er wordt wel vergeleken met een hoger niveau van een jaar eerder. In januari 2010 trok de handel voor het eerst sinds de crisis flink aan.

De inflatie kwam in februari uit op 1,9 procent. Dit is 0,1 procentpunt minder dan in januari. Dit komt vooral door de ontwikkeling van de tarieven voor telefoon- en internetdiensten. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De Nederlandse consument is begin 2011 positiever dan een jaar eerder. Dat geldt echter niet voor alle Europeanen.

Het bruto binnenlands product van de Europese Unie is in het vierde kwartaal van 2010 met 2,1 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze groei is iets lager dan in het derde kwartaal; toen groeide de economie met 2,2 procent. De eurozone liet in het vierde kwartaal een groei zien van 2,0 procent. Over heel 2010 groeide de economie van zowel de Europese Unie als de eurozone met 1,7 procent.

Uit de Conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de Transportmiddelenindustrie optimistisch gestemd zijn over de toekomstige productie en afzetprijzen. Verder verwachten zij meer personeel aan te trekken. De concurrentiepositie op de binnenlandse als de buitenlandse markt is verbeterd.

In 2009 is in de Europese Unie door cabotagevervoerders 77 miljoen ton aan goederen getransporteerd. Nederlandse transporteurs namen hiervan 13 miljoen ton voor hun rekening.

In 2009 kwamen de R&D-uitgaven van Nederlandse bedrijven overeen met 0,88 procent van het bruto binnenlands product, ofwel de totale waarde van in Nederland geproduceerde goederen en diensten. Voor de EU-27 kwam dat aandeel uit op 1,25 procent.

Nederlandse bedrijven komen relatief veel incidenten tegen bij de ICT-beveiliging.

In 2009 werd er door Nederlandse wegtransporteurs 617 miljoen ton aan goederen vervoerd. Dat was iets minder dan in 2008.

In 2009 had Nederland het op een na hoogste welvaartsniveau binnen de EU.

De in Nederland geboren niet-westerse allochtonen bepalen meer en meer het beeld van deze groep in onze samenleving. Al bijna de helft van de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) is in Nederland geboren.

Deze exploratieve studie onderzoekt de impact van kritieke materialen op de Nederlandse economie. De studie gebruikt de 41 kritieke materialen zoals bepaald door de EU-werkgroep kritieke grondstoffen. Deze lijst is door het Ministerie van Economische Zaken aangevuld met 3 kritieke materialen. De studie biedt een eerste inzicht in de bedrijfstakken en productgroepen waarin kritieke materialen worden gebruikt.

In 2009 is de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie gehalveerd ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit is vooral het gevolg van kortingen die over 2007 en 2008 met terugwerkende kracht zijn ontvangen. Toch blijft Nederland ook in 2009 netto betaler van de Europese Unie.

In de nationale berichtgeving over werkloosheid hanteert het CBS een afbakening van de werkloze beroepsbevolking die gebaseerd is op een minimale beschikbare werktijd van 12 uur per week. Dit is in 1991 vastgesteld door de Centrale Commissie voor de Statistiek en geldt sindsdien als de officiële Nederlandse werkloosheidsdefinitie. Deze definitie wijkt af van de richtlijnen van de International Labour Organisation (ILO) voor het samenstellen van internationaal vergelijkbare statistieken over werkloosheid. Hierbij wordt geen ondergrens gehanteerd. In een groot aantal westerse landen is het gangbare praktijk om, naast of in plaats van de internationale afbakening, andere maatstaven voor werkloosheid te hanteren.

In 2009 bedroegen de rijksuitgaven voor buitenlands beleid 16 miljard euro. Dat is ruim 9 procent minder dan in 2008.

De inflatie bedroeg in augustus 1,5 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan in juli. De afname van de inflatie is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van kleding en benzine.

De Europese Unie wordt als economisch blok afgezet tegen Japan, de Verenigde Staten en de BRIC-landen. Ook komen de economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie aan de orde. Er wordt een analyse gemaakt van het bruto binnenlands product, de demografische ontwikkeling, de situatie met betrekking tot de energievoorziening en de aanwezigheid van minerale reserve en schaarse metalen.

De inflatie bedroeg in juli 1,6 procent.

Uit de Conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat de ondernemers in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie wederom een toename van de productie hebben gerealiseerd.

De Conjunctuurtest van juli 2010 laat een somber beeld zien van de meubelindustrie.

In de afgelopen jaren is het aantal inwoners uit een van de Oost-Europese EU-landen snel toegenomen. Het aandeel dat in de bijstand en de WW zit, is echter relatief klein.

In juni bedroeg de rente op de jongste tienjarige Nederlandse staatsobligatie 2,9 procent. Dat is veel lager dan gemiddeld in de eurozone.

In maart 2010 werkten in Nederland 100 duizend werknemers uit de Oost-Europese EU-landen. Dat zijn er 12 duizend meer dan een jaar eerder.

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel; Macro-economie; Prijzen.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2010. In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië. In de 27 landen van de Europese Unie nam het aantal asielverzoeken in 2009 met 1,5 procent toe tot 261 duizend. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas

Het aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland was ruim 11 procent in 2008. Daarmee zit Nederland dicht op de EU-doelstelling van 10 procent in 2010.

De Conjunctuurtest van april 2010 laat een somber beeld zien van de hout- en bouwmaterialenindustrie.

De inflatie kwam in maart uit op 1,0 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in februari.

De Nederlandse inflatie kwam in maart uit op 1,0 procent. Dit is 0,2 procentpunt hoger dan in februari.

De inflatie bedroeg in februari 0,8 procent. Dit is 0,1 procentpunt minder dan in januari. Februari is de tweede maand op rij waarin de inflatie is afgenomen.

De inflatie bedroeg in januari 0,8 procent. Dit is 0,3 procentpunt minder dan in december. Na vijf maanden op rij met een toename is de inflatie nu weer gedaald.

De inflatie in Nederland, volgens de Europese definitie, lag in 2009 op 1,0 procent. Dat is gelijk aan de gemiddelde inflatie in de Europese Unie.

De inflatie kwam in november uit op 1,0 procent, 0,3 procentpunt hoger dan in oktober. Dit is de vierde maandelijkse stijging op rij.

Nederland beschikt over ruim 6 duizend kilometer aan vaarwegen. Daarmee heeft ons land na Finland en Duitsland de meeste lengte aan vaarwegen van de Europese Unie.

De inflatie kwam in oktober 2009 uit op 0,7 procent, 0,3 procentpunt hoger dan in september.

In het eerste halfjaar van 2009 bedroeg de exportwaarde van bloemen- en planten 4 miljard euro. Dit is 7 procent minder dan een jaar eerder.

De waarde van de Nederlandse export naar landen buiten de Europese Unie is bijna weer terug op het niveau van een jaar geleden. In augustus was de uitvoerwaarde slechts 4 procent lager dan een jaar eerder.

Lidstaten van de Europese Unie (EU) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceren jaarlijks informatie over arbeidsmarktmaatregelen. Zij doen dit onder andere door middel van de ‘Labour Market Policy (LMP) database’. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van het ministerie van SZW cijfers berekend over arbeidsmarktmaatregelen in 2007 en 2008 waarmee de LMP-database geactualiseerd kan worden.

In het eerste halfjaar van 2009 is de overheidsschuld opgelopen tot ruim 356 miljard euro, bijna 10 miljard euro meer dan eind 2008. De schuldquote bedroeg 61,1 procent van het bruto binnenlands product.

In Nederland volgen relatief veel jongeren een opleiding vergeleken met andere Europese landen. Ook verlaten minder jongeren dan gemiddeld in de EU het onderwijs zonder startkwalificatie.

De Nederlandse inflatie kwam in augustus 2009 uit op 0,3 procent en bleef daarmee laag. In juli was de inflatie 0,2 procent.

Ondanks de forse teruggang van de Nederlandse uitvoer, hebben de Nederlandse exporteurs in Europa geen marktaandeel verloren.

De werkloosheid in Nederland was in 2008 de laagste binnen de Europese Unie. Zowel bij mannen als vrouwen was dit het geval. De jeugdwerkloosheid was in Nederland flink lager dan in de andere landen.

In 2008 importeerde Nederland voor ruim 7 miljard euro aan kleding en de exportwaarde bedroeg ruim 5 miljard. Nederland produceert zelf nauwelijks kleding.

In de Europese Unie is in 2008 voor 1,9 miljard euro aan fietsen geproduceerd. Ruim 30 procent daarvan was van Nederlandse herkomst.

Nergens in de Europese Unie (EU) wordt zo veel in deeltijd gewerkt als in Nederland.

In Nederland ontvingen uitkeringsgerechtigden in 2008 voor 159 miljard euro aan sociale bescherming. Dat is ongeveer 27 procent van het bruto binnenlands product, dus van wat alle Nederlanders samen verdienen.

De arbeidsparticipatie in Nederland behoorde in 2008 tot de hoogste binnen de Europese Unie. De Nederlandse mannen waren zelfs koploper.

In vergelijking met andere landen van de EU-27 is de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland gering. Nederland heeft namelijk een hoge waarde op de gender empowerment measure (GEM).

Europeanen gaan vaak op reis. Zo gingen Nederlanders van 15 jaar en ouder in 2007 gemiddeld 1,4 keer op lange vakantie.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename was veel sterker dan die in de gehele Europese Unie, waar het aantal asielverzoeken met 6 procent steeg. De meeste asielzoekers die naar de EU en naar Nederland kwamen, waren afkomstig uit Irak. Auteurs: Arno Sprangers, Han Nicolaas en Joke Korpel

De overheidsuitgaven voor onderwijs in Nederland bedroegen in 2005 ongeveer 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is iets meer dan het gemiddelde van de Europese Unie.

In 2008 gaf de Nederlandse overheid 270,3 miljard euro uit. Dat komt overeen met 45,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De bezettingsgraad van de Nederlandse industrie is uitzonderlijk laag. In april 2009 benutte de industrie ruim 74 procent van de beschikbare productiecapaciteit.

In 2008 kwamen 750 mensen om in het Nederlandse verkeer.

Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename is veel groter dan in de hele Europese Unie, waar het aantal asielverzoeken met 6 procent steeg.

Standardization of financial reporting is desirable to reduce the administrative burden on companies. To achieve this, the eXtensible Business Reporting Language (XBRL) has been developed. Almost 60% of the administrative burden on companies by Statistics Netherlands is caused by surveys about product trade between EU countries. Trade data cannot be filed in XBRL yet, because of the complexity of the Combined Nomenclature, the EU classification of traded products. Here, we describe a prototype of a dimensional XBRL taxonomy that enables reporting of trade concepts specified by product, using the recent XBRL Dimensions 1.0 specification.

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2009

Nederland heeft het drukst bereden spoor van de Europese Unie.

Nederland heeft het hoogste percentage huishoudens met internettoegang in de Europese Unie. Slechts een van de acht Nederlanders heeft thuis geen internet (1,2 miljoen) of maakt er geen gebruik van (0,5 miljoen).

Het vertrouwen van de Nederlandse industriële ondernemers is in de afgelopen twee maanden hard onderuit gegaan. In vrijwel alle landen van de EU is de industrie veel somberder.

In augustus 2008 lag de seizoengecorrigeerde werkloosheid in de Europese Unie op 6,9 procent. Dat komt overeen met iets meer dan 16,5 miljoen werklozen. Van alle 27 lidstaten had Nederland, met 2,6 procent, de laagste werkloosheid.

In 2007 nam het aantal werknemers uit de Oost-Europese lidstaten dat in Nederland werkt flink toe. Het steeg in dat jaar met 43 duizend tot 68 duizend eind 2007.

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2008

In 2007 hebben Nederlanders tijdens hun bezoeken aan China 141 miljoen euro uitgegeven. Dat is 3 procent meer dan in 2006.

In de periode januari tot en met april 2008 kwamen 357 duizend runderen ons land binnen. Dit is 15 procent meer dan in de eerste vier maanden van 2007.

Per 1 januari 2009 zal Peter van de Ven, hoofd Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het voorzitterschap van het CMFB (Europees Comité voor Monetaire, Financiële en Betalingsbalansstatistieken) overnemen van de huidige voorzitter Hans Peter Glaab (Deutsche Bundesbank).

De dure euro en de stijgende prijzen van olie en voeding laten hun sporen na in de Nederlandse uitvoer. In het eerste kwartaal van 2008 was de groei van de uitvoer naar landen buiten Europa kleiner dan in 2007.

In het eerste kwartaal van 2008 immigreerden bijna 32 duizend personen naar Nederland, bijna 6 duizend mensen meer dan een jaar eerder.

Op Parijs, Londen en Milaan na is de Randstad de grootste economische stedelijke regio in de Europese Unie.

Het vervoer door de lucht via Nederlandse luchthavens is in 2007 opnieuw toegenomen. Dit geldt zowel voor het aantal passagiers als voor de hoeveelheid goederen.

eYe 3, maart 2008

Eind 2005 waren er 72 duizend gepromoveerden in ons land. Dat is minder dan één op de honderdvijftig Nederlanders van 15 tot 70 jaar oud.

Nog nooit is het aantal vacatures zo hoog geweest.

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. Rond de eeuwwisseling was het aantal asielverzoeken in de EU stabiel op een niveau van ruim 400 duizend per jaar. Vanaf 2003 begon dit aantal te dalen, tot in 2006 een niveau werd bereikt van minder dan 200 duizend, het laagste aantal sinds twintig jaar. In Nederland begon de afname van het aantal asielzoekers al direct na de eeuwwisseling. In 2006 is het aantal asielzoekers in Nederland, tegengesteld aan de Europese trend, weer licht gestegen. Auteurs: Han Nicolaas, Arno Sprangers en Joke Korpel

Gosse van der Veen, sinds 1 januari 2004 Directeur-Generaal (DG) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), is op voordracht van zijn Europese collega’s benoemd tot voorzitter van de SPC Partnership Group.

In augustus 2005 was de waarde van de uitvoer van goederen 14 procent hoger dan in augustus 2004 en bedroeg 22,3 miljard euro. De invoer is over dezelfde periode met 12 procent toegenomen tot 20,3 miljard euro.

In juli 2005 bedroeg de waarde van de ingevoerde goederen 20,2 miljard euro. Daarmee is de invoer 9 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

In juni 2005 was de waarde van de im- en export van goederen 6 procent hoger dan in juni 2004. De invoer bedroeg 20,7 miljard euro, de uitvoer 23,8 miljard.

In maart 2005 was er meer goederenhandel met het buitenland dan in dezelfde maand een jaar geleden. De waarde van de uitvoer was 24,1 miljard euro, 6 procent meer dan vorig jaar.

In januari 2005 was de waarde van de buitenlandse handel in goederen opnieuw hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De uitvoer lag 10 procent hoger en bedroeg 21,1 miljard euro. De invoer is met 12 procent toegenomen en is uitgekomen op 19,0 miljard euro. De groeicijfers waren daarmee iets minder hoog dan in het laatste half jaar van 2004. Daarnaast waren in januari 2005 de in- en uitvoerprijzen licht hoger dan in januari 2004.