Conjunctuur

Artikelen dossier conjunctuur

Het volume van de goederenexport was in november 4,1 procent groter dan in november 2018.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari opnieuw minder gunstig.

De detailhandel heeft in november 2,6 procent meer omgezet dan in november 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in 2019 iest toegenomen. De trend is de lopen jaren redelijk vlak.

Consumentenprijzen waren in 2019 gemiddeld 2,6 procent hoger dan in 2018.

Consumentengoederen en -diensten waren december 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. In november betaalde de consument 2,6 procent meer dan vorig jaar.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 1,3 procent lager dan in november 2018.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november gemiddeld even hoog als in november 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in december nauwelijks veranderd.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw minder gunstig.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,6 procent groter dan in oktober 2018.

Bestaande koopwoningen waren in november 5,8 procent duurder dan een jaar eerder.

De stemming onder consumenten verandert niet. Het consumentenvertrouwen komt in december uit op -2.

Consumenten hebben in oktober 1,7 procent meer besteed dan in oktober 2018.

Het volume van de goederenexport was in oktober 7,4 procent groter dan in oktober 2018.

De detailhandel heeft in oktober 3,9 procent meer omgezet dan in oktober 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen. De trend is de lopen jaren redelijk vlak.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober iets hoger dan in oktober 2018

Consumentengoederen en -diensten waren in november 2,6 procent duurder dan een jaar eerder. In oktober betaalde de consument 2,7 procent meer dan vorig jaar.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 1,6 procent lager dan in oktober 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in november minder positief.

In september was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,0 procent groter dan in september 2018.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 6,3 procent duurder dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in september 2,2 procent meer besteed dan in september 2018.

De stemming onder consumenten verandert nauwelijks. Het consumentenvertrouwen komt in november uit op -2.

De detailhandel heeft in september 4,6 procent meer omgezet dan in september 2018.

Het volume van de goederenexport was in september 1,8 procent groter dan in september 2018.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw minder gunstig.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam aan het begin van het vierde kwartaal lager uit dan in het voorgaande kwartaal. Desondanks zijn ondernemers nog steeds bovengemiddeld positief gestemd.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauweliks veranderd in oktober. De trend is de lopen jaren redelijk vlak.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 1,2 procent hoger dan in september 2018

Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. In september betaalde de consument 2,6 procent meer dan vorig jaar.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september 0,7 procent lager dan in september 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in oktober nauwelijks veranderd.

In augustus was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,2 procent groter dan in augustus 2018.

Consumenten hebben in augustus 1,4 procent meer besteed dan in augustus 2018.

De stemming onder consumenten verandert nauwelijks. Het consumentenvertrouwen komt in oktober uit op -1.

Bestaande koopwoningen waren in september 6,1 procent duurder dan een jaar eerder.

De detailhandel heeft in augustus 3 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober opnieuw minder gunstig.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauweliks veranderd.

Het volume van de goederenexport was in augustus 2,5 procent groter dan in augustus 2018.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,8 procent lager dan een jaar eerder.

Consumentengoederen en -diensten waren in september 2,6 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In augustus betaalde de consument 2,8 procent meer dan vorig jaar.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 0,8 procent lager dan in augustus 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in september gedaald.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september minder gunstig.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 5,7 procent duurder dan in augustus 2018.

In juli was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,4 procent groter dan in juli 2018.

Het consumentenvertrouwen daalt 2 punten en komt in september 2019 uit op -2.

Consumenten hebben in juli 1,7 procent meer besteed dan in juli 2018.

De detailhandel heeft in juli ruim 3 procent meer omgezet dan in juli 2018.

Het volume van de goederenexport was in juli 1,0 procent groter dan in juli 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald in augustus.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,2 procent lager dan een jaar eerder.

Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 2,8 procent duurder dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 0,1 procent hoger dan in juli 2018,

Het producentenvertrouwen industrie is in augustus niet veranderd.

Componenten (oorzaken) van werkloosheid statistisch bepaald.

In juni was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,1 procent groter dan in juni 2018.

Bestaande koopwoningen waren in juli 7 procent duurder dan in juli 2018.

Consumenten hebben in juni 1,7 procent meer besteed dan in juni 2018.

De detailhandel heeft in juni bijna 3 procent meer omgezet dan in juni 2018.

Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 ervaart nog steeds een kwart van de bedrijven belemmeringen bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten.

Het volume van de goederenexport was in juni 1,6 procent groter dan in juni 2018.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus een fractie minder gunstig.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is nauwelijks veranderd.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 2,2 procent lager dan een jaar eerder.

Consumentengoederen en -diensten in juli 2,5 procent duurder dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni iets hoger dan in juni 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in juli 2019 toegenomen.

In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,9 procent groter dan in mei 2018.

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9 procent duurder dan in juni 2018.

Consumenten hebben in mei 2,4 procent meer besteed dan in mei 2018. De groei is groter dan in de voorgaande vier maanden.

De stemming onder consumenten verbetert opnieuw..

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli iets minder gunstig.

Het volume van de goederenexport was in mei 1,5 procent groter dan in mei 2018.

De detailhandel heeft in mei ruim 3 procent meer omgezet dan in mei 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen in juni.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,8 procent lager dan in mei 2018.

Consumentengoederen en -diensten in juni 2,7 procent duurder dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 2,0 procent hoger dan in mei 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in juni 2019 verder afgenomen.

De conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid is berekend en zegt iets over de lange termijn ontwikkeling.

Ook volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni een fractie minder gunstig.

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,2 procent duurder dan in mei 2018.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in april 2018.

De stemming onder consumenten verbetert in juni.

Consumenten hebben in april 1,8 procent meer besteed dan in april 2018. De groei is groter dan in de voorgaande drie maanden.

Het volume van de goederenexport was in april bijna 2 procent groter dan in april 2018.

De detailhandel heeft in april ruim 2 procent meer omgezet dan in april 2018.

Consumentengoederen en -diensten in mei 2,4 procent duurder dan een jaar eerder.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen in mei.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april ruim 1 procent lager dan in april 2018.

Het producentenvertrouwen industrie is in mei 2019 afgenomen.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april ruim 3 procent hoger dan in april 2018

In maart was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,8 procent groter dan in maart 2018.

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,7 procent duurder dan in maart 2018.

Consumenten hebben in maart 1,1 procent meer besteed dan in maart 2018. De groei is vergelijkbaar met die in de voorgaande twee maanden.

Het consumentenvertrouwen is in mei niet veranderd.

Het ondernemersvertrouwen is in het tweede kwartaal van 2019 iets hoger dan een kwartaal eerder. Na twee kwartalen van afname nam het vertrouwen licht toe.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in mei hetzelfde als een maand eerder.

Het volume van de goederenexport was in maart bijna 2 procent groter dan in maart 2018.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

De detailhandel heeft in maart 4,4 procent meer omgezet dan in maart 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen in april.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1 procent lager dan in maart 2018.

Consumentengoederen en -diensten in april 2,9 procent duurder dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 2,5 procent hoger dan in maart 2018

Het producentenvertrouwen industrie is in april 2019 toegenomen.

In februari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,5 procent groter dan in februari 2018.

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,7 procent duurder dan in maart 2018.

Het consumentenvertrouwen is in april niet verder gedaald.

Consumenten hebben in februari 0,9 procent meer besteed dan in februari 2018.

De detailhandel heeft in februari 4,3 procent meer omgezet dan in februari 2018.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in april opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.

De Nederlandse economie, afgemeten aan het bbp, groeide in 2018 met 2,7 procent. Dat is wat minder sterk dan in 2017, toen de hoogste groei sinds de crisis werd gerealiseerd.

Het volume van de goederenexport was in februari 2 procent groter dan in februari 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is toegenomen in maart.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 0,5 procent hoger dan in februari 2018.

Consumentengoederen en -diensten in maart 2,8 procent duurder dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 2,1 procent hoger dan in februari 2018

Het producentenvertrouwen industrie is nauwelijks veranderd in maart 2019.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2018.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.

In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,9 procent groter dan in januari 2018.

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5 procent duurder dan in februari 2018.

Het consumentenvertrouwen is voor de achtste maand op rij gedaald. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde.

Consumenten hebben in januari 0,9 procent meer besteed dan in januari 2018.

Het volume van de goederenexport was in januari 2,7 procent groter dan in januari 2018.

De detailhandel heeft in januari 1,6 procent meer omgezet dan in januari 2018.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 0,1 procent hoger dan in januari 2018.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen in februari.

Consumentengoederen en -diensten in februari 2,6 procent duurder dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 1,2 procent hoger dan in januari 2018.

Het producentenvertrouwen industrie steeg iets in februari 2019. De stijging is toe te schrijven aan een positiever over de voorraden.

Bestaande koopwoningen waren in januari bijna 9 procent duurder dan in januari 2018.

In december was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,6 procent groter dan in december 2017.

Voor het eerst na februari 2015 is het vertrouwen van consumenten negatief. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde iets in februari.

Consumenten hebben in december 2,3 procent meer besteed dan in december 2017

De detailhandel realiseerde in 2018 een omzetstijging van 3,3 procent.

In 2018 was het bbp 2,5 procent groter dan in 2017 volgens de eerste berekening van het CBS.

Het volume van de goederenexport was in december 2,2 procent kleiner dan in december 2017.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van 2019 uit op 10,6; bijna drie punten lager dan een kwartaal eerder. Toch ligt het vertrouwen nog ruimschoots boven het langjarig gemiddelde.

Belastingmaatregelen hadden in januari 2019 een opwaartse druk op de prijzen.

Consumentengoederen en -diensten in januari 2,2 procent duurder dan een jaar eerder.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is afgenomen in januari.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 4,2 procent lager dan in december 2017.

Het producentenvertrouwen industrie daalde in januari 2019. Het vertrouwen ging van 7,5 in december 2018 naar 5,8 in januari 2019.

Afzetprijzen industrie bijna 1 procent hoger De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 0,6 procent hoger dan in december 2017.

Bestaande koopwoningen waren in december 8,4 procent duurder dan in december 2017.

In november was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,8 procent groter dan in november 2017.

Consumenten hebben in november 2,0 procent meer besteed dan in november 2017

De stemming onder consumenten is in januari 2019 voor de zesde maand op rij minder positief dan een maand eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari een fractie minder gunstig dan in december.

De detailhandel heeft in november 4,1 procent meer omgezet dan in november 2017.

Het volume van de goederenexport was in november 0,6 procent groter dan in november 2017.

In 2018 zijn 3 144 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 4,5 procent minder dan in 2017.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,1 procent hoger dan in november 2017.

De consumentenprijzen waren in 2018 gemiddeld 1,7 procent hoger dan in 2017.

Consumentengoederen en -diensten in december waren net als in november 2,0 procent duurder dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 2,7 procent hoger dan in november 2017.

Het producentenvertrouwen industrie steeg in december 2018. Het vertrouwen ging van 7,2 in november naar 7,5 in december.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2018 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018.

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,4 procent groter dan in oktober 2017.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in december nagenoeg hetzelfde als in de vier voorgaande maanden.

De stemming onder consumenten is in december 2018 voor de vijfde maand op rij minder positief dan een maand eerder.

Consumenten hebben in oktober 1,7 procent meer besteed dan in oktober 2017.

In het vierde kwartaal van 2018 had een kwart van de bedrijven last van een tekort aan personeel. In het merendeel van de veertig COROP-gebieden ging dat op voor 20 tot 30 procent van de bedrijven.

De detailhandel heeft in oktober 3,3 procent meer omgezet dan in oktober 2017. Online is ruim 14 procent meer omgezet.

Het volume van de goederenexport was in oktober 5 procent groter dan in oktober 2017.

In november 2018 zijn er 13 bedrijven meer failliet verklaard dan een maand eerder.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 3,4 procent hoger dan een jaar eerder.

De consumentenprijzen waren in november 2,0 procent hoger dan een jaar eerder

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen steeg in november 2018.

In september was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,3 procent kleiner dan in september 2017.

Consumenten hebben in september ruim 2 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het consumentenvertrouwen daalt in november 2 punten en komt uit op 13.

De verwachtingen van ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven voor 2019 zijn positief. Bedrijven verwachten meer om te zetten en meer te investeren, blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

Het volume van de goederenexport was in september 2 procent groter dan in september 2017.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is al vier maanden nagenoeg ongewijzigd.

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2018 met 0,2 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

De detailhandel heeft in september 1,7 procent hoger dan in september 2017. In de foodsector groeide de omzet met bijna 4 procent, terwijl de omzet in de non-foodsector met bijna 1 procent kromp.

In oktober 2018 zijn er 40 bedrijven meer failliet verklaard dan in september.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,9 procent hoger dan in september 2017.

De consumentenprijzen waren in oktober 2,1 procent hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in oktober 2018 opnieuw nauwelijks.

Alleen in Zeeland zijn in het derde kwartaal van 2018 meer woningen verkocht dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in september 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting

Investeringen zijn in augustus 2018 ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in augustus ruim 2 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het consumentenvertrouwen daalt in oktober 4 punten en komt uit op 15.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in oktober hetzelfde als in september.

De detailhandel heeft in augustus 3,4 procent hoger dan in augustus 2017. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet.

Het aantal faillissementen bereikte het laagste niveau na 2000.

Het volume van de goederenexport was in augustus ruim 3 procent groter dan in augustus 2017

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 3,1 procent hoger dan in augustus 2017.

De consumentenprijzen waren in september 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in september 2018 nauwelijks.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 9,3 procent duurder dan in augustus 2017. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in september hetzelfde als in augustus.

Investeringen zijn in juli 2018 ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in juli bijna 3 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het consumentenvertrouwen daalt in september 2 punten en komt uit op 19.

De detailhandel heeft in juli 3,8 procent meer omgezet dan in juli 2017.

Het volume van de goederenexport was in juli 3,0 procent groter dan in juli 2017.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw iets toegenomen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 2 procent hoger dan in juli 2017.

De consumentenprijzen waren in juli 2,1 procent hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen ging van 6,3 in juli naar 5,9 in augustus.

Investeringen zijn in juni 2018 ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in juli 9,0 procent duurder dan in juni 2017. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting.

Consumenten hebben in juni bijna 3 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het consumentenvertrouwen daalt in augustus 2 punten en komt uit op 21.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) aan het begin van het derde kwartaal van 2018 blijkt dat steeds meer ondernemers te maken hebben met een tekort aan personeel, waardoor ze worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten. Het ondernemersvertrouwen ligt al sinds begin 2017 rond het huidige hoge niveau van 15,0.

Het volume van de goederenexport was in juni voor het eerst in ruim vier jaar is de export iets gekrompen.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus ongeveer hetzelfde als in juli.

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2018 met 0,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

De detailhandel heeft in juni 3 procent meer omgezet dan in juni 2017.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,4 procent hoger dan in juni 2017.

De consumentenprijzen waren in juli 2,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen ging van 7,7 in juni naar 6,3 in juli.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 5 procent hoger dan in juni 2017.

Investeringen zijn in mei 2018 bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in juni 8,9 procent duurder dan in juni 2017.

Vooral in de vier grootste steden nam de krapte op de woningmarkt toe.

Het consumentenvertrouwen blijft in juli 23.

Consumenten hebben in mei bijna 2 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juli ongeveer hetzelfde als in juni.

De detailhandel heeft in mei ruim 3 procent meer omgezet dan in mei 2017.

Het volume van de goederenexport was in mei 5 procent groter dan in mei 2017. Vooral de export van chemische producten en transportmiddelen groeide.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 3,2 procent hoger dan in mei 2017.

De consumentenprijzen waren in juni 1,7 procent hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 3,7 procent hoger dan in mei 2017.

Het producentenvertrouwen ging van 9,8 in mei naar 7,7 in juni.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in mei iets verbeterd. In de Conjunctuurklok van half april presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Investeringen zijn in april 2018 ruim 11 procent hoger dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in mei 8,9 procent duurder dan in mei 2017.

Het consumentenvertrouwen komt in juni uit op 23.

Consumenten hebben in april 3 procent meer besteed dan een jaar eerder.

De detailhandel heeft in april 5,7 procent meer omgezet dan in april 2017.

Het volume van de goederenexport was in april 6,6 procent groter dan in april 2017. Vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten groeide.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gedaald.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 5 procent hoger dan in april 2017.

De consumentenprijzen waren in april 0,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen ging van 8,2 in april naar 9,8 in mei.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 1,1 procent hoger dan in april 2017.

Investeringen zijn in maart 2018 bijna 5 procent hoger dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in maart ruim 3 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het consumentenvertrouwen komt in mei uit op 23.

Bestaande koopwoningen waren in april 8,8 procent duurder dan in april 2017.

De detailhandel heeft in maart 1,5 procent meer omgezet dan in maart 2017.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in april een fractie verbeterd. In de Conjunctuurklok van half april presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Het bbp groeide in het eerste kwartaal van 2018 met 0,5 procent.

Het volume van de goederenexport was in maart 3,0 procent groter dan in maart 2017. Vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten groeide.

In april 2018 zijn er evenveel bedrijven failliet verklaard als in maart.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 2018 3,5 procent hoger. Al tweeënhalf jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De consumentenprijzen waren in april 0,9 procent hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 0,7 procent hoger dan in maart 2017.

Het producentenvertrouwen ging van 9,5 in maart naar 8,2 in april.

Investeringen zijn in februari 2018 ruim 2 procent hoger dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in maart 8,6 procent duurder dan in maart 2017.

Het consumentenvertrouwen komt in april uit op 25.

Consumenten hebben in februari bijna 3 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in april een fractie verbeterd. In de Conjunctuurklok van half april presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Het volume van de goederenexport was in februari 4,2 procent groter dan in februari 2017.

In maart 2018 zijn er 34 bedrijven meer failliet verklaard dan in februari. De meeste faillissementen in maart zijn uitgesproken in de handel.

De consumentenprijzen waren in februari 1,2 procent hoger dan een jaar eerder.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 2018 ruim 4 procent hoger. De industriële productie ligt op een historisch hoog niveau.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 0,3 procent hoger.

Het producentenvertrouwen ging van 10,9 in februari naar 9,5 in maart.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bbp in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8 procent gegroeid.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in februari een fractie verbeterd.

Investeringen zijn in januari 2018 ruim 12 procent hoger dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in februari 9,5 procent duurder dan in februari 2017.

Het consumentenvertrouwen komt in maart uit op 24.

Consumenten hebben in januari bijna 1 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het volume van de goederenexport was in januari 5,5 procent groter dan een jaar eerder.

De detailhandel heeft afgelopen januari 3,5 procent meer omgezet dan in januari 2017.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2018 ruim 7 procent hoger

Laagste aantal faillissementen van deze eeuw in februari 2018.

De consumentenprijzen waren in februari 1,2 procent hoger dan een jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari ruim 1 procent hoger.

De omzet in de uitzendbranche groeide met 2,5 procent in het vierde kwartaal.

De kans om werkloos te worden is voor vaste werknemers afhankelijker van de conjunctuur dan voor flexwerkers

Het producentenvertrouwen ligt op hoogste niveau ooit.

Investeringen zijn in december 2017 iets lager dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,8 procent duurder dan in januari 2017.

Consumenten hebben in december 1,2 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het consumentenvertrouwen komt in februari uit op 23.

Het bbp groeide in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8 procent, in 2017 met 3,1 procent.

Het volume van de goederenexport was in december 6,6 procent groter dan in december 2016.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in februari een fractie verbeterd.

De detailhandel realiseerde in 2017 de hoogste omzetgroei na 2006.

In januari is het aantal faillissementen gestegen met 5.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2017 ruim 5 procent hoger

De consumentenprijzen waren in januari 1,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het producentenvertrouwen ligt op hoogste niveau ooit.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december bijna 3 procent hoger.

Investeringen zijn in november 2017 8,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in november 8,2 procent duurder dan in november 2016.

Het consumentenvertrouwen komt in januari uit op 24.

Consumenten hebben in novmeber 2,6 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Het volume van de goederenexport was in november 9,4 procent groter dan in november 2016.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in januari nauwelijks veranderd.

De detailhandel heeft in november 5,5 procent meer omgezet.

In 2017 laagste aantal faillissementen na 2000.

De prijsstijging in 2017 in Nederland was gemiddeld 1,4 procent, zoals gemeten met de consumentenprijsindex van het CBS

De consumentenprijzen waren in december 1,3 procent hoger dan een jaar eerder.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2017 4,4 procent hoger dan in november 2016

Het producentenvertrouwen ging van 9,1 in november naar 8,9 in december.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 5 procent hoger.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bbp in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in december wat verder verbeterd.

Bestaande koopwoningen waren in november 8,2 procent duurder dan in november 2016.

Consumenten hebben in oktober 1,7 procent meer besteed dan een jaar eerder.

In oktober was het volume van de investeringen ruim 8 procent groter dan in oktober 2016.

De ontwikkeling van de werkende en werkloze beroepsbevolking, oktober 2017

Het consumentenvertrouwen komt in december uit op 25.

De conjunctuur van eind 2017 vergeleken met die van eind 2007.

De fase van hoogconjunctuur in 2007 en 2017 vergeleken

De detailhandel heeft in oktober bijna 2 procent meer omgezet.

Het volume van de goederenexport was in oktober 5,2 procent groter.

In november zijn er 8 bedrijven minder failliet verklaard dan in oktober.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 4 procent hoger.

De consumentenprijzen waren in november 1,5 procent hoger dan jaar eerder.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 3,5 procent hoger.

De omzet in de uitzendbranche nam met 1,0 procent toe in het derde kwartaal.

Het producentenvertrouwen bereikte met 9,1 de op een na hoogste stand ooit.

Het consumentenvertrouwen komt net als in oktober en september uit op 23.

Consumenten hebben in september 3,1 procent meer besteed.

In september was het volume van de investeringen 4,7 procent groter dan in september 2016.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 8,2 procent duurder dan in oktober 2016.

De ontwikkeling van de werkende en werkloze beroepsbevolking, oktober 2017

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in november verbeterd.

Het volume van de goederenexport was in september 6,9 procent groter.

De detailhandel heeft in september 5,8 procent meer omgezet dan in september 2016.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen in oktober.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 5,2 procent hoger.

De consumentenprijzen stegen in oktober op jaarbasis 1,3 procent.

Producentenvertrouwen verandert nauwelijks.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september bijna 5 procent hoger.

Niet eerder zoveel huizen verkocht als in derde kwartaal 2017.

Bestaande koopwoningen waren in september ruim 7 procent duurder dan jaar eerder.

Consumenten hebben in augustus 2,3 procent meer besteed dan in augustus 2016.

Het consumentenvertrouwen komt in oktober net als in september uit op 23.

In augustus was het volume van de investeringen 8,4 procent groter dan in augustus 2016.

De ontwikkeling van de werkende en werkloze beroepsbevolking, september 2017

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in oktober verbeterd.

De detailhandel heeft in augustus 4,4 procent meer omgezet dan in augustus 2016.

Het volume van de goederenexport was in augustus ruim 7 procent groter.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus bijna 4 procent hoger dan in augustus 2016.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets gestegen.

De consumentenprijzen stegen in september op jaarbasis 1,5 procent.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus ruim 4 procent hoger dan in augustus 2016.

Het producentenvertrouwen steeg van 5,4 in augustus naar 8,5 in september.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bbp in het tweede kwartaal met 1,5 procent gegroeid.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in september nagenoeg hetzelfde als een maand eerder.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 7,8 procent duurder dan in augustus 2016.

De stemming onder consumenten is in september minder positief.

In juli was het volume van de investeringen 9,3 procent groter dan in juli 2016.

Consumenten hebben in juli 2,8 procent meer besteed dan in juli 2016.

De detailhandel heeft in juli 4,5 procent meer omgezet dan in juli 2016.

Het volume van de goederenexport was in juli bijna 7 procent groter dan in juli 2016.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is verder gedaald.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 3 procent.

De stijging van de consumentenprijsindex (CPI) was in augustus op jaarbasis 1,4 procent.

Het aantal uitzenduren name met 4,2 procent toe; grootste stijging in ruim 10 jaar.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli bijna 3 procent hoger dan in juli 2016.

Het producentenvertrouwen daalde van 6,6 in juli naar 5,4 in augustus.

De stemming onder consumenten is in augustus een fractie verbeterd.

Consumenten hebben in juni ruim 2 procent meer besteed dan in juni 2016.

De investeringen in woningen en personenauto’s namen wel toe.

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,6 procent duurder dan in juli 2016.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus beter dan een maand eerder.

Bestaande koopwoningen waren in juni 8 procent duurder dan in juni 2016.

Schattingsmethodiek CCO, technisch achtergrond document behorende bij herontwerp 2017.

Vragenlijst CCO 2017 behorende bij herontwerp 2017

Investeringen groeien verder

DNE-artikel over de Conjunctuurklok en hoe deze de Nederlandse economie heeft beschreven tussen 2013 en 2016.

CBS herziet Conjunctuurklok

Detailhandel zet in juni meer om

De inflatie in maart is 0,6 procent. De prijsstijging op jaarbasis is hetzelfde als in de twee voorgaande maanden.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in maart toegenomen, maakt CBS bekend.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 7,1 procent lager dan in februari 2015.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in maart 2016 nagenoeg hetzelfde als in februari.

Investeringen groeien minder hard

De stemming onder consumenten daalt verder.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2,8 procent hoger dan in januari 2015. Vooral de elektrische apparaten en farmaceutische industrie produceerden aanzienlijk meer.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in februari 0,6 procent. De inflatie ligt nu al zeven maanden op rij onder de 1 procent.

In februari 2016 zijn er 82 faillissementen meer uitgesproken dan in januari, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

In het vierde kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 4,1 procent lager dan in januari 2015. Opnieuw waren vooral de olieprijs en de prijzen in de aardolie-industrie sterk gedaald.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in februari nauwelijks veranderd, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,2 in januari naar 3,1 in februari. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Bestaande koopwoningen waren in januari 4,1 procent duurder dan in januari 2015. Dat is de grootste prijsstijging in bijna 8 jaar.

De stemming onder consumenten is in februari verder gedaald. Het consumentenvertrouwen daalde 5 punten en komt uit op -1. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde.

Consumenten hebben in december 0,6 procent meer uitgegeven dan in december 2014. Dat is de laagste stijging van de consumptie in 2015.

In december 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 19,3 procent groter dan in december 2014.

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 6 duizend per maand toe.

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2015 met 0,3 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Dat is vooral te danken aan de investeringen en de uitvoer.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2015 met 48 duizend toegenomen. Vooral in de uitzendbranche nam de werkgelegenheid sterk toe. Ook kwamen er 11 duizend vacatures bij. Het aantal werklozen nam met 5 duizend af tot 600 duizend. Het aantal banen is voor het eerst opgelopen tot meer dan 10 miljoen.

Het volume van de goederenexport was in december 0,9 procent groter dan in december 2014, meldt CBS. In december groeide vooral de export van transportmiddelen, chemische, aardolie- en (basis)metaalproducten.

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. De meeste indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van half februari 2016 doen het beter dan hun langjarige trend.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in januari 0,6 procent. In december lagen de prijzen voor consumenten nog 0,7 procent hoger dan een jaar eerder.

Na vier maanden met een stijging van het aantal faillissementen, daalt het aantal failliet verklaarde bedrijven weer. In januari 2016 zijn er 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december, meldt CBS.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,4 procent hoger dan in december 2014. Vooral de farmaceutische, metaalproducten- en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 5 procent lager dan in december 2014. In november 2015 waren de prijzen bijna 7 procent lager dan een jaar eerder. Opnieuw waren vooral de olieprijs en de prijzen in de aardolie-industrie sterk gedaald, aldus CBS. De prijsdaling van olie op jaarbasis was in december wat kleiner dan in november.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in januari licht toegenomen, maakt CBS bekend. Ze waren vooral positiever over de voorraden en de orderportefeuille. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,0 in december naar 3,2 in januari. De producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie zijn het meest positief.

Bestaande koopwoningen waren in december 3,2 procent duurder dan in december 2014. Deze toename is kleiner dan in november, toen de grootste prijsstijging in 7 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen. In 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,8 procent duurder dan in 2014.

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe met gemiddeld 3 duizend per maand.

Consumenten hebben in november 0,3 procent meer uitgegeven dan in november 2014, meldt CBS. Dat is de laagste stijging van de consumptie tot nu toe in 2015. Consumenten hebben in november aanzienlijk minder gas verbruikt dan een jaar eerder. Ook kochten ze minder kleding en schoenen. Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in januari ongunstiger dan in november en december.

De stemming onder consumenten is in januari wat minder positief dan in december. Het consumentenvertrouwen daalde 2 punten en komt uit op 4, meldt CBS. De verslechtering komt vooral doordat consumenten minder positief oordelen over het economisch klimaat.

In november 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 13,1 procent groter dan in november 2014, meldt CBS. De stijging is groter dan een maand eerder. Dat komt doordat de investeringen in woningen en personenauto’s sterk groeiden.

In december 2015 zijn er 5 bedrijven en instellingen meer failliet verklaard dan in november, meldt CBS. Ook in de drie voorgaande maanden steeg het aantal faillissementen. Met het decembercijfer is ook het cijfer van 2015 bekend. Afgelopen jaar zijn 5 266 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is ruim een vijfde minder dan in 2014 en het laagste niveau in 7 jaar.

Het volume van de goederenexport was in november 1,8 procent groter dan in november 2014, meldt CBS. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maand, toen de export met 3,9 procent groeide. In november groeide vooral de export van transportmiddelen, chemische, rubber- en kunststofproducten.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 2,3 procent hoger dan in november 2014, maakt CBS bekend. Vooral de farmaceutische en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in december 0,7 procent. Ook in november lagen de prijzen voor consumenten 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde inflatie in 2015 bedroeg 0,6 procent.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 6,9 procent lager dan in november 2014. In oktober 2015 was de industrie 8,9 procent goedkoper dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. De meeste indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van december 2015 doen het beter dan hun langjarige trend. Het beeld van de conjunctuur is weer iets beter dan in de vorige maand.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in december afgenomen, maakt CBS bekend. Ze waren vooral minder positief over de toekomstige productie. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4 in november naar 3 in december. De verslechtering is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de basismetaal- en metaalproductenindustrie. De producenten in de voeding- en genotmiddelenindustrie zijn daarentegen het meest positief.

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal 2015 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal 2015. Dit blijkt uit de tweede berekening van de economische groei van CBS. Het groeicijfer is niet gewijzigd. Bij de eerste berekening gepubliceerd op 13 november, was de groei ook 0,1 procent. Ook het beeld van de economie blijft hetzelfde. Export, investeringen en consumptie leveren een positieve bijdrage.

Bestaande koopwoningen waren in november 3,8 procent duurder dan in november 2014. Deze toename op jaarbasis is de grootste in 7,5 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen.

In oktober 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,9 procent groter dan in oktober 2014. De stijging is kleiner dan een maand eerder. Dat komt doordat de investeringen in woningen minder sterk groeiden en de investeringen in infrastructuur krompen. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in december even gunstig als in oktober.

De stemming onder consumenten is in december wat minder positief dan in november. Het consumentenvertrouwen daalde 3 punten en komt uit op 6, meldt CBS. De verslechtering komt vooral doordat consumenten minder positief oordelen over het economisch klimaat. De koopbereidheid verandert niet.

Consumenten hebben in oktober 1,8 procent meer uitgegeven dan in oktober 2014, meldt CBS. Ze hebben vooral meer gas gestookt. Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in november en december een fractie gunstiger dan in oktober.

Het volume van de goederenexport was in oktober van dit jaar 3,7 procent groter dan in oktober 2014, meldt CBS. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maand, toen de export met 1,5 procent groeide. In oktober groeide vooral de export van aardolie- en chemische producten. Volgens de CBS Exportradar verschillen de omstandigheden voor de export in november en december niet zo veel van die in oktober.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in november 0,7 procent. De inflatie steeg vooral door de prijsontwikkeling van benzine. Dat maakt CBS bekend.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2014, maakt CBS bekend. Vooral de elektrische-apparaten en chemische industrie produceerden aanzienlijk meer.

In november 2015 is er 1 faillissement meer uitgesproken dan in oktober, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle bepalende seinen voor de stand van de Nederlandse economie op groen. De meeste indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van november 2015 doen het beter dan hun langjarige trend. Het beeld van de conjunctuur is iets beter dan in de vorige maand.

In het derde kwartaal van 2015 steeg het totaal aantal uitzenduren met 2,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt CBS. De stijging is iets kleiner dan in het tweede kwartaal. Het aantal uitzenduren neemt al tweeënhalf jaar toe.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in november toegenomen, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,4 in oktober naar 4,0 in november. Hun oordeel over de toekomstige productie is het sterkst verbeterd.

In september 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 12,1 procent groter dan in september 2014. Deze stijging is opnieuw vooral te danken aan aanzienlijk hogere investeringen in woningen.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 3,4 procent duurder dan in oktober 2014. Deze toename op jaarbasis is bijna net zo groot als in september, toen de grootste prijsstijging in ruim 7 jaar gemeten werd. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen.

Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen drie maanden naar werk gaan zoeken, al vonden ze nog niet direct een baan. Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4 duizend per maand toenam. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616 duizend nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen.

De stemming onder consumenten is in november een fractie beter dan in oktober. Het consumentenvertrouwen steeg 1 punt en komt uit op 9, meldt CBS. Consumenten zijn iets positiever over beide deelindicatoren van het consumentenvertrouwen, het oordeel economische klimaat en de koopbereidheid

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2015 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Het groeicijfer is gebaseerd op een eerste berekening met de gegevens die nu beschikbaar zijn. Export, investeringen en consumptie leveren een positieve bijdrage.

Zowel het aantal banen als het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2015 toegenomen. Het aantal banen steeg met 33 duizend. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er duizend vacatures bij zodat de teller eind september op 132 duizend stond. De werkloosheid was iets lager al steeg het aantal werklozen in augustus en september licht.

Ondernemers hebben positieve verwachtingen voor 2016. Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer bedrijven die een groei van de werkgelegenheid bij hun bedrijf verwachten dan die een krimp voorzien. Ook het ondernemersvertrouwen is in het vierde kwartaal ondanks een kleine afname positief.

Het volume van de goederenexport was in september van dit jaar 1,4 procent groter dan in september 2014, meldt CBS. De groei is een stuk lager dan in de voorgaande maanden.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 0,7 procent hoger dan in september 2014, maakt CBS bekend. Vooral de farmaceutische en elektrische-apparatenindustrie produceerden aanzienlijk meer

In oktober 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 47 faillissementen meer uitgesproken dan in september. Vooral in de bouwnijverheid en horeca zijn meer bedrijven failliet verklaard.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in oktober 0,7 procent.

Net als in de voorgaande maanden staan bijna alle seinen die bepalend zijn voor de stand van de Nederlandse economie op groen, meldt CBS. Bijna alle indicatoren in de CBS Conjunctuurklok van oktober 2015 doen het beter dan hun langjarige trend. Het beeld van de conjunctuur verschilt niet veel met dat van vorige maand.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september 9,1 procent lager dan in september 2014. In augustus 2015 waren de prijzen 8,1 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in oktober afgenomen ten opzichte van september, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,8 in september naar 2,4 in oktober. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief zijn over hun orderportefeuille en hun voorraden.

In augustus 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 13,2 procent groter dan in augustus 2014. Deze stijging is vooral te danken aan aanzienlijk hogere investeringen in woningen en infrastructuur.

Consumenten hebben in augustus 1,4 procent meer uitgegeven dan in augustus 2014. Ze hebben vooral meer besteed aan voedings-en genotmiddelen. Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie in september en oktober minder gunstig dan in augustus.

De stemming onder consumenten is in oktober aanzienlijk verbeterd ten opzichte van september. Het consumentenvertrouwen steeg 3 punten en komt uit op 8, meldt CBS. Dat is het hoogste niveau in ruim 8 jaar tijd.

Bestaande koopwoningen waren in september 3,5 procent duurder dan in september 2014. De prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder is de grootste na april 2008.

De daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet is in de afgelopen drie maanden gestokt. Het aantal werklozen kwam in september kwam uit op 609 duizend. Daarmee was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, net als in juli en augustus.

Het volume van de export van goederen was in augustus 5,4 procent groter dan in augustus 2014. Dit is de hoogste groei sinds februari.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 0,6 procent lager dan in augustus 2014. Dat is vooral toe te schrijven aan de productiedaling in de machine-industrie.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in september 0,6 procent. In augustus lagen de consumentenprijzen nog 0,8 procent hoger dan een jaar eerder.  De inflatie daalde vooral door de prijsdaling van benzine.

In september 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 faillissementen minder uitgesproken dan in augustus, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008.

Bijna alle seinen die bepalend zijn voor de stand van de Nederlandse economie staan op groen. Uit de indicatoren, die bepalend zijn voor dit beeld, blijkt dat ze het bijna allemaal beter doen dan hun langjarige trend.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 8,1 procent lager dan in augustus 2014. In juli 2015 waren de prijzen 5,9 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september iets gestegen ten opzichte van augustus. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,5 in augustus naar 3,8 in september.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal 2015 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal 2015. Dit blijkt uit de tweede berekening van de economische groei van CBS.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 2,5 procent duurder dan in augustus 2014. De prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder verandert al maanden nauwelijks.

In juli 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 10 procent groter dan in juli 2014. Deze stijging is vooral te danken aan aanzienlijk hogere investeringen in woningen en personenauto’s.

De stemming onder consumenten verandert in september nauwelijks ten opzichte van augustus. Het consumentenvertrouwen komt uit op 5, een maand eerder was dat 6. Het vertrouwen is al vier maanden vrij stabiel, meldt CBS.

Consumenten hebben in juli 1,3 procent meer uitgegeven dan in juli 2014, meldt CBS. Ze hebben vooral meer besteed aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten.

De werkloosheid onder personen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen drie maanden sneller gedaald dan onder personen van 45 jaar en ouder. In augustus waren in totaal 604 duizend mensen werkloos, 13 duizend minder dan drie maanden eerder. De werkloosheid was in augustus nagenoeg gelijk aan die in juli en kwam uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking.

Het volume van de export van goederen was in juli 5,4 procent groter dan in juli 2014. De stijging is groter dan in de vijf voorgaande maanden, meldt CBS.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in augustus 0,8 procent. In juli was dat nog 1,0 procent. De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van kleding en benzine.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,6 procent hoger dan in juli 2014, zo maakt CBS bekend. De stijging is kleiner dan in de twee voorgaande maanden.

In augustus 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 113 faillissementen minder uitgesproken dan in juli, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in augustus 2015 een fractie beter dan in juli. In augustus presteren bijna alle indicatoren in de Conjunctuurklok beter dan hun langjarige trend.

In het tweede kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste toename in bijna vijf jaar, meldt CBS.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 6,0 procent lager dan in juli 2014. In juni 2015 waren de prijzen 5,4 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is deze maand nagenoeg gelijk aan dat in juli, maakt CBS bekend. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Bestaande koopwoningen waren in juli 2,7 procent duurder dan in juli 2014. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van koophuizen

In juni 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 22,2 procent groter dan in juni 2014.

De stemming onder consumenten is deze maand verbeterd ten opzichte van juli. Het consumentenvertrouwen steeg 2 punten en komt uit op 6. Het vertrouwen is daarmee weer terug op het niveau van juni,

Consumenten hebben in juni 2,2 procent meer uitgegeven dan in juni 2014.

Het aantal werklozen daalde in juli naar 603 duizend. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 22 duizend af. Het aantal werkenden is in deze periode met 14 duizend toegenomen. De werkzame beroepsbevolking telt 8,3 miljoen personen. De werkloosheid kwam hiermee in juli uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2015 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Export, investeringen en consumptie van gezinnen leveren een positieve bijdrage. De sterk gedaalde aardgaswinning drukt het groeicijfer echter.

Het herstel op de arbeidsmarkt zet in het tweede kwartaal van 2015 door. Het aantal banen nam toe met 19 duizend tot 9,9 miljoen en het aantal vacatures steeg mett 6 duizend tot 131 duizend eind juni.

Het volume van de export van goederen was in juni 1,7 procent groter dan in juni 2014, zo maakt CBS bekend. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. In juni groeide vooral de export van transportmiddelen en aardolieproductenCBS: Bescheiden groei export

In juli 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, ongeveer evenveel faillissementen uitgesproken als in juni, meldt CBS. Het aantal faillissementen staat de afgelopen twee maanden op het laagste niveau sinds januari 2009.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,6 procent hoger dan in juni 2014. Het is voor de vierde maand op rij dat de industrie meer produceerde dan een jaar eerder.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in juli, net als vorige maand, 1,0 procent.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in juli 2015 weer beter dan in juni, maakt CBS bekend. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur continu, daarna ging de verbetering stapsgewijs. Vanaf mei versnelt de opgaande lijn. In juli zet de positieve trend verder door.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 5,4 procent lager dan in juni 2014. In mei 2015 waren de prijzen 4,9 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie valt iets terug in juli, maar hun stemming blijft positief. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Bestaande koopwoningen waren in juni 2,6 procent duurder dan in juni 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging is het grootst in Amsterdam.

Consumenten zijn in juli 2015 iets minder positief dan in juni. Het consumentenvertrouwen daalde met 2 punten en komt uit op 4. Dit komt doordat consumenten aanzienlijk minder positief oordelen over het economisch klimaat.

Consumenten hebben in mei 1,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in mei 2014, meldt CBS. Ze hebben vooral meer besteed aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten.

In mei 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in mei 2014, meldt CBS. Deze stijging is vooral te danken aan hogere investeringen in woningen

In de afgelopen 12 maanden is het aantal personen met betaald werk met 109 duizend toegenomen. Er zijn vooral meer vrouwen aan het werk gegaan. In dezelfde periode daalde de werkloosheid van 7,4 naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Daarmee waren er in juni 611 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden met 8 duizend per maand toe. Het aantal werklozen daalde in die periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Het volume van de export van goederen was in mei 7,5 procent groter dan in mei 2014. De stijging is groter dan in de voorgaande maand. In mei groeide vooral de export van machines, apparaten, aardolie- en chemische producten.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 2,0 procent hoger dan in mei 2014, zo maakt CBS bekend. In april was de productie 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie nog groter geweest zijn.

In juni 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, 35 faillissementen minder uitgesproken dan in mei, meldt CBS. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt hiermee aan.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in juni gedaald naar 1,0 procent. In mei was de prijsstijging voor consumenten nog 1,1 procent. Na de forse stijging in mei daalt de inflatie voor het eerst sinds januari. Dit maakt CBS vandaag bekend.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 5,0 procent lager dan in mei 2014. In april 2015 waren de prijzen 5,6 procent lager dan een jaar eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in juni 2015 een stuk beter dan in mei, maakt CBS bekend. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur continu, daarna ging de verbetering stapsgewijs. Vanaf mei versnelt het economisch herstel.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie neemt verder toe. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 4,1 in mei naar 4,6 in juni. Dat is het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd.

Bestaande koopwoningen waren in mei 2,6 procent duurder dan in mei 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

In april 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,8 procent groter dan in april 2014. Deze stijging is vooral te danken aan hogere investeringen in woningen en vrachtauto’s.

Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het aantal mannen dat werkt is al een tijd stabiel. De omvang van de beroepsbevolking bleef vrijwel gelijk, waardoor de toename van het aantal werkenden leidde tot een daling van het aantal werklozen. Het werkloosheidspercentage kwam in mei uit op 6,9 tegen 7,1 drie maanden eerder. De laatste cijfers van de langdurige werkloosheid van het eerste kwartaal wijzen er nog niet op dat deze daalt. Dat meldt CBS vandaag.In mei stelde UWV opnieuw een daling vast van het aantal lopende WW-uitkeringen.

Consumenten hebben in april 1,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in april 2014, meldt CBS vandaag. Ze hebben vooral meer besteed aan gas, huishoudelijke apparaten en woninginrichting.

De stemming onder consumenten is in juni 2015 aanzienlijk verbeterd ten opzichte van mei. Het consumentenvertrouwen steeg 4 punten en komt uit op 6. Dat is het hoogste niveau in bijna acht jaar tijd.

Het volume van de export van goederen was in april 4,7 procent groter dan in april 2014. De stijging is iets groter dan in de twee voorgaande maanden. In april groeide vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 0,9 procent hoger dan in april 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. In maart was de productie 1,6 procent hoger dan een jaar eerder.

In mei 2015 zijn 370 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 84 minder dan in april.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in mei gestegen naar 1,1 procent. Dit is het hoogste niveau in de afgelopen 7 maanden. In april was de prijsstijging voor consumenten nog 0,6 procent. Dit maakt CBS vandaag bekend.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 6,1 procent lager dan in april 2014. In maart 2015 waren de prijzen 6,9 procent lager dan een jaar eerder.

In het eerste kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 1,1 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het aantal uitzenduren neemt al twee jaar op rij toe, meldt CBS vandaag.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in mei 2015 een stuk beter dan in april, maakt CBS vandaag bekend. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur continu, daarna ging de verbetering stapsgewijs. In mei versnelt het economisch herstel echter aanzienlijk. CBS: Conjunctuurbeeld verbetert aanzienlijk CBS: Conjunctuurbeeld verbetert aanzienlijk

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is verder toegenomen, maakt CBS vandaag bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,3 in april naar 4,1 in mei. Dat is het hoogste niveau in ruim 4 jaar tijd. De verbetering van het producentenvertrouwen in mei komt vooral doordat ondernemers veel positiever zijn over hun orderportefeuille.

De stemming onder consumenten is in mei 2015 iets verbeterd ten opzichte van april. Het consumentenvertrouwen steeg 2 punten en komt uit op 2. De toename van het vertrouwen komt vooral doordat de koopbereidheid van consumenten minder negatief is.

Consumenten hebben in maart 1,9 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in maart 2014, meldt CBS vandaag. Ze hebben vooral meer besteed aan gas, huishoudelijke apparaten en woninginrichting. Verder is het vertrouwen van consumenten in mei licht toegenomen.

Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven komt aan het begin van het tweede kwartaal uit op hetzelfde niveau als een kwartaal eerder. De ondernemers zijn nu al zes kwartalen op rij gunstig gestemd.

In maart 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 14,3 procent groter dan in maart 2014, meldt CBS vandaag. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in woningen, infrastructuur en vrachtauto’s.

Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag. In diezelfde periode nam de beroepsbevolking met gemiddeld 5 duizend per maand af. Het aantal werklozen daalde daarmee met gemiddeld 7 duizend per maand. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 7,0 procent, tegen 7,2 procent drie maanden eerder.

Bestaande koopwoningen waren in april 2,3 procent duurder dan in april 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Het volume van de export van goederen was in maart 1,1 procent groter dan in maart 2014. De stijging is een stuk kleiner dan in de twee voorgaande maanden.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1,6 procent hoger dan in maart 2014, zo maakt het CBS vandaag bekend. Dat is de eerste stijging na vijf maanden met krimp.

In april 2015 zijn 446 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 198 minder dan in maart.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in april gestegen naar 0,6 procent. In maart was de prijsstijging voor consumenten nog 0,4 procent.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 6,9 procent lager dan in maart 2014. In februari 2015 waren de prijzen 8,8 procent lager dan een jaar eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in april 2015 iets beter dan in maart, maakt het CBS vandaag bekend. Ook in de twee voorgaande maanden was een kleine verbetering zichtbaar. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur continu, sindsdien gaat de verbetering stapsgewijs. Het economisch herstel gaat traag, maar gestaag.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is aanzienlijk toegenomen, maakt het CBS vandaag bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 1,4 in maart naar 3,3 in april. Bijna is in een maand de daling van de afgelopen drie maanden weer goed gemaakt.

In februari 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,2 procent groter dan in februari 2014, meldt het CBS vandaag. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in woningen en vrachtauto’s. Het is de zesde maand op rij dat de investeringen groter zijn dan een jaar eerder

De stemming onder consumenten is in april 2015 iets verslechterd ten opzichte van maart. Het consumentenvertrouwen daalde in april 2 punten en komt uit op 0. Dat betekent dat er evenveel optimisten als pessimisten zijn onder de consumenten.

Consumenten hebben in februari 2,4 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in februari 2014. Dat is de grootste stijging in vier jaar tijd, meldt het CBS vandaag. Consumenten besteedden vooral meer aan gas, kleding en woninginrichting. Verder is het vertrouwen van consumenten in april licht afgenomen ten opzichte van maart.

Bestaande koopwoningen waren in maart 2,7 procent duurder dan in maart 2014. De prijzen zijn nu 12 maanden achter elkaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk.

Het volume van de export van goederen was in februari 6,6 procent groter dan in februari 2014. De stijging is wat kleiner dan in januari. In februari was vooral de export van transportmiddelen, aardgas en aardolieproducten hoger, meldt het CBS vandaag

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 0,2 procent lager dan in februari 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. De daling is kleiner dan een maand eerder. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie.

In maart 2015 zijn 614 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 134 meer dan in februari.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in maart gestegen naar 0,4 procent. In februari was de prijsstijging voor consumenten nog 0,2 procent. Na de forse daling in januari stijgt de inflatie voor de tweede maand op rij. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart 2015 een fractie beter dan in februari.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 8,8 procent lager dan in februari 2014. In januari 2015 waren de prijzen 10,6 procent lager dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in januari 1,8 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in januari 2014. Dit is de grootste stijging in vier jaar tijd, meldt het CBS vandaag

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in maart 2015 afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 1,4. Dit is de derde maand op rij met een daling, heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Bestaande koopwoningen waren in februari 2,4 procent duurder dan in februari 2014. De prijzen zijn nu al bijna een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Minder mensen waren in februari werkloos. Dat komt doordat minder personen zich aanboden op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal werkenden nagenoeg gelijk bleef aan januari. Het werkloosheidspercentage daalde van 7,2 procent in januari naar 7,1 procent in februari. Er zijn in Nederland nu 633 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan een maand eerder. Het aantal werklozen was sinds het derde kwartaal van 2014 nagenoeg stabiel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

Voor het eerst sinds de zomer van 2007 is het vertrouwen van consumenten weer positief. Dit meldt het CBS vandaag. Het consumentenvertrouwen komt in maart uit op 2.

In januari 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,1 procent groter dan in januari 2014. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in wegvervoer en woningen.

Leerlingen van het CSG Augustinus in Groningen hebben dit jaar de ConjunctuurBekerStrijd van het CBS gewonnen. Klas Havo-5c voorspelde de economie het beste en ontving hiervoor vandaag de 1e prijs.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 1,5 procent lager dan in januari 2014, zo maakt CBS vandaag bekend. De daling is iets kleiner dan een maand eerder.

Het volume van de export van goederen was in januari 10,2 procent groter dan in januari 2014. Dat was de grootste groei sinds 2011. Vooral de export van aardolieproducten, machines en apparaten was hoger.

In februari 2015 zijn 470 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 7 minder dan in januari.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in februari uitgekomen op 0,1 procent. Dat is iets hoger dan in januari, toen de inflatie snel daalde naar 0,0 procent.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 10,7 procent lager dan in januari 2014. In december waren de prijzen 8,0 procent lager dan een jaar eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari 2015 een fractie beter dan in januari, maakt het CBS vandaag bekend. Het economisch herstel gaat echter langzaam.

In het vierde kwartaal van 2014 steeg het aantal uitzenduren met 2,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de grootste stijging in ruim vier jaar.

Het aantal mensen dat geen betaald werk had maar wel werk zocht is in januari met 2 duizend toegenomen ten opzichte van december 2014.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in februari 2015 afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,8 naar 2,0. Dit is de tweede maand op rij met een kleine daling, heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Consumenten hebben in december 0,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in december 2013. Dit is de derde maand op rij met een lichte stijging.

Bestaande koopwoningen waren in januari 2,1 procent duurder dan in januari 2014. Al tien maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

De stemming onder consumenten is in februari 2015 nauwelijks veranderd ten opzichte van januari. Het consumentenvertrouwen komt in februari uit op -7. In januari was dat -6. Het oordeel van consumenten over de economie is iets negatiever, de koopbereidheid verandert niet.

In december 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,8 procent kleiner dan in december 2013. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere investeringen in wegvervoCBS: Investeringen krimpen voor tweede maand op rij er.CBS: Investeringen krimpen voor tweede maand op rij

Uit de eerste berekening van de economische groei, gebaseerd op de nu beschikbare gegevens, blijkt dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Deze groei wordt breed gedragen. Gezinsconsumptie, export en investeringen leverden een positieve bijdrage. In 2014 zijn er nu drie kwartalen achter elkaar van groei gemeten.

De werkgelegenheid is in het vierde kwartaal van 2014 verder gestegen. Er kwamen ten opzichte van een kwartaal eerder 42 duizend banen bij. Dit is de grootste toename in 3½ jaar. Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Ook het aantal vacatures groeide opnieuw, met 6 duizend. Dit betekent dat de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van 2014 verder is verbeterd. Wel neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe.

Het volume van de export van goederen was afgelopen december 6,9 procent groter dan in december 2013. Een maand eerder bedroeg de stijging van de export 3,9 procent. Vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten en metaal groeide in december.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald. De rente bedroeg in januari gemiddeld 0,5 procent. Een maand eerder was de rente gemiddeld 0,8 procent. De rente is sinds eind 2013 bijna onafgebroken gedaald.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december 2,8 procent lager dan in december 2013, zo maakt CBS vandaag bekend. Met het decembercijfer is ook het jaarcijfer bekend. In 2014 produceerde de industrie 1,1 procent meer dan in 2013.

In januari 2015 zijn 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 56 minder dan in december. De daling is toe te schrijven aan het verschil in zittingsdagen van de rechtbank.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari 2015 vrijwel hetzelfde als in december. Het economisch herstel blijft broos.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 8,0 procent lager dan in december 2013. In november waren de prijzen 3,7 procent lager dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in januari 2015 wat afgenomen. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,4 naar 2,8. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. De lichte verslechtering van het producentenvertrouwen in januari komt doordat ondernemers minder positief waren over de toekomstige productie.

De stemming onder consumenten is in januari 2015 iets minder negatief dan in december. Het consumentenvertrouwen komt in januari uit op -6. In december was dat -7. Het oordeel van consumenten over de economie was iets minder negatief, de koopbereidheid verandert nagenoeg niet.

Consumenten hebben in november 0,6 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in november 2013. Dit is de tweede maand op rij met een lichte stijging. Verder is het vertrouwen van consumenten in januari nauwelijks veranderd ten opzichte van december.

Het aantal werklozen is in december gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend personen.

In november 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,4 procent kleiner dan in november 2013. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere investeringen in personenauto’s, infrastructuur en computers.

Bestaande koopwoningen waren in december 2,0 procent duurder dan in december 2013. Al negen maanden zijn de prijzen van koopwoningen onafgebroken hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

In december 2014 zijn 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 32 meer dan in november. De stijging is volledig toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in december.

Het volume van de export van goederen was in november 4,8 procent groter dan in november 2013. Een maand eerder bedroeg de stijging van de export 5,1 procent. Vooral de export van transportmiddelen, landbouwproducten, metaal, machines en apparaten groeide in november.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in november 0,6 procent hoger dan in november 2013.

De inflatie is in december gedaald en komt met 0,7 procent uit op het laagste niveau sinds oktober 2009.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald. De rente bedroeg in december gemiddeld 0,8 procent.

De inflatie is in 2014 gemiddeld uitgekomen op 1 procent. De prijsstijging van producten en diensten die consumenten kopen is in ruim 25 jaar niet zo laag geweest.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 3,7 procent lager dan in november 2013. In oktober waren de prijzen 2,1 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijs.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in december hetzelfde als in november. Het economisch herstel blijft broos. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur gestaag, maar sindsdien is het tempo eruit.

Uit de tweede raming van de economische groei, op basis van aanvullende informatie, blijkt dat de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2014 met 0,1 procent is gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in december verder verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,4 naar 3,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds mei 2011.

Bestaande koopwoningen waren in november 2,3 procent duurder dan in november 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in oktober. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

In oktober 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5 procent groter dan in oktober 2013. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in gebouwen, infrastructuur en machines.

De stemming onder consumenten is in december een fractie beter dan in november. Het consumentenvertrouwen komt in december uit op -7, tegen -8 in de voorgaande maand.

Het aantal werklozen kwam in november uit op 630 duizend personen. Het is al een paar maanden vrijwel constant.

Consumenten hebben in oktober 0,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in oktober 2013. Deze lichte stijging volgt op een kleine consumptiedaling in september. Vooral aan duurzame goederen gaven consumenten meer uit.

De detailhandel heeft in oktober weer de weg omhoog gevonden. De omzet was 2,2 procent hoger dan in oktober vorig jaar.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 0,4 procent hoger dan in oktober 2013. De groei is negatief beïnvloed door de grote krimp in de tabaksindustrie.

De stemming onder de ondernemers in het bedrijfsleven over de ontwikkeling van het aantal vacatures is in november niet veranderd ten opzichte van oktober en september. Ook in juli en augustus was de stemming nauwelijks anders. Pessimisten en optimisten houden elkaar al maanden nagenoeg in evenwicht.

De inflatie is in november gedaald naar 1 procent; in oktober was dit nog 1,1 procent. De daling van de benzineprijs verlaagde de inflatie.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald. De rente bedroeg in november gemiddeld 0,9 procent. Dit is 0,1 procentpunt minder dan in oktober.

In het derde kwartaal van 2014 is het totale aantal uitzenduren met 2,5 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is de grootste stijging in vier jaar tijd. Vooral het aantal uitzenduren in langlopende contracten is opnieuw fors gestegen. Het aantal uitzenduren in kortlopende contracten nam voor het eerst sinds eind 2013 toe.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november een tikje beter dan in oktober. Het economisch herstel blijft echter broos.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 2,1 procent lager dan in oktober 2013. In september waren de prijzen 1,7 procent lager dan een jaar eerder.

De ondernemers in de industrie hadden in september 6,0 procent meer voorraad gereed product dan in september 2013. Hun voorraden eindproduct zijn een half jaar onafgebroken hoger dan een jaar eerder. De toename is september is wel kleiner dan een maand eerder.

Voor 2015 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 15 procent.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in november verder verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,0 naar 2,4. De indicator komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds juni 2011.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 2,2 procent duurder dan in oktober 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in september. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Het consumentenvertrouwen daalde in november 5 punten en komt uit op -8. Vooral over de economie zijn ze een stuk somberder.

Het aantal werklozen is in oktober vrijwel gelijk gebleven.

Consumenten hebben in september 0,6 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in september 2013. Deze daling volgt op vier maanden met (lichte) groei.

In september 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,2 procent groter dan in september 2013. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in computers, telecommunicatie, machines en installaties.

Het voorzichtige herstel van de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2014 voortgezet.

September was voor de detailhandel een matige maand. De omzet kwam ondanks een gunstige samenstelling van de koopdagen 0,4 procent lager uit dan vorig jaar.

In oktober 2014 zijn 534 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er ongeveer evenveel als in september, ondanks het feit dat oktober een zittingsdag minder telde dan september. Ten opzichte van augustus, dat evenveel zittingsdagen telde als oktober, is het aantal uitgesproken faillissementen 69 hoger.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 1,2 procent lager dan in september 2013. Dat is vooral te wijten aan de voedings- en genotmiddelenindustrie, zo maakt het CBS vandaag bekend.

De inflatie is in oktober gestegen naar 1,1 procent. In september was de gemiddelde prijsstijging op jaarbasis nog 0,9 procent.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald. De rente bedroeg in oktober gemiddeld 1,0 procent.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van september op oktober nauwelijks veranderd. Het economisch herstel is broos. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur gestaag, maar sindsdien stagneert het herstel. Het conjunctuurbeeld is het afgelopen half jaar nagenoeg stabiel.

Het volume van de export van goederen was in augustus 1,2 procent groter dan in augustus 2013. Een maand eerder groeide de export ruim 4 procent. De groei van de export is toe te schrijven aan de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlands product kromp.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in september 1,7 procent lager dan in september 2013. In augustus waren de prijzen 1,4 procent lager dan een jaar eerder.

De ondernemers in de industrie hadden in augustus 8,7 procent meer voorraad gereed product dan in augustus 2013. Hun voorraden eindproduct zijn voor de vijfde maand op rij hoger dan een jaar eerder. Daarbij wordt de toename telkens groter.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in oktober fors verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van -0,2 naar 2,0. In de twee voorgaande maanden daalde het vertrouwen nog met in totaal 1,4 punten.

Bestaande koopwoningen waren in september 1,7 procent duurder dan in september 2013. Dat is dezelfde prijsstijging als in augustus.

Consumenten hebben in augustus 1,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in augustus 2013. Dit is de grootste consumptiegroei in bijna vier jaar tijd.

De stemming onder consumenten verbetert in oktober. Het consumentenvertrouwen stijgt 4 punten en komt uit op -3, meldt het CBS vandaag.

In augustus 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,8 procent kleiner dan in augustus 2013. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen.

Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald.

In augustus hebben non-foodwinkels 1,4 procent meer omgezet dan een jaar eerder, ondanks dat deze maand een koopdag minder had dan augustus 2013.

Sociaaleconomische trends 2014. Mannen die gearresteerd zijn voor een misdrijf hebben gemiddeld een derde minder legale inkomsten dan mannen die nooit werden gearresteerd. Dit is deels te wijten aan verschillen in hun onderwijsloopbaan en de verschillende leeftijdsopbouw van beide groepen. Dat maakt het CBS vandaag bekend. Crimineel gedrag en een daaropvolgende arrestatie leidt tot een slechtere arbeidsmarktposite en lagere inkomsten. Maar ook het omgekeerde is het geval: een slechte arbeidsmarktpositie en lage inkomsten kunnen aanleiding geven tot crimineel gedrag. Voorafgaand aan het criminele feit dalen de inkomsten van mannen die verdacht zijn van een misdrijf. Ná de arrestatie herstelt de inkomstenontwikkeling zich weer.

In september 2014 zijn 524 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 59 meer dan in augustus. De stijging is toe te schrijven aan het feit dat september een zittingsdag meer telde dan augustus.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 1,4 procent hoger dan in augustus 2013. De stijging is vooral te danken aan de elektrotechnische en machine-industrie. Sinds oktober 2013 ligt de productie van de industrie vrijwel onafgebroken hoger dan een jaar eerder.

De inflatie is in september gedaald naar 0,9 procent. In augustus was dit nog 1 procent.

De stemming onder de ondernemers in het bedrijfsleven over de ontwikkeling van het aantal vacatures is de afgelopen maanden verslechterd. Pessimisten hadden in september nipt de overhand. In de vijf maanden daarvoor waren de optimisten onder de ondernemers licht in de meerderheid.

Deze visual laat zien hoe we sinds 1950 zoveel rijker zijn geworden.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald. De rente bedroeg in september gemiddeld bijna 1,15 procent. Dit is 0,05 procentpunt minder dan in augustus.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 1,3 procent lager dan in augustus 2013. In juli waren de prijzen 0,7 procent lager dan een jaar eerder. Het verloop van de afzetprijzen van de industrie hangt sterk samen met de ontwikkeling van de olieprijzen.

Het volume van de export van goederen was in juli 4,7 procent groter dan in juli 2013. In juni groeide de uitvoer met 3,6 procent. De groei van de export is bijna helemaal toe te schrijven aan de wederuitvoer. Dit meldt het CBS vandaag. Het volume van de import was in juli 6,9 procent groter dan

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van augustus op september vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel is broos. Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur gestaag, maar sindsdien stagneert het herstel.

Uit de tweede raming van de economische groei blijkt dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,7 procent is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. Bij de flashraming van 14 augustus is de groei geraamd op 0,5 procent. De opwaartse bijstelling van 0,2 procentpunt is onder meer toe te schrijven aan kleine opwaartse bijstellingen van de consumptie door huishoudens en de investeringen in vaste activa.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in september een fractie verslechterd. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 0,0 naar -0,2. In augustus daalde het vertrouwen met 1,2 punten.

De ondernemers in de industrie hadden in juli 6,0 procent meer voorraad gereed product dan in juli 2013. Hun voorraden eindproduct zijn voor de vierde maand op rij hoger dan een jaar eerder. Daarbij wordt de toename telkens groter.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 1,7 procent duurder dan in augustus 2013. Al vijf maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

In juli 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,2 procent groter dan in juli 2013. Deze stijging volgt op twee maanden met een kleine krimp. Het herstel is vooral te danken aan de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur.

Consumenten hebben in juli 0,5 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in juli 2013. In mei en juni lagen de bestedingen ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De stabilisatie en de lichte groei volgen op bijna drie jaar van vrijwel onafgebroken krimp.

Het aantal werklozen is voor de vierde maand op rij gedaald. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. De afgelopen maanden zijn er meer mensen aan het werk gegaan. De werkloosheid nam in augustus af met 13 duizend personen en kwam uit op 8 procent van de beroepsbevolking. Deze daling van de werkloosheid kwam vrijwel volledig voor rekening van personen jonger dan 45 jaar.

De stemming onder consumenten verslechtert in september een fractie. Het consumentenvertrouwen daalt 1 punt en komt uit op -7.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald. De rente bedroeg in augustus gemiddeld 1,2 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in juli.

In juli heeft de detailhandel 0,7 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het volume van de export van goederen was in juli 4,1 procent groter dan in juli 2013. In juni groeide de uitvoer met 3,2 procent. De groei van de export is bijna helemaal toe te schrijven aan de wederuitvoer.

De stemming onder de ondernemers in het bedrijfsleven over de ontwikkeling van het aantal vacatures is de afgelopen maanden verslechterd. In augustus hielden de optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht. In de vier maanden daarvoor waren de optimisten onder de ondernemers licht in de meerderheid.

In augustus 2014 zijn 463 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 168 minder dan in juli. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat augustus een zittingsdag minder telde dan juli.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,7 procent hoger dan in juli 2013. In juni kromp de productie met 1,3 procent, waarmee een reeks van acht maanden met productiestijgingen werd onderbroken.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal in september 2014 de rentetarieven aanpassen.

De inflatie is in augustus gestegen naar 1 procent.In juli was dit nog 0,9 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 1,9 procent groter dan in juni 2013. In mei daalde de uitvoer met 3,0 procent. Het volume van de invoer was in juni 1,9 procent kleiner dan een jaar eerder. In mei kromp de invoer van goederen ook, maar iets minder (0,9 procent).

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van juli op augustus vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel stagneert al maanden.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juli 0,7 procent lager dan in juli 2013. In juni waren de prijzen 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. De toename in juni onderbrak een lange periode van prijsdalingen.

De ondernemers in de industrie hielden in juni 3,7 procent meer voorraad gereed product aan dan in juni 2013. De voorraden eindproduct zijn al drie maanden hoger dan een jaar eerder.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in augustus verslechterd. De indicator van het producentenvertrouwen daalde 1,2 punten en kwam uit op 0. Optimisten en pessimisten houden elkaar in evenwicht.

Huishoudens hebben in juni evenveel besteed aan goederen en diensten als in juni 2013. Ook in april en mei lagen de bestedingen ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De stabilisatie volgt op bijna drie jaar van vrijwel onafgebroken krimp.

Het vertrouwen van de Nederlandse ondernemers is aan het begin van het derde kwartaal iets afgenomen, maar ze zijn, voor het derde kwartaal op rij, nog positief.

Bestaande koopwoningen waren in juli 1,9 procent duurder dan in juli 2013. Al vier maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Het aantal werklozen is voor de derde maand op rij gedaald. De afgelopen maanden zijn er meer mensen aan het werk gegaan.

In juni 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,3 procent kleiner dan in juni 2013. Vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur waren aanzienlijk lager.

In augustus verslechterde de stemming onder consumenten. De indicator van het Consumentenvertrouwen daalde 4 punten en kwam uit op -6.

Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal van 2014 iets toe, er waren 4 duizend vacatures meer dan een kwartaal eerder.

Uit de zogenoemde flashraming van de economische groei, gebaseerd op de nu beschikbare gegevens, blijkt dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2014 met 0,5 procent is gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Die groei is vooral te danken aan de export.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juni 2,4 procent groter dan in juni 2013. In mei daalde de uitvoer met 3,1 procent. Het volume van de invoer was in juni 2,3 procent kleiner dan een jaar eerder. In mei kromp de invoer van goederen ook, maar iets minder (0,7 procent).

Ondernemers in het bedrijfsleven zijn voorzichtig optimistisch over de ontwikkeling van de vacatures. De vacature-indicator is in juli 2014 uitgekomen op +0,02. Dit is een fractie lager dan in juni (+0,05).

De omzet van de detailhandel was in juni van dit jaar 1,9 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

In juli zijn 621 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dit zijn er bijna 160 meer dan in juni dit jaar.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,3 procent lager dan in juni 2013. Daarvoor was de productie acht maanden hoger dan een jaar eerder. De groei liep in mei al wel iets terug.

De inflatie in juli 2014 was 0,9 procent en daarmee gelijk aan die van juni.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, is verder gedaald. De rente bedroeg in juli gemiddeld 1,4 procent. Dit is de laagste stand sinds het begin van de tijdreeks medio 1986.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van juni op juli vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel stagneert al een aantal maanden. Ook in juli hielden de verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok elkaar in evenwicht.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 3,1 procent kleiner dan in mei 2013. Zo’n grote afname is al vierenhalf jaar niet meer voorgekomen. De daling in mei volgt op een aantal maanden waarin de export matig groeide.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni 0,4 procent hoger dan in juni 2013. Producten van de industrie zijn na meer dan een jaar van prijsdalingen voor het eerst weer duurder dan een jaar eerder.

De ondernemers in de industrie hielden in mei 1,7 procent meer voorraad gereed product aan dan in mei 2013. In april waren de voorraden eindproduct 0,7 procent hoger.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is in juli verbeterd. De indicator van het producentenvertrouwen komt uit op 1,2.

In mei 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,5 procent groter dan in mei 2013. Daarmee zet de groei van de investeringen van bedrijven en overheid door, maar is die wel lager dan in de voorgaande maanden.

Huishoudens hebben in mei 0,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in mei 2013. Het is voor het eerst dit jaar dat consumenten meer besteden dan een jaar eerder, zij het nipt.

Bestaande koopwoningen waren in juni 2,2 procent duurder dan in juni 2013. Al drie maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

The mood among Dutch consumers remained stable over the past few months. According to Statistics Netherlands, the consumer confidence indicator stood at -2 in July, just as in May and June.

De stemming onder consumenten is de afgelopen maanden niet veranderd. Net als in mei en juni staat de indicator van het Consumentenvertrouwen in juli op -2, meldt het CBS. Het vertrouwen ligt nu op hetzelfde niveau als eind 2007.

De werkloosheid is in juni afgenomen met 16 duizend personen en is uitgekomen op 8,4 procent van de beroepsbevolking.

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 2,8 procent kleiner dan in mei 2013. Zo’n grote afname is al vierenhalf jaar niet meer voorgekomen. De daling in mei volgt op een aantal maanden waarin de export matig groeide.

In mei behaalde de detailhandel 0,9 procent meer omzet dan een jaar eerder. Hiermee houdt de verbetering in de detailhandel, die in januari van dit jaar werd ingezet, stand.

In juni zijn 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dit is het laagste aantal per maand uitgesproken faillissementen van de afgelopen drie jaar. In mei waren er 552 faillissementen.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 0,5 procent hoger dan in mei 2013. De toename in mei is aanzienlijk kleiner dan die in voorgaande maanden.

De inflatie in juni 2014 was 0,9 procent, iets hoger dan in mei. Vooral de prijsontwikkeling van kleding droeg bij aan deze toename.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven, gebaseerd op het oordeel van de ondernemers. De vacature-indicator verbeterde in juni 2014 verder. De stemming van de ondernemers over de ontwikkeling van de vacatures is al drie maanden op rij positief.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, kwam in juni uit op 1,6 procent. In mei was dit 1,7 procent.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van mei op juni vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel is broos en maakt al een aantal maanden pas op de plaats.

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 1,2 procent groter dan een jaar eerder. Het volume van de invoer van goederen was 0,9 procent groter dan in april 2013.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in mei 0,5 procent lager dan in mei 2013. Al ruim een jaar zijn producten van de industrie vrijwel onafgebroken goedkoper dan een jaar eerder, maar de prijsdaling is de laatste maanden kleiner geworden.

Vanaf vandaag voldoet Nederland als een van de eerste landen in de Europese Unie aan de nieuwe internationale richtlijnen voor de nationale rekeningen.

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie is van mei op juni niet veranderd. De indicator van het producentenvertrouwen bleef staan op 0,7. De stemming onder de ondernemers is al vier maanden voorzichtig positief.

De ondernemers in de industrie hielden in april 0,9 procent meer voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In de voorgaande vier maanden waren de voorraden lager dan een jaar eerder. De krimp werd daarbij telkens kleiner.

De stemming onder consumenten was in juni hetzelfde als in mei. De indicator van het Consumentenvertrouwen bleef staan op -2 meldt het CBS. Het percentage pessimisten is daarmee nog altijd iets groter dan het percentage optimisten.

In april 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 5,8 procent groter dan in april 2013. Daarmee zet de groei van de bedrijfsinvesteringen door.

Nederlandse huishoudens hebben in april 0,1 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in april 2013. Net als in de eerste drie maanden van 2014 verstookten huishoudens in april minder gas dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in mei 1,4 procent duurder dan in mei 2013. Een maand eerder werd de eerste prijsstijging in 5 jaar genoteerd. Toen lagen de prijzen gemiddeld 0,1 procent hoger dan een jaar eerder.

In mei zijn 551 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard meldt het CBS. Een maand eerder waren er dat nog 716.

In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

In april 2014 was de omzet van de detailhandel 3,4 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar

Het volume van de uitvoer van goederen was in april 2,0 procent groter dan een jaar eerder. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maanden, toen het relatief zachte weer de export negatief beïnvloedde.

De inflatie in mei was 0,8 procent. Na een stijging in april is de inflatie terug op het niveau van maart.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. De indicator was in april 2014 voor het eerst in drie jaar weer positief. In mei volgde een verdere verbetering.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in april 2,1 procent hoger dan in april 2013. Dit heeft het CBS bekend gemaakt.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in juni 2014 de rentetarieven aangepast.

In het eerste kwartaal van 2014 behaalde de traditionele horeca een seizoengecorrigeerde volumegroei van 1,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van april op mei niet veranderd. Het economisch herstel is broos en maakt al een paar maanden pas op de plaats. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt wel iets minder diep in de fase van herstel doordat er drie indicatoren zijn teruggevallen naar het kwadrant van laagconjunctuur.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 0,7 procent groter dan een jaar eerder. In februari was de uitvoer 1,3 procent hoger. Door het relatief zachte weer in de eerste maanden van 2014 was er minder vraag vanuit het buitenland naar aardgas. Dit drukte de export.

Het totale aantal uitzenduren is in het eerste kwartaal van 2014, seizoengecorrigeerd, met 0,7 procent toegenomen t.o.v. het voorgaand kwartaal. Het is het vierde kwartaal op rij met een stijging meldt het CBS.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 0,8 procent lager dan in april 2013. In februari en maart waren producten van de industrie respectievelijk 2,9 en 2,7 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling was in april minder groot dan in de voorgaande maanden door de ontwikkeling van de olieprijzen.

De stemming van de ondernemers in de industrie is van april op mei iets verbeterd. Het producentenvertrouwen steeg met 0,4 punt en kwam uit op 0,7. Dit meldt het CBS.

De ondernemers in de industrie hielden in maart 0,1 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In februari slonken de voorraden met 1,6 procent.

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het tweede kwartaal van 2014 gunstiger gestemd dan een kwartaal eerder. Zo verwachten bedrijven voor het eerst in drie jaar een verbetering van het economisch klimaat.

In maart 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,3 procent groter dan in maart 2013. De groei van de bedrijfsinvesteringen is wat kleiner dan in de vorige twee maanden.

Bestaande koopwoningen waren in april 0,1 procent duurder dan in april 2013. Dit is de eerste prijsstijging in 5 jaar.

De stemming onder consumenten is van april op mei verder verbeterd. Het vertrouwen steeg 3 punten en kwam uit op -2. Het percentage pessimisten is nog maar iets groter dan het percentage optimisten.

Huishoudens besteedden in maart 2,3 procent minder aan goederen en diensten dan in maart 2013. De bestedingen in de eerste maanden van dit jaar werden gedrukt door het relatief zachte weer. Daardoor is er veel minder aardgas verbruikt dan een jaar eerder.

Het aantal banen van werknemers liep in het eerste kwartaal van 2014 verder terug. Er waren 32 duizend banen minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Na een lichte krimp van 4 duizend in het voorgaande kwartaal is het banenverlies opnieuw fors.

Het aantal openstaande vacatures nam in het eerste kwartaal van 2014 met 7 duizend toe.

De economie kromp in het eerste kwartaal van 2014 met 1,4 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In De krimp komt door het relatief zachte weer. Hierdoor verbruikten huishoudens minder gas en is ook minder gas geëxporteerd.

De werkloosheid in april is toegenomen met 3 duizend personen. De stijging van de werkloosheid begin dit jaar vlakt daarmee af.

Het volume van de uitvoer van goederen was in maart 1,3 procent groter dan een jaar eerder. Dat is in dezelfde orde van grootte als in februari. Door het relatief zachte weer in de eerste maanden van 2014 was er minder vraag vanuit het buitenland naar aardgas. Dit drukte de export.

In het eerste kwartaal van 2014 was de omzet van de detailhandel 0,3 procent lager dan een jaar geleden.

De detailhandel zette in maart 2,2 procent minder om dan in maart 2013. De verkochte artikelen waren gemiddeld 0,6 procent goedkoper. Het volume van de omzet was 1,5 procent kleiner.

In april zijn 700 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn 174 faillissementen meer dan in maart. Een aanzienlijk deel van de stijging is toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in april.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 1,4 procent hoger dan in maart 2013. De groei is kleiner dan in februari (5,1 procent) en januari (3,3 procent).

De inflatie bedroeg in april 1,2 procent. Dat is een stuk hoger dan de 0,8 procent in maart.

Na drie maanden van daling is de inflatie in april gestegen naar 1,2 procent. Dit is de grootste stijging sinds de btw-verhoging in oktober 2012.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, kwam in april uit op 1,9 procent. De rente is de afgelopen maanden weinig veranderd. In februari en maart was de rente gemiddeld 1,9 en 1,8 procent.

De omzet van de detailhandel lag in februari vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De verkochte artikelen waren gemiddeld 0,3 procent goedkoper. Het volume van de omzet was 0,4 procent groter.

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 1,4 procent groter dan een jaar eerder. In januari groeide de uitvoer met 0,2 procent. Het volume van de invoer van goederen was in februari 0,3 procent groter dan in februari 2013. Ook in januari was er een bescheiden invoergroei van 0,3 procent.

Het conjunctuurbeeld is van maart op april nauwelijks veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart 2,6 procent lager dan in maart 2013. In februari waren industriële producten 2,8 procent goedkoper. De afzetprijzen zijn al meer dan een jaar vrijwel onafgebroken lager dan een jaar eerder.

Uit de voorjaarsmeting is gebleken dat ondernemers in de industrie dit jaar 9 procent meer verwachten te investeren dan in 2013.

Huishoudens hebben in februari 1,2 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in februari 2013. In januari gaven ze 1,7 procent minder uit. Door het relatief zachte weer verbruikten de huishoudens in de eerste maanden van 2014 veel minder gas voor het verwarmen van hun woning dan een jaar eerder.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in april wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,3. In maart bereikte de indicator met 1,1 de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

De ondernemers in de industrie hielden in februari 1,4 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In januari waren hun voorraden 1,6 procent kleiner dan in januari 2013.

Bestaande koopwoningen waren in maart 2,1 procent goedkoper dan in maart 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in februari, toen bestaande koopwoningen 1,7 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

De stemming onder consumenten is iets verbeterd. Het consumentenvertrouwen kwam in april uit op -5, tegen -7 in maart. Consumenten waren weer positiever over de economie, maar hun koopbereidheid bleef onveranderd laag.

In februari 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 9,2 procent groter dan in februari 2013. De groei van de bedrijfsinvesteringen is hoger dan in januari toen bedrijven 7,6 procent meer investeerden dan een jaar eerder.

In maart waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 684 duizend werklozen. Dit zijn er 7 duizend minder dan in februari. Over een langere periode bezien is er nog steeds sprake van een stijgende trend van de werkloosheid.

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in maart is gedaald met 7 duizend.

De omzet van de detailhandel lag in februari vrijwel op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De verkochte artikelen waren gemiddeld 0,3 procent goedkoper. Het volume van de omzet was 0,4 procent groter.

In februari 2014 kwam de omzet van de detailhandel iets boven het niveau van een jaar geleden uit (0,1 procent).

Het volume van de uitvoer van goederen was in februari 1,9 procent groter dan een jaar eerder. In januari kromp de uitvoer iets (0,4 procent).

In maart zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn bijna 100 faillissementen minder dan in februari. Vergeleken met maart 2013 was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager.

De inflatie is in maart 2014 verder gedaald naar 0,8 procent. Dat is het laagste niveau sinds juni 2010.

De inflatie bedroeg in maart 0,8 procent. In februari was dit 1,1 procent. Zo laag als in maart 2014 is de inflatie bijna vier jaar niet geweest.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. De indicator verbeterde in maart verder en bereikte de hoogste stand in bijna drie jaar.

De detailhandel zette in januari 0,9 procent meer om dan in januari 2013. De verkochte artikelen waren 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. Het volume van de omzet was 0,7 procent groter.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in maart gemiddeld 1,8 procent.

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder.

Er waren in het vierde kwartaal 4 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2013. In de voorgaande kwartalen was de daling veel groter.

Het conjunctuurbeeld is van februari op maart niet veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel.

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2013 met 1,1 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari 0,4 procent kleiner dan een jaar eerder. In december 2013 groeide de uitvoer licht (0,5 procent). Het volume van de invoer nam in januari met 0,3 procent toe na een groei van 1,7 procent in december.

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari 3,0 procent lager dan in februari 2013. In januari waren de prijzen 2,2 procent lager.

Huishoudens besteedden in januari 1,5 procent minder aan goederen en diensten dan een jaar eerder. In november en december 2013 groeiden binnenlandse consumptieve bestedingen weer iets, na bijna tweeënhalf jaar van krimp.

De ondernemers in de industrie hielden in januari 1,5 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In december 2013 waren hun voorraden 2,2 procent kleiner dan in december 2012.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in maart verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,1. De indicator bereikte de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

Bestaande koopwoningen waren in februari 1,7 procent goedkoper dan in februari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in januari, toen bestaande koopwoningen 0,5 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

In januari 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in januari 2013. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investeringen in de bouw en in machines.

In februari waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 691 duizend werklozen. Dit zijn er 13 duizend meer dan een maand eerder.

De stemming van consumenten verbeterde in maart verder. De indicator steeg 3 punten en kwam uit op -7.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2014 met 13 duizend toe en kwam uit op 691 duizend personen.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in februari gemiddeld 1,9 procent. In december 2013 en januari 2014 was dit achtereenvolgens 2,2 en 2,1 procent.

De inflatie bedroeg in februari 1,1 procent. Dit is 0,3 procentpunt minder dan in januari. Zo laag als in februari 2014 is de inflatie meer dan drieënhalf jaar niet geweest.

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari 0,6 procent groter dan een jaar eerder. Ook in december 2013 groeide de uitvoer licht. Het volume van de invoer nam in januari met 0,3 procent toe na een groei van 1,3 procent in december.

De detailhandel zette in januari 0,8 procent meer om dan in januari 2013. De verkochte artikelen waren 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. Het volume van de omzet was 0,6 procent groter.

In januari 2014 heeft de detailhandel 0,8 procent meer omzet geboekt dan in de eerste maand van 2013.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2,0 procent hoger dan een jaar eerder. In december 2013 produceerde de industrie 2,1 procent meer dan in december 2012.

In februari zijn 606 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 11 meer dan in januari.

De vacature-indicator verbeterde in februari verder en bereikte de hoogste stand in bijna drie jaar.

De inflatie is in februari 2014 verder gedaald naar 1,1 procent. In januari waren de prijzen voor consumenten gemiddeld nog 1,4 procent hoger dan een jaar eerder.

De omzet van de detailhandel was in december 2,6 procent lager dan in december 2012. De prijzen van de verkochte artikelen waren 0,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de omzet was 2,9 procent kleiner.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in februari gemiddeld 1,9 procent. In december 2013 en januari 2014 was dit achtereenvolgens 2,2 en 2,1 procent.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in januari 2,2 procent lager dan in januari 2013. In december rekenden de fabrikanten 1,7 procent minder voor hun producten. De producten van de industrie zijn al bijna een jaar vrijwel onafgebroken goedkoper dan een jaar eerder.

Het conjunctuurbeeld is eind februari beter dan eind januari. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel.

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 0,2 procent groter dan een jaar eerder. In november was de groei 1,9 procent. Het volume van de invoer nam in december met 1,3 procent toe na een groei van 0,3 procent in november.

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het vierde kwartaal met 1,6 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal van 2013 groeide het aantal uitzenduren in fase A voor het eerst weer, na twee jaar vrijwel onafgebroken daling.

De inflatie bedroeg in januari 1,4 procent. Een maand eerder was dat 1,7 procent. De inflatie is na een piek van 3,1 procent in juli 2013 sterk afgenomen. In januari werd het laagste niveau in drieënhalf jaar bereikt.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in januari gemiddeld 2,1 procent. In december 2013 was dit 2,2 procent.

De ondernemers in de industrie hielden in de laatste maanden van 2013 meer voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In december 2013 waren hun voorraden 0,6 procent groter dan in december 2012.

De stemming van de ondernemers in de industrie is wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam in februari uit op -0,1 tegen 0,7 in januari.

Bestaande koopwoningen waren in januari 0,5 procent goedkoper dan in januari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een stuk kleiner dan in de voorgaande maand, toen de daling 3,8 procent bedroeg.

Huishoudens hebben in december 0,7 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in december 2012. In november waren de binnenlandse consumptieve bestedingen ook iets hoger dan een jaar eerder (0,3 procent). De bescheiden toename in de laatste maanden van 2013 volgt op bijna tweeënhalf jaar met krimp.

In januari waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 678 duizend werklozen. Dit zijn er 10 duizend meer dan een maand eerder. In december steeg de werkloosheid met 15 duizend. Daarvoor daalde de werkloosheid enkele maanden.

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het eerste kwartaal gunstiger gestemd dan in voorgaande kwartalen.

In december 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 19,3 procent groter dan in december 2012. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investeringen in personenauto’s, overige wegvervoer, machines en de burgerlijke en utiliteitsbouw.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2014 met 10 duizend toe en kwam uit op 678 duizend personen

Het vertrouwen van consumenten is in februari iets toegenomen. De indicator steeg 2 punten en kwam uit op -10. De lichte verbetering kwam door een toename van de koopbereidheid. Het oordeel over het algemeen economisch klimaat veranderde niet.

Eind december 2013 stonden er bijna 97 duizend vacatures open. Eind september waren dit er ruim 94 duizend. Het is het tweede achtereenvolgende kwartaal met een stijging.

In het vierde kwartaal van 2013 daalde het aantal banen van werknemers met 8 duizend ten opzichte van het derde kwartaal. Dit is een krimp van 0,1 procent. Het aantal banen nam minder hard af dan in voorgaande kwartalen.

Volgens de eerste raming van het CBS is de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

In 2013 hadden bijna 7,3 miljoen Nederlanders van 15 tot 65 jaar betaald werk voor twaalf uur of meer per week, ruim 100 duizend minder dan in 2012

Het volume van de uitvoer van goederen was in december 0,1 procent groter dan een jaar eerder. In november was de groei 1,1 procent. Het volume van de invoer nam in december met 0,8 procent toe na een lichte krimp in november.

In het vierde kwartaal van 2013 heeft de detailhandel 1,7 procent minder omgezet dan in het laatste kwartaal van 2012.

De inflatie bedroeg in januari 1,4 procent. Een maand eerder was dat 1,7 procent. De inflatie is na een piek van 3,1 procent in juli 2013 sterk afgenomen. In januari werd het laagste niveau in drieënhalf jaar bereikt.

De inflatie is in januari 2014 gedaald naar 1,4 procent, het laagste niveau sinds juni 2010.

De omzet van de detailhandel was in december 2,6 procent lager dan in december 2012. De prijzen van de verkochte artikelen waren 0,4 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de omzet was 3,0 procent kleiner.

In januari zijn 589 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 6 minder dan in december.

De Nederlandse industrie produceerde in december 1,8 procent meer dan in december 2012. In oktober en november was de gemiddelde dagproductie van de industrie achtereenvolgens 2,0 en 0,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in januari gemiddeld 2,1 procent. In december 2013 was dit 2,2 procent.

De omzet van de detailhandel was in november 0,9 procent lager dan in november 2012. De prijzen van de verkochte artikelen lagen op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het volume van de omzet was 0,9 procent kleiner.

Het conjunctuurbeeld is eind januari beter dan eind december. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 1,4 procent groter dan een jaar eerder. In september en oktober was er daarentegen een kleine krimp.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in december 1,7 procent lager dan in december 2012. De prijsdaling is minder groot dan in november.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in januari weer wat verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,7 tegen 0,1 in december. Na tweeënhalf jaar negatief geweest te zijn is de stemmingsindicator weer licht positief.

De voorraden gereed product in de industrie waren in november 0,3 procent groter dan in november 2012. In oktober waren de voorraden 4,5 procent groter dan een jaar eerder.

Huishoudens hebben in november 0,2 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in november 2012. Dit is de eerste toename van de consumptie in bijna tweeënhalf jaar.

In december 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 668 duizend werklozen. Dit zijn er 15 duizend meer dan in november. De werkloosheid in Nederland was na een piek in juli juist afgenomen.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15 duizend toe en kwam uit op 668 duizend personen.

In december 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 13 meer dan in november. Vooral in de handel, de bouwnijverheid en de financiële dienstverlening gingen bedrijven failliet.

Bestaande koopwoningen waren in december 3,7 procent goedkoper dan in december 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,7 procent goedkoper waren. Hoewel de bestaande koopwoningen in 2013 nog goedkoper waren dan een jaar eerder, is het prijsniveau in het afgelopen halfjaar nagenoeg stabiel gebleven.

Het vertrouwen van consumenten is van december op januari verder toegenomen. De indicator steeg 5 punten en kwam uit op -12.

In 2013 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsafname ten opzichte van een jaar eerder was in de tweede helft van het jaar minder dan in de eerste helft. Vanaf het tweede kwartaal stabiliseerde het prijsniveau.

In november 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 2,6 procent groter dan in november 2012. Het is de tweede maand op rij dat de bedrijfsinvesteringen hoger lagen dan een jaar eerder. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de investeringen in personenauto’s.

Eind 2013 verkeerde de Nederlandse economie in een fase van herstel. Dat was eind 2012 anders, toen lag de economie nog diep in de fase van laagconjunctuur. Dit blijkt uit de Conjunctuurklok van het CBS.

De omzet van de detailhandel was in november 0,9 procent lager dan in november 2012. De prijzen van de verkochte artikelen lagen op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het volume van de omzet was 0,9 procent kleiner.

In november was de omzet van de detailhandel 0,9 procent lager dan in dezelfde maand van 2012. De prijzen lagen op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het volume kromp met 0,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november 2,4 procent groter dan een jaar eerder. In september en oktober was er daarentegen een kleine krimp. Het volume van de invoer nam in november met 0,8 procent toe na een lichte krimp in oktober.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in december verder.

De Nederlandse industrie produceerde in november 0,4 procent meer dan in november 2012. Ook in september en oktober was de gemiddelde dagproductie van de industrie hoger dan een jaar eerder. Toen lag de productie respectievelijk 0,4 en 2,4 procent hoger.

De inflatie is in december gestegen naar 1,7 procent. In november waren consumenten nog 1,5 procent duurder uit dan een jaar eerder.

De inflatie kwam in december 2013 uit op 1,7 procent. Dit was 0,2 procentpunt hoger dan in november. De stijging komt vooral door de prijsontwikkeling van benzine en kleding.

De omzet van de detailhandel was in oktober 1,5 procent lager dan in oktober 2012. De prijzen van de verkochte artikelen lagen gemiddeld ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het volume van de omzet was 1,6 procent kleiner.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in december 2013 gemiddeld 2,2 procent.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 0,4 procent kleiner dan een jaar eerder. In september was er een krimp met 0,8 procent. Het volume van de invoer nam in oktober met 0,2 procent af, na een groei van 1,5 procent in september.

Het conjunctuurbeeld was eind december beter dan eind november. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren ligt in de fase van herstel. Op twee na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok echter nog onder hun langjarig gemiddelde.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 2,8 procent lager dan in november 2012. De prijsdaling is minder groot dan in oktober. Toen waren de prijzen 3,5 procent lager.

De voorraden gereed product in de industrie waren in oktober 4,4 procent groter dan in oktober 2012. In de voorgaande maanden waren de voorraden kleiner dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2013 waren er 47 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal. Dit is een daling van 0,6 procent.

De stemming van de ondernemers in de industrie is in december 2013 een fractie verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,1 tegen -0,4 in november.

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

De economie groeide in het derde kwartaal van 2013 met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Vergeleken met het derde kwartaal van 2012 kromp de economie met 0,4 procent.

Huishoudens hebben in oktober 1,1 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in oktober 2012. De krimp is minder groot dan in de voorgaande maanden. Dit komt vooral doordat consumenten meer auto’s kochten.

Bestaande koopwoningen waren in november 4,7 procent goedkoper dan in november 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,0 procent goedkoper waren.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen.

In november 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 653 duizend werklozen. Dit zijn er 21 duizend minder dan in oktober.

Consumenten waren in december iets minder somber dan een maand eerder. Het vertrouwen steeg 2 punten en kwam uit op -16. De stemming van consumenten is in een paar maanden tijd fors verbeterd.

In oktober 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,6 procent groter dan in oktober 2012. Voor het eerst sinds juli 2012 liggen de bedrijfsinvesteringen hoger dan een jaar eerder.

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen, Macro-economie.

Het volume van de uitvoer van goederen was in oktober 0,6 procent groter dan een jaar eerder. In september was er een kleine krimp. Het volume van de invoer nam in oktober met 0,4 procent af na een lichte groei in september.

De omzet van de detailhandel was in oktober 1,5 procent lager dan in oktober 2012. De prijzen van de verkochte artikelen lagen gemiddeld ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het volume van de omzet was 1,6 procent kleiner.

In november 2013 zijn 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal in een maand tot nu toe in 2013.

In oktober 2013 heeft de detailhandel 1,5 procent minder omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in oktober 2,1 procent hoger dan in oktober 2012. In september produceerde de industrie 0,5 procent meer dan een jaar eerder. Dat was de eerste keer dit jaar dat de productie hoger uitkwam dan in dezelfde maand van 2012.

Eind september 2013 stonden er 94 duizend vacatures open. Dit zijn er 3 duizend meer dan eind juni. Het is de eerste stijging van het aantal vacatures in twee jaar.

De omzet van de detailhandel was in september 5,9 procent lager dan in september 2012. De verkochte artikelen waren gemiddeld 1,4 procent duurder. Het volume van de omzet was 7,2 procent kleiner dan een jaar eerder.

De inflatie was in november 1,5 procent. Dit is 0,1 procentpunt lager dan in oktober. De inflatie is meer dan drie jaar niet zo laag geweest.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in november 2013 gemiddeld 2,1 procent. De rente daalde voor de tweede achtereenvolgende maand met 0,1 procentpunt ten opzichte van een maand eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september 0,5 procent kleiner dan een jaar eerder. In de drie voorgaande maanden was er ongeveer 2 procent groei. Het volume van de invoer nam in september met 1,2 procent toe. In augustus was er nog sprake van een krimp van 1,6 procent.

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het derde kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De bescheiden toename volgt op vijf kwartalen met een daling.

Het conjunctuurbeeld is eind november iets beter dan eind oktober. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok verschuift naar de fase van herstel.

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 3,4 procent lager dan in oktober 2012. Producten van de industrie zijn al vier maanden op rij goedkoper dan een jaar eerder.

Voor 2014 verwachten ondernemers in de industrie een toename van hun investeringen met 2 procent. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

De stemming van de ondernemers in de industrie veranderde in november nagenoeg niet t.o.v. oktober. Het producentenvertrouwen kwam uit op -0,4, tegen -0,5 in oktober.

De voorraden gereed product in de industrie waren in september even groot als in september 2012. In de voorgaande drie maanden verminderden de voorraden ten opzichte van een jaar eerder.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2013 met 11 duizend af en kwam uit op 674 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking.

Huishoudens hebben in september 2,1 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in september 2012. Hun bestedingen zijn al meer dan twee jaar onafgebroken lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In oktober 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 674 duizend werklozen. Dit waren er 11 duizend minder dan in september. In oktober was 8,5 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 4 procent goedkoper dan in oktober 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een fractie kleiner dan in de voorgaande maand.

In september 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 2,9 procent kleiner dan in september 2012. De krimp was daarmee kleiner dan in augustus, toen de bedrijfsinvesteringen 4,6 procent lager waren dan een jaar eerder.

Consumenten waren in november veel minder somber dan in oktober. Het consumentenvertrouwen steeg 9 punten en kwam uit op -18.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in oktober 2013 gemiddeld 2,2 procent. Dit was 0,1 procentpunt lager dan in september.

De economie groeide in het derde kwartaal van 2013 met 0,1 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. In het tweede kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product ongeveer gelijk aan dat een kwartaal eerder.

De Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2013 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is het eerste kwartaal met groei na het tweede kwartaal van 2012.

In het derde kwartaal van 2013 waren er 46 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal. Dit is een daling van 0,6 procent. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met seizoeneffecten.

Eind september 2013 stonden er 94 duizend vacatures open. Dit zijn er 3 duizend meer dan eind juni. Het is de eerste stijging van het aantal vacatures in twee jaar.

Het volume van de uitvoer van goederen was in september 0,6 procent kleiner dan een jaar eerder. In de drie voorgaande maanden was er ongeveer 2 procent groei. Het volume van de invoer nam in september met 1,6 procent toe.

De omzet van de detailhandel was in september 6,1 procent lager dan in september 2012. De verkochte artikelen waren gemiddeld 1,4 procent duurder. Het volume van de omzet was 7,4 procent kleiner dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2013 kwam de omzet van de detailhandel 2 procent lager uit dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijzen waren 2,2 procent hoger, het volume kromp met 4,2 procent.

In oktober 2013 zijn 743 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn 147 faillissementen meer dan in september.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in oktober 2013 gemiddeld 2,2 procent. Dit was 0,1 procentpunt lager dan in september.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 0,4 procent hoger dan in september 2012. Het is de eerste keer dit jaar dat de industriële productie hoger is dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De inflatie is in oktober gedaald naar 1,6 procent, het laagste niveau sinds november 2010. In september waren de prijzen voor consumenten nog 2,4 procent hoger dan een jaar eerder

De inflatie is in oktober verder gedaald en uitgekomen op 1,6 procent. Zo laag is de inflatie drie jaar niet geweest.

De omzet van de detailhandel was in augustus 0,8 procent lager dan in augustus 2012. De verkochte artikelen waren gemiddeld 2,4 procent duurder. Het volume van de omzet was 3,1 procent kleiner dan een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus 2,2 procent groter dan een jaar eerder. De groei is vergelijkbaar met die in de twee voorgaande maanden. Het volume van de invoer kromp in augustus met 2,2 procent, in juli was de krimp 0,4 procent.

This PhD thesis shows how paradata (process data) and other auxiliary variables can he used to improve survey fieldwork. Examples are: response, and how to accomplish a more respresentative response by means of adaptive survey design; advance letters, and the different impact they can have on sample persons; call scheduling, the study of timing and spacing of visits. The thesis pays ample attention to the role of interviewers, understanding their behaviour, and the impact of interviewer behaviour on the quality of survey results.

Producten van de Nederlandse industrie waren in september 2,9 procent goedkoper dan in september 2012. In augustus waren de afzetprijzen van de industrie 2,4 procent lager dan een jaar eerder.

De stemming van de ondernemers in de industrie verbeterde in oktober aanzienlijk. Het producentenvertrouwen steeg van -2,8 in september naar -0,5.

De voorraden gereed product in de industrie waren in augustus 1,2 procent kleiner dan in augustus 2012. In juli slonken de voorraden met 5,2 procent.

Huishoudens hebben in augustus 2,0 procent minder uitgegeven aan goederen en diensten dan in augustus 2012. De krimp is net zo groot als in juli.

Bestaande koopwoningen waren in september 4,1 procent goedkoper dan in september 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een fractie kleiner dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,4 procent goedkoper waren.

In augustus 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 7,0 procent kleiner dan in augustus 2012. De krimp was daarmee kleiner dan in juli, toen de bedrijfsinvesteringen 9,0 procent lager waren dan een jaar eerder. Augustus is de tweede maand op rij waarin de krimp van de bedrijfsinvesteringen kleiner werd.

Consumenten waren in oktober minder pessimistisch dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen verbeterde 6 punten en kwam uit op -27. Dit is de hoogste stand in ruim 2 jaar.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen.

In september 2013 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 685 duizend werklozen. Dit waren er 2 duizend meer dan in augustus.

In augustus 2013 was de omzet van de detailhandel 0,7 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

De omzet van de detailhandel was in augustus 0,7 procent lager dan in augustus 2012. De verkochte artikelen waren gemiddeld 2,4 procent duurder. Het volume van de omzet was 3,0 procent kleiner dan een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in augustus 2,5 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets hoger dan in de drie voorgaande maanden. Het volume van de invoer kromp in augustus met 2,3 procent, vrijwel evenveel als in juli.

In september 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is iets minder dan in augustus en het laagste aantal tot nu toe in 2013.

De inflatie bedroeg in september 2,4 procent. Zo laag is de inflatie de afgelopen 12 maanden niet geweest.

De inflatie is in september gedaald naar 2,4 procent. De afgelopen twaalf maanden is de inflatie niet zo laag geweest.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 2,3 procent lager dan in augustus 2012. De industriële productie ligt al vanaf januari onder het niveau van dezelfde periode een jaar eerder.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in augustus.

De omzet van de detailhandel was in juli 1,2 procent hoger dan in juli 2012. De verkochte artikelen waren gemiddeld 2,8 procent duurder. Het volume van de omzet was 1,6 procent kleiner dan een jaar eerder.

De langetermijnrente, afgemeten aan het rendement van de jongste Nederlandse tienjarige staatslening, bedroeg in september 2013 gemiddeld 2,3 procent. Dit was 0,1 procentpunt hoger dan in augustus.

De producten van de Nederlandse industrie waren in augustus 2,3 procent goedkoper dan in augustus 2012. In de twee voorgaande maanden was het prijspeil nagenoeg gelijk aan dat van een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli 1,9 procent groter dan een jaar eerder. De groei is iets hoger dan in mei en juni. Het volume van de invoer nam in juli met 2,4 procent af. In juni was er nog sprake van een toename van 1,2 procent.

In het tweede kwartaal van 2013 waren er 137 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2012. Dit is een afname van 1,7 procent.

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2013 met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij de eerste raming, gepubliceerd op 14 augustus, kwam de krimp uit op 0,2 procent.

De stemming van de ondernemers in de industrie verslechterde in september, na vier maanden met een verbetering. Het producentenvertrouwen daalde van -1,6 in augustus naar -2,8 in september.

De economie kromp in het tweede kwartaal van 2013 met 0,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013. De kwartaal-op-kwartaalgroei is al vier kwartalen op rij negatief. De omvang van de krimp wordt wel kleiner.

De voorraden gereed product in de industrie waren in juli 5,2 procent kleiner dan in juli 2012. In juni waren de voorraden 2,9 procent lager dan een jaar eerder.