Operationele winst

De operationele winst betreft het exploitatieoverschot voor aftrek van de afschrijvingen.