Gedupeerden toeslagenaffaire

Personen die een formele beschikking van de Belastingdienst hebben ontvangen waarin meegedeeld wordt dat hij/zij gedupeerde is van de toeslagenaffaire en/of die een bedrag van 30 duizend euro hebben ontvangen in het kader van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag. Het CBS heeft van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) een bestand ontvangen met daarin 25 duizend vastgesteld gedupeerden die op 1 juli 2022 bij het UHT geregistreerd stonden. Het onderzoek is gebaseerd op 4,1 duizend gedupeerden die in de jaren 2012 tot en met 2018 gedupeerd zijn geraakt en van wie het dossier ook integraal behandeld is door het UHT waardoor het moment van dupering bekend is (integrale behandeling betekent dat UHT per dossier onderzoekt wat exact wanneer is misgegaan en hoe groot de geleden schade is).

In dit onderzoek wordt bevestigd dat niet alle gezinnen in Nederland een even grote kans hadden om gedupeerd te raken. Vooral herkomst heeft een duidelijke samenhang met de kans om gedupeerd te raken. Van personen die niet gedupeerd zijn geraakt door de toeslagenaffaire is 78 procent zelf in Nederland geboren en de beide ouders ook. Bij gedupeerden van de toeslagenaffaire is dit 29 procent.