Wijziging seizoencorrectie

Elk jaar wordt bij de tweede berekening van het eerste kwartaal de seizoencorrectie opnieuw ingeregeld en worden uitbijters opnieuw bepaald. De afgelopen twee jaar is daarvan echter afgeweken, omdat de hele periode van het eerste kwartaal 2020 tot en met het eerste kwartaal 2022 vanwege de bijzondere economische omstandigheden als uitbijter is behandeld. Dit was in lijn met de aanbevelingen van Eurostat. Inmiddels laat Eurostat de lidstaten weer vrij hierin.

Met ingang van de tweede berekening van het eerste kwartaal 2022 is bij het opnieuw inregelen van de seizoencorrectie afgestapt van de behandeling van de hele coronaperiode als uitbijter. Dat betekent dat de seizoencorrectiefactoren opnieuw bepaald zijn over de hele reeks, inclusief de periode 2020 Q1- 2022 Q1, en dat opnieuw bepaald is welke uitbijters er gezet moesten worden. Dit betekent dat weer overgestapt is op de werkwijze zoals die voor corona gehanteerd werd, omdat zo rekening gehouden wordt met veranderde kwartaalpatronen.

Het gevolg van de overgang naar de oorspronkelijke werkwijze is dat de bijstellingen in de kwartaalreeks ten opzichte van de vorige publicatie in mei 2022 op onderdelen groter zijn dan gebruikelijk. Dit speelt vooral in bedrijfstakken waar corona niet of nauwelijks invloed had. Op bbp-niveau zijn de bijstellingen door de overgang naar de gebruikelijke manier van seizoencorrectie beperkt. Naast de bijstellingen als gevolg van de veranderde seizoencorrectie zijn er uiteraard ook bijstellingen opgetreden door de inzet van nieuwe broninformatie, zoals dat bij elke nieuwe raming gebeurt.

Bruto binnenlandse product (volume), seizoengecorrigeerd
Jaar  Huidige berekening (2015=100)Vorige berekening (2015=100)
20151e kwartaal99,699,6
20152e kwartaal99,999,9
20153e kwartaal100,2100,2
20154e kwartaal100,3100,3
20161e kwartaal101,2101,2
20162e kwartaal101,4101,4
20163e kwartaal102,6102,6
20164e kwartaal103,4103,4
20171e kwartaal104103,9
20172e kwartaal104,9104,9
20173e kwartaal105,6105,6
20174e kwartaal106,4106,5
20181e kwartaal106,9106,9
20182e kwartaal107,6107,5
20183e kwartaal107,8107,9
20184e kwartaal108,3108,4
20191e kwartaal109109
20192e kwartaal109,5109,5
20193e kwartaal109,9109,9
20194e kwartaal110,4110,4
20201e kwartaal108,7108,6
20202e kwartaal100,299,5
20203e kwartaal106,4107
20204e kwartaal106,4107
20211e kwartaal106,5106,4
20212e kwartaal110,6110,4
20213e kwartaal112,2112,7
20214e kwartaal113113,8
20221e kwartaal113,5113,9