Zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands product

Afgebakend volgens internationale richtlijnen, waarbij onder andere de uitgaven voor welzijn en kinderopvang en een deel van de ouderenzorg niet worden meegeteld, stijgen de uitgaven aan gezondheidszorg van 11,1 procent (2020) naar 11,2 procent (2021) van het bbp. Het percentage uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland is – op basis van 2019 cijfers – vergelijkbaar met dat in België en Denemarken en ruim een procentpunt lager dan in Duitsland of Frankrijk. In juli publiceert de OESO nieuwe cijfers over 2021 en bijgestelde cijfers over gezondheid en gezondheidszorg op: https://stats.oecd.org.