Afwijkende adviezen in 2018/’19

In het schooljaar 2018/’19 bleek dat ongeveer 11 procent van de leerlingen een onjuist en in de meeste gevallen te hoog toetsadvies had gekregen als gevolg van een fout bij het vertalen van de behaalde score van een leerling op de eindtoets naar een toetsadvies voor het best passende brugklastype (Algemene Bestuursdienst BZK, 2019).