Opheffingen en faillissementen

Een opheffing is de beëindiging van een bestaand bedrijf. Dit betekent dat er geen sprake is van voortzetting van een belangrijk deel van de activiteiten door een ander bedrijf. Voor een klein deel gaat het om faillissementen, die rechterlijk zijn bepaald, maar bedrijven kunnen ook om andere redenen stoppen, bijvoorbeeld ter voorkoming van een faillissement. Faillissementen worden uitgesproken op het niveau van de juridische eenheid. Dit is een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Onder deze juridische rechtsvormen zijn bedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven kunnen uit meerdere juridische eenheden bestaan. Daardoor kunnen bedrijven deels failliet gaan én niet worden opgeheven.