Deze indicator is gebaseerd op de Nederlandse versie van de Kessler-10 vragenlijst (K10), een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie.
Iedere vraag heeft 5 antwoordcategorieën: 1 'Altijd'; 2 'Meestal'; 3 'Soms'; 4 'Af en toe'; 5 'Nooit' 9 'onbekend'
Bij antwoord 1 'altijd' krijg je in dit geval de hoogste score 5, bij antwoord 5 'nooit' krijg je de laagste score 1.
(Bij 3 of meer items missing, krijgt de indicator de waarde missing. Bij 1 of 2 items missing wordt de waarde geïmputeerd obv de gemiddelde score op dat item)
De volgende vragen gaan over hoe u zich voelde in de afgelopen 4 weken?
• Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid zonder duidelijke reden?
• Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig?
• Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen?
• Hoe vaak voelde u zich hopeloos?
• Hoe vaak voelde u zich rusteloos of ongedurig?
• Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten?
• Hoe vaak voelde u zich somber of depressief?
• Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte?
• Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken?
• Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?
De antwoorden op de K10 worden samengevat in een score tussen de 10-50.
10 t/m 15: geen of laag risico
16 t/m 29: matig risico
30 t/m 50: hoog risico op een angststoornis of depressie.

Meer informatie op Psychische gezondheid | Regionaal & Internationaal | Regionaal | Volksgezondheidenzorg.info