Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond

Persoon met een Nederlandse achtergrond: Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.

Persoon met een westerse migratieachtergrond: Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond: Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Personen die in Nederland zijn geboren, zijn ingedeeld in één van de drie bovenstaande migratieachtergrondgroepen. Zij behoren dus niet automatisch tot de personen met een Nederlandse achtergrond.