R&D-uitgaven passeren 17,5 miljard euro in 2019

© Hollandse Hoogte / ANP
Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven in 2019 iets meer dan 17,5 miljard euro uit aan Research en Development (R&D) met eigen en ingeleend personeel. Dit is een stijging van een miljard euro ten opzichte van 2018. Noord-Brabant is koploper op het gebied van private R&D-uitgaven. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS over R&D en uit de regionaal-economische kengetallen. Deze kengetallen worden samengesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In 2019 zijn de uitgaven van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs aan R&D uitgevoerd met eigen en ingeleend personeel met bijna 6 procent gegroeid. De uitgaven van bedrijven stegen met bijna 850 miljoen euro het hardst, namelijk 7,7 procent. Instellingen en het hoger onderwijs gaven ook meer uit in 2019. Instellingen spendeerden gezamenlijk 1 miljard euro en het hoger onderwijs bijna 4,7 miljard euro. Deze stijgingen waren relatief minder groot, met 3 procent voor instellingen en 2 procent voor het hoger onderwijs.

R&D-uitgaven in Nederland
JaarBedrijven (mld euro)Instellingen (mld euro)Hoger Onderwijs (mld euro)
20139,30,84,1
20149,40,94,3
20159,50,94,4
201610,00,94,3
2017**10,70,94,5
2018**11,01,04,6
2019*11,81,04,7
* voorlopige cijfers ** nader voorlopige cijfers

R&D-intensiteit Nederland stabiel

Door R&D-uitgaven af te zetten tegen het bruto binnenlands product (bbp) kan de R&D-intensiteit worden berekend. Deze R&D-intensiteit kwam in 2019 uit op 2,16 procent. De R&D-intensiteit is daarmee voor Nederland als geheel stabiel. In de periode 2013-2019, fluctueert de R&D-intensiteit matig tussen de 2,14 en 2,18 procent. Ook de private R&D-intensiteit, de uitgaven aan R&D van bedrijven afgezet tegen het bbp, was stabiel in deze periode.

R&D-intensiteit
JaarBedrijven (%)Totaal (%)
20131,412,16
20141,412,17
20151,382,15
20161,412,15
2017**1,452,18
2018*1,422,14
2019*1,462,16
* voorlopige cijfers ** nader voorlopige cijfers

Private R&D-uitgaven het hoogst in Noord-Brabant

Cijfers over de private R&D-uitgaven per regio zijn beschikbaar tot en met 2018.

Bijna 30 procent van de private R&D-uitgaven in 2018 kwam voor rekening van bedrijven in Noord-Brabant. Dit was ook al zo in 2013. Binnen de provincie is de R&D-activiteit van bedrijven het grootst in Zuidoost-Noord-Brabant, de regio rond Eindhoven. Daar is in 2018 ruim 2,4 miljard euro besteed aan R&D met eigen en ingeleend personeel. In 2013 was dat nog 2 miljard euro.

Noord-Holland staat in 2018 op de tweede plek, en neemt 20 procent van de private uitgaven aan R&D voor haar rekening. Dit was nog 17 procent in 2013. Binnen Noord-Holland is de regio Groot-Amsterdam dominant. In 2018 vond ongeveer 70 procent van R&D-activiteiten van bedrijven in Noord-Holland in die regio plaats.

Zuid-Holland is in 2018 goed voor de derde plek met 17 procent van alle private uitgaven aan R&D, waarvan bijna de helft in Groot-Rijnmond en de agglomeratie ’s-Gravenhage. In 2013 nam Zuid-Holland nog de tweede plek in met een aandeel van 20 procent. De uitgaven zijn in Zuid-Holland redelijk stabiel gebleven, terwijl die van Noord-Holland en geheel Nederland in deze periode zijn gestegen.

Afgezet tegen het bruto regionaal product heeft Noord-Brabant stabiel de hoogste private R&D-intensiteit in de periode 2013-2018 met 2,8 procent. Limburg komt op de tweede plek in 2018 met 1,5 procent (in 2013 1,4 procent). De private R&D-intensiteit in Noord-Holland steeg in dezelfde periode van 1,2 naar 1,3 procent en daalde in Zuid-Holland van 1,3 naar 1,2 procent.

Private R&D-intensiteit per provincie, 2018*
ProvinciesR&D-intensiteit ( %)
Groningen (PV)0,93
Friesland (PV)0,76
Drenthe (PV)0,65
Overijssel (PV)1,21
Flevoland (PV)0,95
Gelderland (PV)1,32
Utrecht (PV)1,17
Noord-Holland (PV)1,28
Zuid-Holland (PV)1,16
Zeeland (PV)0,55
Noord-Brabant (PV)2,79
Limburg (PV)1,47
* voorlopige cijfers

Noord-Brabant in 2017 op dertiende plek in Europa

In Europa staat Noord-Brabant qua private R&D-intensiteit op de dertiende plek van de 281 NUTS 2 regio’s. De overige Nederlandse provincies komen niet in de top 50 voor, wel ligt de private R&D-intensiteit in Nederland iets boven het gemiddelde in de EU. Deze gegevens zijn het meest compleet voor 2017, over 2018 zijn van enkele R&D-intensieve regio’s nog geen cijfers beschikbaar.

In Europa zijn de twee meest R&D-intensieve regio’s in de bedrijvensector te vinden in Duitsland, namelijk Stuttgart en Braunschweig. Op de derde plek staat Västsverige in Zweden. De twintig regio’s met de hoogste private R&D-intensiteiten in Europa in 2017 bevinden zich allemaal in Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Nederland of Noorwegen.

Regionale (NUTS 2) private R&D-intensiteiten in Europa, 2017
NUTS 2 regio'sPrivate R&D-intensiteit (%)
Stuttgart (Duitsland)7,21
Braunschweig (Duitsland)6,42
Västsverige (Zweden)3,98
Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire (VK)3,86
Tübingen (Duitsland)3,8
Steiermark (Oostenrijk)3,6
Südösterreich (Oostenrijk)3,32
Karlsruhe (Duitsland)3,3
Hovedstaden (Denemarken)3,27
East Anglia (VK)3,17
Oberösterreich (Oostenrijk)3,16
Oberbayern (Duitsland)2,99
Noord-Brabant (Nederland)2,98
Rheinhessen-Pfalz (Duitsland)2,92
Södra Sverige (Zweden)2,87
Bedfordshire and Hertfordshire (VK)2,85
Stockholm (Zweden)2,76
Cheshire (VK)2,69
Trøndelag (Noorwegen)2,66
Mittelfranken (Duitsland)2,64