Geïllustreerd

Alleen gemeenten met minstens 2 procent (christelijk-) gereformeerden en met uitzondering van Arnhem. Op grond van de Drankwet (1904) mochten gemeenten tot 10 duizend inwoners 1 vergunning voor de verkoop van sterke drank verlenen per 250 inwoners. In gemeenten met 10 tot 20 duizend inwoners was het 1 vergunning op 300 inwoners, in gemeenten met 20 tot 50 duizend inwoners 1 vergunning op 400 inwoners en in gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners 1 vergunning op 500 inwoners. Cijfers uit Bescheiden betreffende de geldmiddelen. Statistiek van het Koninkrijk der Nederland (’s-Gravenhage 1914) en Verslag van den toestand der provincie Gelderland gedaan aan de Provinciale Staten van dat gewest door de Gedeputeerde Staten (Arnhem 1914).