Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Het NOW-loket ging op 6 april open en is bestemd voor ondernemers die – met terugwerkende kracht vanaf 1 maart – drie opeenvolgende maanden een omzetdaling van tenminste 20 procent verwachten. Door de tegemoetkoming volgens deze regeling kunnen ze werknemers doorbetalen.

Het is niet bekend in hoeverre deze maatregel van invloed is geweest op de ontwikkelingen die in dit kwartaaloverzicht worden gepresenteerd.