Vier grootste zorgsectoren

De vier grootste zorgsectoren zijn vastgesteld op basis van de totale bedrijfsopbrengsten per zorgsector. Gerangschikt naar totale bedrijfsopbrengsten, met als eerste de grootste zorgsector, zijn dit de ziekenhuizen, de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg met overnachting.
Terug naar artikel