Forensen

De cijfers van 1947, 1960 en 1971 betreffen het aantal dagforensen en overige personen (niet dagelijks naar een andere gemeente reizende personen). De cijfers van de jaren erna (2006, 2011 en 2015) hebben uitsluitend betrekking op werknemers.