Bezoeken

Het aantal bezoeken die aan de voorstellingen en concerten zijn gebracht (inclusief abonnementen). Dit hoeven geen unieke bezoekers te zijn.
Terug naar artikel