Liquide vermogen

Direct opneembare vermogensmiddelen bestaande uit het saldo van enerzijds bank- en spaartegoeden en waarde van effecten en anderzijds schulden buiten de hypotheekschuld om.