Meer zzp’ers positief over financiële positie bedrijf

Timmermannen aan het werk in een te renoveren woning
In 2019 zijn meer zelfstandig ondernemers zonder personeel positief over de financiële situatie van hun bedrijf dan vier jaar geleden (53 tegen 43 procent). Ook zijn zij vaker tevreden met hun inkomen en over het behoud van opdrachten. Een gunstige beoordeling van de financiën gaat samen met meer animo om te sparen voor het pensioen. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO.

Nederland telt 1,1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Hun aantal is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. De meeste zzp’ers zijn zelfstandig ondernemers: zij werken voor eigen risico of rekening in een eigen praktijk of bedrijf. Via de ZEA is bekend hoe zij de financiële positie van hun bedrijf beoordelen, of zij tevreden zijn met hun inkomen en het behoud van opdrachten, en welke pensioenvoorzieningen zij hebben getroffen.

Ruim de helft positief over financiële situatie bedrijf

Met het aantrekken van de economie en de toename van de koopkracht in de afgelopen paar jaar is de stemming onder zelfstandig ondernemers zonder personeel verbeterd. In 2019 is 53 procent positief over de financiële situatie van het bedrijf. Vier jaar eerder was dat nog 43 procent. De ondernemers zijn ook iets vaker tevreden over de hoogte van hun inkomen en hebben meer vertrouwen in het behoud van opdrachten. Bovendien maakt een groter deel van de ondernemers zich geen zorgen over de toekomst van het bedrijf.

Beoordeling financiële situatie bedrijf door zelfstandig ondernemers zonder personeel
 2015 (%)2019 (%)
Slecht9,05,0
Matig17,512,9
Redelijk30,929,5
Goed35,442,6
Zeer goed7,310,0
Bron: CBS, TNO

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die voornamelijk eigen arbeid aanbieden zijn positiever over de financiële situatie van hun bedrijf dan degenen die voornamelijk producten verkopen. Bij beide groepen is de afgelopen vier jaar het aandeel toegenomen dat de financiële situatie van het bedrijf positief beoordeelt. Het grootste verschil is te vinden bij de laagopgeleide zelfstandig ondernemers die arbeid aanbieden. In 2015 waren die het minst positief, nu ligt het aandeel dat de financiële situatie als (zeer) goed beoordeelt op ongeveer hetzelfde niveau als dat van middelbaar en hoogopgeleiden.

Laagopgeleide zelfstandig ondernemers die eigen arbeid aanbieden, werken vaak als bouwarbeider (28 procent), als persoonlijk dienstverlener, schoonmaker of keukenhulp (13 procent) of in beroepen in transport en logistiek (12 procent). Vooral de laagopgeleide bouwarbeiders beoordelen hun situatie in 2019 beduidend beter. Hoogopgeleide ondernemers die voornamelijk eigen arbeid aanbieden, werken vaak in bedrijfseconomische en administratieve beroepen (24 procent) of in zorg- en welzijnsberoepen (17 procent). Zelfstandig ondernemers die voornamelijk producten verkopen, werken ongeacht hun onderwijsniveau meestal in commerciële beroepen (32 procent) of als tuinder, akkerbouwer of veeteler (21 procent).

Zelfstandig ondernemers zonder personeel eigen arbeid die financiële situatie bedrijf (zeer) goed vinden
OnderwijsniveauJaarFinanciële situatie bedrijf (zeer) goed (%)
Laag
onderwijsniveau
201957,6
Laag
onderwijsniveau
201535,6
Middelbaar
onderwijsniveau
201954,6
Middelbaar
onderwijsniveau
201544,4
Hoog
onderwijsniveau
201955,0
Hoog
onderwijsniveau
201547,0
Bron: CBS, TNO

Zelfstandig ondernemers zonder personeel producten die financiële situatie bedrijf (zeer) goed vinden
 JaarFinanciële situatie bedrijf (zeer) goed (%)
Laag
onderwijsniveau
201943,4
Laag
onderwijsniveau
201536,1
Middelbaar
onderwijsniveau
201946,6
Middelbaar
onderwijsniveau
201537,7
Hoog
onderwijsniveau
201944,5
Hoog
onderwijsniveau
201538,5
Bron: CBS, TNO

Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

De meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben pensioenvoorzieningen getroffen (82 procent). Ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als slecht beoordelen, treffen minder vaak voorzieningen (68 procent) dan degenen die hun situatie als goed (87 procent) of zeer goed (94 procent) beoordelen.

De grootste groep zelfstandig ondernemers bouwt pensioen op of heeft dat gedaan in een pensioenfonds via werk in loondienst (45 procent). Zij hebben eerder in loondienst gewerkt of hebben naast hun werk als zelfstandig ondernemer tevens een baan als werknemer.

Vanaf 2017 vraagt het CBS naar de pensioenvoorzieningen van zelfstandig ondernemers. Vergeleken met 2017 bouwen zelfstandig ondernemers in 2019 vaker pensioen op door te sparen of te beleggen. In 2017 was dat 37 procent, in 2019 43 procent. Vooral de ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als goed of zeer goed beoordelen, sparen of beleggen, respectievelijk 51 procent en 72 procent.

Pensioenvoorziening zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2019
Beoordeling financiële situatieWel pensioenvoorziening (%)Geen pensioenvoorziening (%)
Slecht68,032,0
Matig67,732,3
Redelijk79,120,9
Goed86,713,3
Zeer goed94,06,0
Bron: CBS, TNO