Objecten

Een (verblijfs)object is de kleinste eenheid binnen één of meerdere panden die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden die wordt ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen. Een pand kan uit meerdere objecten bestaan.