Langdurige leegstand

Langdurige leegstand wordt in dit onderzoek bepaald voor de jaren 2016 tot en met 2019 door vast te stellen of een object op 1 januari van het verslagjaar en op 1 januari van het jaar ervoor ook leegstond. Hier worden dus ook mogelijk objecten meegerekend die niet gedurende een heel jaar leegstonden, maar in de tussenperiode tijdelijk in gebruik waren.