Langdurige leegstand

Langdurige leegstand wordt in dit onderzoek bepaald voor de jaren 2016 tot en met 2019 door vast te stellen of een object op 1 januari van het verslagjaar en op 1 januari van het jaar ervoor ook leegstond. Hier worden dus ook mogelijk objecten meegerekend die niet gedurende een heel jaar leegstonden, maar in de tussenperiode tijdelijk in gebruik waren.
Terug naar artikel