Ruimingen Q-koorts

Eind 2009 werd door de ministeries van LNV en VWS besloten om op bedrijven waarvan vaststond dat ze besmet waren met Q-koorts alle drachtige geiten te ruimen.