Vragen over gezondheid

In zowel de Gezondheidsenquête als in de Gezondheidsmonitor wordt gevraagd naar de lengte en het gewicht van personen. De vragen waren:
• Hoe lang bent u? Het gaat om de lengte in centimeters, zonder schoenen.
• Hoeveel kilogram weegt u? Het gaat om het gewicht in hele kilo’s, zonder kleren.
In geval van zwangerschap wordt het gewicht van voor de zwangerschap bedoeld.
De Gezondheidsenquête van het CBS is een jaarlijks onderzoek dat sinds 1981 loopt. De vragen over lengte en gewicht hebben sinds het begin van het onderzoek in de vragenlijst gezeten. Sinds 2014 maken die vragen deel uit van het Leefstijlmonitor-samenwerkingsproject tussen CBS, RIVM en een aantal leefstijlinstituten.
De Gezondheidsmonitor is een gezamenlijk onderzoek van de GGD’en, het RIVM en het CBS. Het vindt eens in de vier jaar plaats. De omvang van de Gezondheidsmonitor is veel groter dan van de Gezondheidsenquête. Daarom leent de Gezondheidsmonitor zich goed voor het maken van cijfers over bijvoorbeeld kleinere regio’s, zoals provincies.