Schoolverlatersonderzoek (SVO)

De gegevens over de beleving van schoolverlaters over de opleiding en de aansluiting tussen opleiding en werk hebben betrekking op personen die in het schooljaar 2016/’17 een mbo-diploma hebben behaald. Deze gegevens zijn afkomstig van een enquête, het Schoolverlatersonderzoek, SVO 2018. Dit is een onderzoek onder schoolverlaters ruim een jaar na het behalen van het diploma, waarin ze worden bevraagd over de gevolgde opleiding en de aansluiting met het huidige werk.