Emissie-intensiteit

De broeikasgasintensiteit van een bedrijfstak is de uitstoot per euro toegevoegde waarde en een indicator voor de efficiëntie van een productieproces.