Werkzame beroepsbevolking

Gegevens over de beroepsbevolking worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. In deze publicatie is daarvan afgeweken, omdat de arbeidsdeelname van jongeren tussen de onderzochte landen groot is en de pensioenleeftijd verschilt tussen de landen. Om de vergelijking zuiverder te maken, zijn de 15- tot 25 jarigen en 65- tot 75 jarigen buiten beschouwing gelaten.