Woningtransformatie

Transformatie is het hergebruik van bestaande panden. Als een pand wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, is dat geen transformatie. In dit onderzoek gaat het om hergebruik van bestaande panden die een verblijfsobject met een niet-woonfunctie bevatten, waarna deze verdwijnen of veranderen en in plaats daarvan een verblijfsobject met woning wordt toegevoegd.
Terug naar artikel