Bedrijfstakken

In het artikel wordt een aantal bedrijfstakken niet in de analyse meegenomen: diensten, elektriciteitsbedrijven, water en afvalbeheer, aardolie, reparatie en installatie en delfstoffenwinning.
- bedrijfstakken diensten en reparatie en installatie worden niet mee genomen, omdat zij diensten leveren en vrijwel geen producten. Terwijl er wel afval vrijkomt tijdens het proces. Dit leidt tot een vertekend beeld van het afvalaandeel.
- elektriciteitsbedrijven wordt niet meegenomen, omdat in deze sector vrijwel geen productaanbod in kilo’s is maar elektriciteit en CO2 emissies.
-water en afvalbeheer, waaronder de sector “Voorbereiding tot recycling” valt, wordt niet meegenomen, omdat deze bedrijfstak als hoofdactiviteit heeft afval van derden in te nemen en dit te bewerken tot secundaire materialen die weer door andere bedrijfstakken ingezet kunnen worden.
- aardolie en delfstoffen, in deze sector worden geen gerecyclede materialen gebruikt.