Concentratie-index

Het cijfer in de kaartjes is een concentratie-index. Het geeft het aandeel van alle immigranten die in een gemeente zijn ingeschreven ten opzichte van het aandeel van de totale bevolking dat in de betreffende gemeente staat ingeschreven. Is dit cijfer groter dan 100 dan wonen er naar verhouding veel immigranten per inwoner, is het cijfer lager dan wonen er juist relatief weinig immigranten per inwoner. Bijvoorbeeld: is het cijfer 50, dan zijn er in de gemeente half zoveel immigranten per inwoner als gemiddeld in Nederland. Is het cijfer 200 dan zijn er in de gemeente twee keer zoveel immigranten als gemiddeld in Nederland. Het gaat hier om eerste-generatie-immigranten die zich vanaf 1 januari 2015 in Nederland hebben gevestigd en hier nog staan ingeschreven. Er is gekeken naar de gemeente waar ze op dit moment woonachtig zijn. Het aandeel van de bevolking dat in een gemeente woont is de bevolking op 1 oktober van dit jaar.