Flexibele schil

Het gaat bij de flexibele schil om banen van werknemers. Een flexibele baan is een tijdelijke baan, een baan als uitzendkracht, oproepkracht of stagiaire, of een baan met een vast dienstverband, waarbij de duur van de baan maximaal twee maanden bedroeg. In het laatste geval duurde de baan niet langer dan de proefperiode of was de baan ten onrechte als een vaste baan geclassificeerd. Flexibele arbeid gaat vanwege het flexibele karakter gepaard met perioden zonder werk. De flexibele schil bevat alle werknemers die in een flexibele baan zitten óf in een korte periode tussen twee flexibele banen in zonder werk zitten. Deze tussenperiode mag maximaal drie maanden zijn.

Werknemers die tussen 2007 en 2017 in de flexibele schil zijn ingestroomd, zijn gedurende hun verblijf in de flexibele schil gevolgd. Personen stromen uit de flexibele schil als ze langer dan drie maanden geen flexibele baan hebben. De volgende uitstroomposities op de arbeidsmarkt worden onderscheiden: vast dienstverband, zelfstandige, geen werk en geen uitkering, geen werk met uitkering. Van de personen die in de flexibele schil zijn ingestroomd is op verschillende peilmomenten na instroom bekeken of ze zijn uitgestroomd en wat de positie op de arbeidsmarkt bij uitstroom is. Het gaat hier dus niet om de arbeidsmarktpositie op peilmoment, maar om de arbeidsmarktpositie bij uitstroom. Iemand die na één jaar is uitgestroomd naar geen werk en geen uitkering, kan twee jaar na instroom alweer aan het werk zijn of inmiddels een uitkering hebben.

Het gaat hier om personen die geen regulier onderwijs volgen op het moment van instroom in de flexibele schil. Tot het reguliere onderwijs wordt gerekend alle onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd, alsmede particulier onderwijs voor zover dit leidt tot een in Nederland erkend diploma. Tot het niet-reguliere onderwijs worden gerekend alle opleidingen of cursussen met een duur korter dan 6 maanden. Daarnaast omvat het niet-reguliere onderwijs ook de schriftelijke of online-opleidingen op mbo- en hbo-niveau, inburgeringscursussen en bedrijfsopleidingen met een duur korter dan 1 jaar.
Terug naar artikel