Eigendomssituatie

Het gaat hier om het eigendom op 1 januari van het transformatiejaar. Op dat moment zijn veel woningen waarschijnlijk nog in eigendom van bijvoorbeeld bouwondernemingen en projectontwikkelaars. De overdracht naar particulieren kan daarna plaatsvinden.