2018

De cijfers over 2018 zijn voorlopig, omdat ten tijde van het onderzoek nog geen WOZ-data met peildatum 1 januari 2019 beschikbaar waren. Om deze reden kon bij het vaststellen van de transformaties in 2018 niet getoetst worden of de (getransformeerde) woningen ook volgens WOZ een woonfunctie hadden. Dit leidt tot een overschatting van het aantal transformaties in 2018. De cijfers over 2017 laten zien dat op basis van deze extra WOZ-informatie er 705 transformaties in dat jaar niet plausibel zijn.