Wanbetaler zorgverzekering

Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Zij hebben minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald, staan op 31 december van het verslagjaar ingeschreven in de Basisregistratie personen, zijn aangemeld bij het CAK, zitten in het bestuursrechtelijke premieregime en zijn 18 jaar of ouder. Personen met een stabilisatieovereenkomst of die in een betalingsregeling zitten, en daardoor geen bestuursrechtelijke premie betalen, worden niet tot de wanbetalers gerekend.

De in dit artikel genoemde aantallen liggen iets lager dan die elders worden gepubliceerd op basis van gegevens van het CAK. Dat komt omdat CBS personen die niet in de BRP geregistreerd zijn buiten beschouwing laat.
Terug naar artikel