Studieschuld

De studieschulden omvatten:

  • studieschulden van huidige studenten volgens de Wet studiefinanciering (WSF), exclusief voorlopige in gift omzetbare schulden, en
  • studieschulden van oud-studenten volgens de Inning Langlopende Schulden (ILS), en
  • studieschulden volgens het Leven Lang Leren Krediet (LLLK).