Toegevoegde waarde

De productiewaarde van een bedrijf, sector of land minus intermediair verbruik. Onder intermediair verbruik wordt verstaan de kosten van goederen en diensten die als input dienen in het productieproces.
Terug naar artikel