Business economy

De term business economy wordt internationaal het meest gebruikt om het mkb af te bakenen. De business economy omvat niet de overheidssector. Ook de agrarische sector, financiële dienstverlening, onderwijs, zorg, cultuur, sport en recreatie, belangen en hobby-verenigingen en overige persoonlijke dienstverlening worden niet tot de business economy gerekend. De business economy is dus een deel van alle economische activiteiten.

Volgens de standaard bedrijvenindeling (SBI) is het de samentelling van hoofdstuk B-N, exclusief K en inclusief 95.

Terug naar artikel