Sterfte door moord en doodslag

Aantallen die gerelateerd zijn aan het aantal personen per bevolkingsgroep. Voor de cijfers naar herkomstgroep is tevens gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw.