Gebruik

Het gebruik van goederen en diensten kan worden onderverdeeld in intermediair verbruik en finale bestedingen. Bij het gebruik van sportgoederen en -diensten worden alleen de finale bestedingen meegerekend. Deze bestaan uit de uitvoer, consumptie en investeringen (inclusief voorraadmutaties). Het gebruik is gewaardeerd tegen aankoopprijzen, dus inclusief handels- en vervoersmarges en productgebonden subsidies en belastingen.
Terug naar artikel