Bruto binnenlands productie (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp):

Het CBS berekent de economische groei met behulp van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten.

Wat is toegevoegde waarde? Dit is de totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten, minus de waarde van wat er bij de productie is verbruikt (het zogenoemde intermediair verbruik). Het verbruik bij de productie bestaat niet alleen uit goederen zoals grondstoffen en halffabricaten (bijvoorbeeld auto-onderdelen), maar ook uit diensten zoals ingekocht automatiseringswerk en ingehuurd (uitzend)personeel.

Het bbp kan via de productie worden berekend, maar ook via de inkomens of de bestedingen. Volgens deze laatste methode bestaat het bbp uit de optelling van consumentenbestedingen, investeringen, overheidsaankopen en de waarde van de export minus de waarde van de import.

Bij een economische krimp, zoals in 2009, 2012 en 2013, is de omvang van de economie (ofwel het bbp) kleiner dan in het jaar ervoor. De economische groei of krimp in een jaar is de procentuele verandering van het bbp ten opzichte van een jaar eerder. Het CBS berekent elk kwartaal het bbp. Voor de ConjunctuurBekerStrijd gaat het om de economische groei van 2019 ten opzichte van 2018.

Na de krimp in 2013 was er economisch herstel in 2014. In 2015 en 2016 groeide de Nederlandse economie gestaag door, met respectievelijk 2,0 en 2,2 procent. In 2017 boekte Nederland met 2,9 procent de sterkste economische groei in 10 jaar tijd. Een jaar later was de groei met 2,6 procent iets lager. Hoe gaat de economie het doen in 2019? Groeit de economie weer wat minder hard of juist weer harder?

Terug naar artikel