Aanbod

Het aanbod van sportgoederen en -diensten bestaat uit de binnenlandse productie van deze goederen en diensten en de invoer. Het aanbod is gewaardeerd tegen basisprijzen dus exclusief handels- en vervoersmarges en productgebonden subsidies en belastingen waaronder de btw.
Terug naar artikel