Groothandel verdient 40 miljard euro aan export

De groothandel creëerde in 2017 ruim 40 miljard euro aan toegevoegde waarde dankzij de export van goederen en diensten. Dat is 16,5 procent van wat Nederland verdiende aan export. De groothandel is vooral een belangrijke schakel in de export van de industrie. Dit meldt het CBS in de nieuwe Internationaliseringsmonitor, waarin de rol van de groothandel in de internationale handel voor het eerst uitgebreid is onderzocht.

De groothandel is één van de meest exportgerichte bedrijfstakken. Meer dan 71 procent van de toegevoegde waarde in de groothandel komt tot stand door de export, terwijl dat voor het commerciële bedrijfsleven als geheel 42 procent is. Bedrijven in de groothandel verdienen aan de goederen die ze exporteren, maar ook aan de export van andere bedrijfstakken waar zij aan leveren.

Nederland hield in 2017 circa 242,9 miljard euro over aan de export van goederen en diensten, waarvan 40,1 miljard bij de groothandel terechtkwam. Met 17,6 miljard euro toegevoegde waarde is de wederuitvoer de belangrijkste exportvorm waaraan de groothandel verdient. Bij wederuitvoer worden goederen ingevoerd die Nederland in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Meer dan de helft van de toegevoegde waarde van de Nederlandse wederuitvoer slaat neer in de groothandel. Aan de uitvoer van Nederlandse makelij verdient de groothandel 17,4 miljard euro en aan de uitvoer van diensten 5,2 miljard euro. Voor de uitvoer van Nederlandse makelij en de uitvoer van diensten zijn de aandelen van de groothandel beduidend lager met respectievelijk 15 procent en ruim 5 procent.

Verdiensten aan export, 2017
 Exportverdiensten van
de groothandel (mld euro)
Exportverdiensten van
overige bedrijfstakken (mld euro)
Export van Nederlandse makelij17,499,1
Wederuitvoer17,613
Export van diensten5,290,6

Meeste exportverdiensten dankzij andere bedrijfstakken

Het merendeel van de exportverdiensten van de groothandel komt tot stand doordat andere bedrijfstakken exporteren. De groothandel levert bijvoorbeeld grondstoffen of logistieke diensten, die andere bedrijfstakken in staat stellen om te exporteren. Groothandelaren verdienen op deze wijze indirect aan de export van goederen en diensten. In 2017 verdiende de groothandel 25 miljard euro aan de indirecte export. Deze toegevoegde waarde bestaat voornamelijk uit marges die de groothandel verdient als tussenpersoon of intermediair bij het exporteren, maar ook door het verbinden van andere toeleverende bedrijven aan de exporteur.

Verdiensten groothandel aan export van andere bedrijfstakken, 2017
SectorToegevoegde waarde van de groothandel (mln euro)
Industrie6480
Informatie en communicatie358
Specialistische zakelijke diensten348
Landbouw, bosbouw en visserij294
Vervoer en opslag291
Verhuur en overige zakelijke diensten157
Bouwnijverheid149
Horeca100
Waterbedrijven en afvalbeheer82
Delfstoffenwinning68

Groothandel belangrijke schakel in industriële uitvoer

De groothandel draagt met name bij aan de export van industriële bedrijven. In 2017 voegde de groothandel voor een bedrag van 6,5 miljard euro waarde toe aan de export van de industrie.

De bijdrage van de groothandel is het grootste bij de export van de voedingsmiddelenindustrie met een toegevoegde waarde van meer dan 1,5 miljard euro. De groothandel verdient ook aanzienlijk aan de export van de chemische industrie, de machine-industrie en de auto-industrie.

Verdiensten groothandel aan export industriële bedrijfstakken, 2017
BedrijfstakToegevoegde waarde (mln euro)
Voedingsmiddelen1539
Chemische969
Machine793
Auto675
Elektrotechnische381
Basismetaal357
Overige transportmiddelen261
Papier249
Metaalproducten191
Farmaceutische149