Uitstoot van broeikasgassen

In 2018 bedroeg de totale uitstoot van broeikasgassen 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dit is 0,2 miljard kilogram CO2 lager dan wat in mei 2019 naar buiten is gebracht in de Monitor Brede Welvaart. In het voorjaar van 2020 krijgt de reeks 1990–2018 een definitieve status. De broeikasgasuitstoot is berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). De uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart telt hierin niet mee, net zo min als de uitstoot uit biomassa.