Sociale verzekeringen

Overzicht van de afkortingen van sociale verzekeringen in het nieuwsbericht:

AOF – Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOW - Algemene Ouderdomswet

AWBZ - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWF – Algemeen Werkloosheidsfonds

WLZ - Wet Langdurige Zorg

WW - Werkloosheidswet

ZVW - Zorgverzekeringswet