Cybersecuritymaatregelen

Het aantal door bedrijven genomen cybersecuritymaatregelen volgt uit de jaarlijkse enquête “ICT-gebruik bedrijven”, waarin bedrijven uit een lijst van twaalf verschillende maatregelen kunnen aangeven welke maatregelen worden toegepast. Gedacht moet worden aan het installeren van antivirussoftware, een beleid voor sterke wachtwoorden en authenticatie via een software- of een hardware-token. In het algemeen geldt hoe meer maatregelen tegelijkertijd genomen worden, hoe hoger het ICT-beveiligingsniveau van een bedrijf.