Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt vier jaar en kent vier leerwegen. Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms stromen leerlingen na het vmbo door naar de havo.

Leerwegen vmbo:

Een vmbo-leerling kiest uiterlijk aan het eind van het 2e schooljaar een leerweg. Er zijn vier leerwegen in het vmbo:

-Theoretische leerweg (vmbo-t): in deze leerweg volgen leerlingen over het algemeen alleen algemeen vormende (avo-)vakken.

-Gemengde leerweg: in deze leerweg volgen leerlingen over het algemeen een avo-vak minder. In plaats daarvan krijgen ze vier uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van hetzelfde niveau als in de theoretische leerweg.

-Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader): in deze leerweg volgen leerlingen zo’n twaalf uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van een iets lager niveau dan in de gemengde en de theoretische leerweg.

-Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis): in deze leerweg volgen de leerlingen zo’n twaalf uur beroepsgericht onderwijs. De avo-vakken zijn van een iets lager niveau dan in de kaderberoepsgerichte leerweg.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-vmbo-in-elkaar