Extra verhoging uitkeringen

Om bestaanszekerheid te verbeteren en armoede te bestrijden worden het wettelijk minimumloon en de uitkeringen zoals de AOV (algemene ouderdomsverzekering), de AWW (algemene weduwen- en wezenwet) en de Onderstand (bijstand) op Caribisch Nederland jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Daarnaast werden in 2017 het wettelijk minimumloon en de uitkeringen extra verhoogd voor Sint Eustatius (10 procent) en Saba (5,43 procent). Netto stegen de bedragen voor het wettelijk minimumloon en de uitkeringen op Saba met 5,63 procent. Omdat in Sint Eustatius sprake was van deflatie in enkele maanden van 2016 was de netto toename 9,1 procent. Op Bonaire, waar de lonen en uitkeringen niet zijn verhoogd, groeiden het wettelijk minimumloon en de uitkeringsbedragen met het indexeringspercentage – procentuele jaar-op-jaar verandering van de consumentenprijsindex – van 0,6 procent.