COFOG-indeling

COFOG - Classification of the Functions of Government – is een internationale standaardclassificatie van verschillende overheidsuitgaven naar functie. Defensie is daar één van; andere functies zijn bijvoorbeeld onderwijs of volksgezondheid.

Begroting ministerie van Defensie

Om een vergelijking te kunnen maken tussen lidstaten van de NAVO wordt voor een aantal landen de begroting van ministerie van Defensie gebruikt. De cijfers van het ministerie van Defensie zijn gebruikt voor het NAVO-gemiddelde, Canada, Turkije en Armenië. Voor de NAVO-lidstaten als geheel betreft het een gewogen gemiddelde.

Gemeten als percentage van het bbp was het verschil tussen de twee bronnen voor Nederland de laatste twintig jaar nooit groter dan 0,2 procentpunt.